augustus /september 2014
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
prachtige stranddagen tijdens de zomermaanden jeugd JVC en JHC zaterdags volop actief
zeehond duikt op bij Julianadorp zantedeschia's in bloei
PKN Julianadorp 'Met hart en ziel vieren en verbinden' landveredeling met africaantjes en mosterdzaad
WO II Bunkers M219 worden ingericht als museum insecten steeds actief
Trefpunt verandert in MFC Dorpshuis Julianadorp open dag bloembollenbedrijf Kreuk
jeugd krijgt sportkooi in Middelzand bijzonder (calamiteiten)bord parkeerterrein Riepel
fietsenstalling bushalte Malzwin uitgebreid land onder water,bestrijding ziekte van bloembollen
ekster op zoek naar voedsel in de prullenbak Jermo Agema winnaar Wielerronde Julianadorp 2014
hangbunker Zuiderhaak verwijderd landwerk bloembollen planten
bomenkap JVC-JHC sportpark duinen en recreatie Julianadorp aan Zee
aangepast: september 2014
agenda julianadorp-parelvandekop.nl april13 mei/juni13 juli-aug13 sept13 okt13 nov-dec-13 jan-maart14 april/mei14 juni-juli14 archief
.
De zomer van 2014 bracht in Julianadorp aan Zee veel zonnige dagen met weinig wind. De strandliefhebbers konden zich volop uitleven op de stranden van Julianadorp en Koegras.
Tijdens de zomermaanden bleek ook nog, dat het Julianadorper strand door de ANWB was
aangewezen als één van de tien schoonste stranden van Nederland. De Zeeuwse stranden
werden als beste beoordeeld.
 
De ondergaande zon inspireert vaak tot bijzonder actie
 
Zeehonden zien we nog niet veel in Julianadorp aan Zee. Toch komt het steeds vaker voor dat
er voor de kust een enkele zeehond opduikt. Op de foto's is een zeehond vastgelegd in zee bij strandslag
Droogheweert (Zanddijk/Callantsogervaart.)
 
PKN Julianadorp 'Met hart en ziel vieren en verbinden'
Met dit jaarthema, aangereikt door de landelijke PKN,
werd op zondag 7 september j.l. de startzondag van de
PKN gemeente van de Ontmoetingskerk te Julianadorp gehouden.
Na afloop van de kerkdienst werden ballonnen, in de vorm
van een hart, opgelaten.
De kaartjes, die aan de ballonnen bevestigd waren, gingen
met de boodschap 'Weet u in Liefde verbonden' het luchtruim in '.
foto's: PKN Julianadorp
 
WO II Bunkers M219 bij opgang De Zandloper worden ingericht als museum
In 2005 is op deze website een redelijk uitgebreid verhaal verschenen over het leven in
Julianadorp tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen werd ons ook duidelijk, dat de bunkers
bij strandslag de Zandloper zeer bijzondere bunkers zijn. De twee, goed zichtbare, bunkers
met bouwnummer M219 zijn de enige van dit type die deel uitmaken van de kustverdedigingslinie
de Altlantic Wall die in opdracht van de Duitse bezetter is aangelegd. De linie, die liep van de
kust van Noorwegen tot de Pyreneeën in Spanje, is van 1942 tot 1945 gerealiseerd.
Niet alle verdedigingswerken, bestaande uit zware betonnen bunkers en andere bouwwerken,
zijn afgebouwd. Ook de twee bunkers bij de Zandloper waren nog niet klaar toen de Tweede
Wereldoorlog ten einde kwam. Ze werden gebouwd voor het plaatsen van zware scheeps-
kanonnen, die afkomstig waren van een afgedankt oorlogsschip,de Gneisenau.
Op één van de twee, nu uitkijkpunt,werd nog wel een kanon gemonteerd maar
de andere is nooit afgebouwd. Delen van het tweede kanon lagen nog in opslag in Huisduinen.
Een groep vrijwilligers, onder leiding van projektleider André de Vries uit Anna Paulowna,
is inmiddels een aantal weken bezig om van deze batterij bunkers een museum te maken.
De bunkers worden toegankelijk gemaakt en vervolgens in zo goed mogelijke orginele staat
teruggebracht, waarbij een replica van het orginele kanon ook op de bunker(s) zal
worden gemonteerd. Tijdens de open monumentendag op zaterdag 13 september jl.
werd aan belangstellenden de gelegenheid geboden om alvast een kijkje
te komen nemen. Het voornemen is om het museum tijdens de zomermaanden
open te stellen voor publiek.
klik hier voor het verhaal Julianadorp en de Tweede Wereldoorlog op deze website

