agenda julianadorp-parelvandekop.nl feb-maart13 april13 mei/juni13 juli-aug13 sept13 okt13 nov-dec-13 jan-maart14 april/mei14 archief
.
Het ultime vakantiegevoel
.

GROETEN UIT VAKANTIEVIEREND JULIANADORP AAN ZEE
Welkom Badgasten
 
Welkom Badgasten
(in Julianadorp aan Zee)
 
'k Wil U, zeer ge�erde gasten
mee uit naam van 't V.V.V.,
allen hart'lijk welkom heten
in ons dorpje aan de zee!
't Is bij ons - U zult dit merken -
een gezond en heilzaam oord
waar de rust van strand en duinen
niet door drukte wordt verstoord.
Vredig zijn de groene weiden
met hun bloemen tussen 't gras
Heerlijk kun je liggen dromen
op je rug , langs sloot en plas!
't Is goddank, geen Scheveningen,
geen De Koog of Bloemendaal.

't Is hier stil; en de bevolking
is gastvrij en amicaal
Bakker, kruidenier en slager,
melkboer, groenteboer incluis,
brengen U prima waren
(als U 't wenst) heel graag aan huis!
En U wordt dan kan 'k verzeeke'ren
hier door niemand afgezet
U ontvangt de beste service,
Daar wordt extra op gelet.
En tot slot , ge�erde gasten ,
'k wens U allen h��l mooi weer !
Als het kan , liefts alle dagen
Dan hebben Wij het evenzeer...
 
gedicht van dominee Trommel, alias Tifa (+/- 1955)
naschrift; Zoals U na het lezen van het gedicht enkele zaken als zeer gedateerd zult
aanmerken klopt de essentie van het gedicht ook in deze tijd, want In Julianadorp
en Koegras vindt u rust en ruimte en zijn de bewoners gastvrij en amicaal.
.
.
.
.
Zomerpleinfeesten weer opgestart
De Pleinfeesten op het Loopuytpark, die gedurende de zomermaanden juli en augustus, worden georganiseerd op het Loopuytpark in het centrum van Julianadorp zijn weer opgestart.
De Pleinfeesten die voornamelijk bestaan uit een braderie met marktkraampjes vinden plaats op dinsdagavonden tot een week voor de dorper kermis.
Tijdens de eerste avond was er een uitgebreid optreden van de Julianadorper muziekvereniging Kunstzin die zeer toepasselijk gebruik maakte van de historische muziektent centraal op het Loopuytpark. Deze eerste avond werd het pleinfeest nog niet druk bezocht. De reden daarvan kan gelegen hebben aan de minimale reclame die deze keer gemaakt is voor de zomeravondaktiviteit. Aansluitend aan de Pleinfeesten wordt in de Ontmoetingskerk van 20 tot 21 uur een cultureel programma aangeboden met muziek en dans.

Muziekvereniging Kunstzin in aktie tijdens het eerste Pleinfeest van de zomer 2014
.

Tijdens de Pleinfeesten staan in het centrum van Julianadorp veel marktkramen opgesteld
 
Dat een website een middel is om op grote afstand kontakt te leggen blijkt uit de vraag die wij kregen over het gebrandschilderde raam dat is aangebracht in de achtergevel van de Ontmoetingskerk. Een foto van het raam hebben we meerdere keren in deze website getoond bij verschillende historische terugblikken. We kregen een vraag van de voormalig archivaris van het paleis Het Loo. Zij is bezig met het verzamelen van informatie en foto's van gedenkramen gewijd aan Prinses/Koningin Juliana, met als doel de verzamelde kennis op te nemen in een boekwerkje. In haar schrijven gaf ze aan, dat het raam, zoals ze die op een foto van deze website had gezien, voornamelijk bestaat uit het in glas uitgevoerde wapen van Prinses Juliana. Pieter Loopuyt,stichter van Julianadorp en schenker van het raam, heeft daaraan laten toevoegen, dat het is aangebracht ter nagedachtenis aan de stichting van Julianadorp in 1909.
Prinses Juliana heeft zelf het raam mogelijk ��n keer gezien. Dat was in in 1919, toen zij samen met haar ouders Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik een, niet officieel, bezoek aan Julianadorp heeft gebracht.
De kerk werd oorspronkelijk ook de Julianakerk genoemd. Bij ons rijst nu het vermoeden , mede n.a.v. het bovenstaande, dat bij de laatste naamgeving van de kerk (rond 1995) , "Ontmoetingskerk", geen rekening is gehouden met de bijdrage van Pieter Loopuyt, die het raam met het wapen van Prinses Juliana, ter inwijding van de kerk, in de kerk liet aanbrengen en de oorspronkelijke naamgeving van de kerk was; "Julianakerk".

De Ontmoetingskerk, in 1909 gebouwd als Julianakerk
.
.