De twee bijzondere bunkers bij de Zandloper (batterij M219) die als museum worden ingericht

De plaats bovenop de bunker waar een kanon zal worden aangebracht

Projektleider André de Vries (2e van links) en bezoekers van de bunkers
met o.a Frans Bakelaar (r)en zijn vrouw (l)

Enkele kenmerkende installatiedelen, gevonden in de bunkers
.
Verbouw van Trefpunt naar Multi Functioneel Centrum Julianadorp in volle gang
Sporthal Trefpunt wordt verbouwd tot Multi Functioneel CentrumJulianadorp. Een jarenlange
voorbereiding ging vooraf aan het besluit om de, in slechte staat verkerende, sporthal geheel
te verbouwen Het pand, dat in bezit was van een particulier werd door de gemeente met steun
van Woningstichting aangekocht.
De verbouw wordt mogelijk gemaakt door Woningstichting
met subsidie van de Provincie. De sporthal is geheel gestript en een deel van de laagbouw
is gesloopt. Tussen het nieuwe centrum en de bibilotheek wordt een verbindende gang gemaakt.
De ingang van de bibliotheek wordt verplaatst naar de hoofdingang van MFC Julianadorp.
Momenteel wordt hard gewerkt aan de wederopbouw met als doel het realiseren een modern
energiezuinig multifunctioneel centrum van Julianadorp.
Toekomstige gebruikers zijn oa. basisscholen voor gymlessen, gemeentelijke diensten,
kinderopvang en sportverenigingen. Ook verhuizen de activiteiten van Dorpshuis Julianadorp van
Drooghe Bol naar de nieuwe accomodatie. Het wijkcentrum "Dorpshuis Julianadorp" in Drooghe Bol
wordt opgeheven. De vrijkomende ruimtes worden in gebruik genomen door de aangrenzende
basisscholen.
Om de verbouw nog een officiëel tintje te geven wordt op 9 oktober a.s om 15.00 uur de
"eerste steen" gelegd. De oplevering van het nieuwe multifuncitioneel centrum is gepland in het
voorjaar van 2015.
Veel meer actuele informatie treft u aan op de facebook pagina van MFC Julianadorp

Sporthal Trefpunt wordt omgebouwd tot modern Multi Functioneel Centrum Julianadorp

De fundatie voor een verbindende gang met de bibliotheek is al aangebracht
.
Convenant Wijkaanpak Plus realiseert in Middelzand sportkooi voor de jeugd
Brief van gemeente datum : 30-09-2014 (aangepast voor dit Dorper Nieuws)
Gericht aan bewoners van nabijgelegen straten van Middelzand
Enthousiaste bewoners en hun kinderen hebben voorgesteld en nieuw multifunctioneel
basketbal- en voetbalvoorziening aan te leggen op het speelveld tegenover het nieuw te bouwen
Multifunctioneel Centrum 't Dorpshuis Julianadorp, het voormalige Trefpunt in Middelzand.
De afgelopen periode hebben zij rond de 125 handtekeningen opgehaald bij u in de buurt.
Deze handtekeningen maken duidelijk dat er een aantoonbaar draagvlak is voor een dergelijke
voorziening in Middelzand.
De handtekeningen zijn samen met een planvoorstel ingediend bij het Convenant Wijkaanpak Plus*
De convenantcommissie heeft dit voorstel positief ontvangen en stelt vanuit het convenant
de benodigde middelen beschikbaar.
Dit betekent dat binnenkort wordt begonnen met de aanleg van de nieuwe basketbal- en
voetbalvoorziening in Middelzand.
Hieronder is een tekening van het definitieve veld, de exacte locatie en de inrichting van de
omgeving. Het veld wordt rolstoeltoegankelijk gemaakt, heeft twee baskets, twee grote voetbaldoelen, en kleine pannadoeltjes in de zijhekken. De voorziening zal al mogelijk dit jaar worden gerealiseerd!
Mocht u naar aanleiding van deze tekening nog vragen hebben dan kunt u deze stellen
tot 14 dagen na verzenddatum van deze brief door contact op te nemen met de heer B. Slijkerman
op telefoonnummer 0223-678909 of een e-mail sturen naar
bor@denhelder.nl
*
Het Convenant Wijkaanpak Plus is een convenant tussen Woningstichting Den Helder
en gemeente Den Helder dat wil bijdragen aan bewonersinitiatieven die een verbetering
geven voor hun straat, buurt of wijk.

Ontwerp van de nieuw aan te leggen sportkooi in Middelzand
.
Fietsenstalling bushalte Malzwin uitgebreid
Het aantal fietssteunen van de fietsenstalling bij de bushalte Langevliet/Malzwin is flink uitgebreid.
Lange tijd was het een rommelige aanblik bij de halteplaats, veel fietsen lagen omver omdat
er niet genoeg fietsrekken waren. Toch zal dat. zo te zien, niet veel verbeteren. Al kunnen wel meer fietsen redelijk vastgezet worden aan de nieuwe geplaatste steunbuizen.

Fietsenstalling bushalte Langvliet/Malzwin blijft, ondanks uitbreiding van steunen, een rommeltje
.
Hangbunker Zuiderhaak is verwijderd
Gedurende een tiental jaren bestond een bunker voor de hangjeugd op locatie Zuiderhaaks/De Slenk. Echter nu is het verleden tijd. De reden is niet helemaal duidelijk, het zo met overlast
te maken hebben of, wat ook zou kunnen dat er maar weinig gebruik van werd gemaakt .
Dat er toch wel jeugd heeft rondgehangen is goed te zien aan de aangebrachte graffiti.
Eén "kunstenaar" heeft het verdwijnen van de kolos aardig afgesloten met de opmerking "Doei"

De bunker voor hangjeugd, locatie Zuiderhaaks/de Slenk, is ontmanteld en verwijderd.
.
 

Gezien op Noorderhaven, een hongerige Ekster bij zijn "voederbak"
.
Bijzonder bord op parkeerterrein van winkelcentrum De Riepel
Op het parkeerterrein van winkelcentrum De Riepel is jongslede een bord geplaatst
waarvan menig voorbijganger zich afvroeg waarvoor dat bord dient.
Enig navraag, door omwonenden, gaf antwoord op die vraag.
Het bord is geplaatst op een punt waar, bij calamiteiten in het winkelcentrum,
de werknemers werkzaam in het winkelcentrum zich moeten verzamelen, waardoor
al gauw bekend is wie zich mogelijk nog in het winkelcentrum bevinden en
de hulpdiensten al snel gericht kunnen zoeken naar vermiste personen.

Bijzonder bord op parkeerterrein van winkelcentrum De Riepel, dat aangeeft dat op die locatie, bij
calamiteiten in het winkelcentrum, de medewerkers werkzaam in de Riepel zich moeten verzamelen.
.
De gemeente vond het gevaarlijk worden, de hoge bomen op het JVC-veld grenzend aan de
Van Foreestweg en besloot de prachtige boomwal te verwijderen. De bomen, fikse populieren,
werden omgezaagd en in brokken afgevoerd .Wel is toegezegd dat er opnieuw boompjes zullen
worden geplant Bij menig dorpers heerste toch ook het gevoel dat de kaalslag niet echt nodig was
Enig onderhoud met snoeiwerk zou ook voldoende zijn geweest.
Toen de boomwal weg was bleek dat er vooraf geen rekening was gehouden met door de lucht
vliegende ballen, die ruimschoots het doel missen, maar wel overlast bezorgden en zelfs gevaar
opleverden voor het verkeer op de Van Foreestweg. Terstond moest de gemeente overgaan tot
het plaatsen van een fikse ballenvanger grenzend aan de noordkant van het hoofdveld van JVC.

De prachtige boomwal aan de noordkant van het hoofdveld van JVC is hier nog goed zichtbaar

De restanten van de grote populieren liggen klaar voor transport

Het eerste elftal en de jeugd van JVC in training op het hoofdveld met op de achtergrond,
door de verwijderde boomwal, vrij zicht op de bebouwing langs de Van Foreestweg
.
Voor de jeugd zijn er voldoende sportclubs in Julianadorp om zich niet te hoeven vervelen.
Bij een bezoek op een zaterdagochtend op het sportpark van voetbalclub JVC en
handbalvereniging JHC bleek veel jeugd actief met competitiewedstrijden. Op alle drie velden
van JVC sloofden jongens èn meisjes zich uit om tot een goed resultaat te komen en op het
verharde veld van JHC werkten meisjes zich in het zweet met als doel zoveel mogelijk te scoren
voor hun team. Bij de pittige inzet van al die jeugdige talenten viel ons ook op, dat senior-
voetballers een voorbeeldfunctie vervullen. Haardracht en schoeisel was bij meerdere jonge
sporters als spiegelbeeld overgenomen van hun betaalde vedetten.
Naast de hier genoemde sporten kan de jeugd zich in Julianadorp oa ook nog aansluiten
bij een tennis- , basketbal-, gymnastiek/turn-, budo- , paardensport- en golfcub.
JHC meisjes
.
Zantedeschia's in bloei
Enige maande geleden zagen we de bollen in de grond gaan en vorige
maand bloeiden ze al volop, de zantadeschia's van Dik Hoornsman
locatie verlengde Langevliet
.
Vaalk veranderen de kleuren van de landerijen van Koegras. Meestal wordt dat veroorzaakt
door een bloeiend bolgewas; krokussen, hyacinten, narcissen, tulpen en andere, maar die
kleurverandering ontstaat ook regelmatig door een gewas dat is gezaaid om de kwaliteit van de
teelgrond voor bloembollen te verbeteren. Het zaaien van die gewassen vindt plaats ná het oogsten
van bloembollen. Nadert het moment van het planten van nieuwe bloembollen , dan wordt het
tijdelijk gewas gemaaid en op het land verhakseld. Daarna wordt het land omgeploegd en klaar
gemaakt voor het nieuwe bloembollenseizoen, dat voor de meeste bloembollensoorten
start in september .
Langs de Langevliet zagen we twee grote akkers die kleurden door genoemd veredelingsproces
van de teelgrond. Deze keer betrof het een groot oranje veld bestaande uit bloeiende afrikaantjes
en een nog groter geelgekleurd veld veroorzaakt door bloeiend mosterdzaad, dat
werd gezaaid als goede voorloper voor het planten van krokusbollen.

Veld gekleurd door afrikantjes als landveredelingsgewas

Mosterdzaad als voorloper van het planten van krokusbollen
.
Insecten steeds actief, de hele zomer door
 
Vlinders
.
Elk najaar, vaak na de oogstijd van de bloembollen, stellen een aantal bloembollentelers hun bedrijf
open voor belangstellenden die wel eens willen zien hoe het in een bloembollenbedrijf toe gaat.
Fa. Kreuk aan de Langevliet was één van die bedrijven die open huis hield. Bezoekers werden
door de gebroeders Rob en John Kreuk en medewerkers rondgeleid in hun bedrijf.
Zichtbaar was het controleproces van (krokus)bloembollen en het sorteren op grootte van
bloembollen. Ook het machinepark kon worden bekeken. Bezoekers zijn niet alleen toeristen
en andere belangstellenden, maar ook collega's, bloembollentelers,komen vaak een kijkje nemen.
Het bedrijf van Fa. Kreuk staat bekend om de moderne bedrijfsvoering waarbij nieuwe
processen graag worden ingezet, ook als die nog in een testfase zijn. Zo is men oa bezig
met het ontwikkelen van een computerprogramma om continu de plaats te weten waar bepaalde
bloembollensoorten staan opgeslagen. Heftrucs zijn voorzien van computers waarmee de
verplaatsing van kisten met bloembollen direkt kan worden doorgegeven aan een centraal
beheersysteem.

Bloembollen worden gecontroleerd, meerde aan elkaar zittende bollen worden gescheiden

Bloembollen worden op grootte gesorteerd

John Kreuk (2e van links) leidt collega's door het bedrijf

Kisten met voor de handel klaargemaakte tulpen bloembollen
 


Ondergelopen land trekt bijzondere vogelsoorten , met name lepelaars zijn er nog niet veel in Koegras
.
Landwerk bloembollen planten en narcisbollen liggen te drogen op het land

September en oktober zijn dè plantmaanden voor de meeste bloembollensoorten
Bloembollenbedrijf Hulzebosch aan de Middenvliet volop in aktie met het planten

Het planten wordt gevolgd door afdekken van de akkers met stro voor het tegengaan
van verstuiving van het zand en het biedt enig isolatie tegen de winterkou
Narcisbollen liggen te drogen op het land

Het verwerken van de narcis-knollen vindt veelal plaats na het oogsten en verwerken van