Ter herinnering aan het bezoek van de Koninklijke familie in 1919 schreven Koningin Wilhelmina,
Prins Hendrik en Prinses Juliana een bijbelvers in de bijbel die nu nog op de kansel in de kerk ligt.
.
.
In de de Wethouder W.de Boerstraat wordt gedurende de maanden juli en augustus de bestaande betonnen rioolbuis vervangen door twee nieuwe kunstofbuizen. Gelijkertijd wordt de straatverlichting vernieuwd en snelheidsremmende maatregelen getroffen middels het aanbrengen van drempels in de weg. Dit laatste is voornamelijk bedoeld voor de veelal te snel rijdende ouders die hun kinderen met de auto naar de Margrietschool brengen.
De straat is tijdens de werkzaamheden geheel afgesloten voor verkeer. Het werk wordt uitgevoerd in twee perioden. Tijdens de vakantie, halverwege de maand juli, wordt het werk onderbroken en is de straat wel voor verkeer toegankelijk. Aansluitend wordt nog een aantal weken gewerkt aan de afronding van de werkzaamheden. De nieuwe riolering bestaat uit twee buizen die dienen voor het gescheiden afvoeren van regenwater en afvalwater. De buis voor afvoer van regenwater is geperforeerd, waardoor ook grondwater kan worden opgevangen en afgevoerd.
Omdat de meeste huizen in de Wethouder W. de Boerstraat in 1962 zijn gebouwd zal het nog niet meevallen om het regen- en rioolwater gescheiden af te voeren. In de loop der jaren zijn op de afvoerbuizen van de woningen meerdere vuilwaterafgevende toestellen en sanitaire voorzieningen aangesloten. Van de bewoners kan, mede vanwege de hoge kosten, niet worden ge�ist deze te scheiden.

Werknemers van Fa. Dienaar bezig met het vervangen van de riolering in de Wethouder W.de Boerstraat
 
 

De hele straat wordt overhoop gehaald om de klaarliggende nieuwe rioolbuizen te kunnen aanbrengen
 

De Wethouder W.de Boerstraat, ��n grote zandput gedurende juli en augustus
 

Ook in Julianadorp wordt meegeleefd met de verrichting van het Nederlands voetbalelftal tijdens
het wereldkampioenschap voetbal die wordt gehouden in Brazili�. Helaas mocht het niet baten.
De finale werd net niet gehaald, mogelijk wordt nog een derde plaats bereikt.
 
TennisVereniging Julianadorp hield de laatste week van de maand juni haar onderlinge verenigingskampioenschapswedstrijden. Wij namen een kijkje op de voorlaatste wedstrijdmiddag

Laurant Kraak en Susan van Eck in aktie tijdens een wedstrijd in het dubbelspel
 
 
 

Sandra Hol en Jeremy Laan de tegenspelers van Laurant en Susan
 
 

Het publiek genoot stilletjes van de wedstrijden op het terras van de kantine van de tennisvereniging
 
Toch nog koeien in Koegras
Koeien in de wei in de polder Koegras, altijd weer mooi. Steeds meer veehouder houden hun koeien binnen, in grote schuren waar de koeien vaak los rondlopen. De veehouders in de polder Koegras, het zijn er nog maar enkele, laten hun koeien nog wel los in de wei, waar ze zelf hun dagelijks voedsel bijelkaar moeten grazen. Het melken van de koeien wordt wel op het bedrijf gedaan, daarvoor worden de koeien voorafgaand uit de wei opgehaald.
 

Koe met de poten in het gras van polder Koegras
 
Anemonen en irissen in bloei
Als de belangrijkste bloembollen, narcissen, hyacinten en tulpen, van de telers zijn uitgebloeid dan komen de bijprodukten van de bloembollenbedrijven in bloei.
Eerst zijn dat de anemonen en irissen daarna een veldje allium en vervolgens lelies en zantedeschia’s
, Zo staat er driekwart deel van het jaar wel iets in bloei op de bloembollenvelden rondon Julianadorp in de polder Koegras.
Anemonen
 
.
 
 
Irissen
 
.
.
Ondanks verwoede pogingen om het groeien van onkruid en wilde planten tegen te gaan staan in de natuursteenbedden, die als afscheiding dienen voor de Van Foreestweg en het fietspad richting het strand, weer veel wilde planten volop in bloei. Enkele jaren geleden is een proef opgezet met onder de natuurstenen van de afscheidingen een vloer van beton te storten en daardoor het groeien van ongewenst gewas tegen te gaan. Toch blijkt nu dat in de kieren die bleven bestaan tussen de weg en de tegels van het fietspad en de aangebrachte beton de wildgroei weer volop is ontsproten en ook weer volop in bloei staat. De proef, zoals die is uitgevoerd, is derhalve mislukt. Al is dat wel tot genoegen van de liefhebbers van de wildbloei, die zich zeker ook bevinden onder de dorpers en vakantiegasten.
Saillant detail is nog, dat de wilde planten destijds moedwillig zijn gezaaid om tot een natuurlijk uitstraling te komen van de natuursteenbedden.

Opnieuw volop (on)gewenste wildbloei langs de Van Foreestweg
.
.
.
.

De bijen varen wel bij de vele honingrijke bloemen van de wilde planten
.
.
.
.

Zicht op Schoolweg vanaf de Zuiderhaaks
Na de bebouwing van Julianadorp Oost is het
maken van dit plaatje niet meer mogelijk
.
Er komen steeds weer foto's tevoorschijn die een stukje (culturele) geschiedenis van Julianadorp weergeven. Zo ook de foto van het dames zangkoor "Ons Eigen Lied" dat in de vorig eeuw jarenlang uit volle borst hun liederen over het dorper publiek uitschalde.
Van Marijke Wolthuis kregen we een jubileumfoto van het koor en een mooie foto van een voetbalelftal van Jamarina, een jongerenclub die voorafgaand aan het ontstaan van jongerenclub Vliet60 was gehuisvest in het oude Erica Schoolgebouw. Jamarina was een club voor en van tieners van Julianadorp en Koegras die onder het mentoraat van ouderen, o.a. de vrijwillige brandweer van Julianadorp aktiviteiten organiseerde. Het voetbalteam van Jamarina was samegensteld voor deelname aan een jaarlijkse dorper sportdag die in vroegere jaren werden georganiseerd.
Zangkoor "Ons Eigen Lied" jubileum in 1971
.

voorste rij, vlnr,
Corry Kooi-Kokelaar(dirigente), mw.Koningstein, mw.Schouwenaar, mw.Rol, Trijntje v.Zoonen,
Trien Kistemaker, -7?- , mw.Kos, -9?- , -10?- , Marijke Wolthuis, Gree Lanser, -13?-, Ans Eriks, mw.Oort,

achterste rij, vlnr.
Willie v.Ammers, Marie Wolthuis, Gre Polet, mw Schermerhorn, Miek Hardland,mw Nieuwland, 16?
Helaas konden nog niet alle namen worden ingevuld.
We houden ons aanbevolen voor de nog ontbrekende namen. email:
parelvandekop@debvj.nl
.
Jeugvereniging Jamarina voetbalteam

voorste rij, vlnr,
Wim Schop, Roelof de Haas, George v/d Meulen, Eric Wygengangs, Arno Wijngaard, Frans Huizinga
achterste rij, vlnr.
Marco Konijn, Paul Riteco, Jack Hoornsman, Jos v/d Berg, Harry Wolthuis, Nico Bellis, Jan Wolthuis(aanv)
Ton van Kempen (grens), Jaap Breen(coach)
 
Oude drukmatrijs met advertentie van groentenboer S. Bakker
Door een verzamelaar/verkoper kregen we een afbeelding toegestuurd van een drukmatrijs van een advertentie van groetenboer S.Bakker, die jaren geleden in het pand naast de kerk aan de Parkstraat, waar nu een bloemenzaak is, een groentenwinkel had.
 
Het Afscheid van meester J.de Vries van de Lagere School
september 1931

Meester J.Vries en zijn echtgenoot (+/- 1931)
Bij het Regioarchief Alkmaar ontdekten we een krantenverslag van het afscheid van meester J.de Vries als hoofd van de lagere school in Julianadorp. Meester de Vries was niet alleen meester, hij hield zich ook nog bezig met bankzaken van de vroegere Boerenleenbank in Julianadorp en was direkteur van de Proeftuin die ooit op initiatief van Pieter Loopuyt, de stichter van Julianadorp, was opgezet om te onderzoeken welke gewassen zouden kunnen worden verbouwd op de gronden van Koegras. Ook was meester de Vries medeoprichter van de IJsclub van Julianadorp in 1933.
Al met al een echte ouderwetse bestuurder behorend bij de notabelen van Julianadorp.
Om een indruk te krijgen hoe in vroeger tijd officieel afscheid werd genomen van het hoofd van een lagere school hebben we hele verslag opgenomen in dit Dorper Nieuws.
Ter nagedachtenis aan meester J.de Vries in Julianadorp is, is bij de eerste uitbreiding van Julianadorp na de Tweede Wereldoorlog,in 1960 tot 1962, de Meester J.de Vriesstraat naar hem vernoemd.

1

2

3
4
5
6
bron: regioarchief Alkmaar - HELDERSCHE COURANT, 01/10/1931
Op het strand bij strandslag de Zandloper, waar nu strandpaviljoen "Zee van Tijd" staat, stond in de jaren zestig van de vorige eeuw het strandpaviljoen 't Schip op Strand. Dat paviljoen zag er ook echt uit als een schip dat was vastgelopen op het strand.

't Schip op Strand, prachtig vastgelegd in de jaren zestig van de vorige eeeuw, door fotograaf D v Loon
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl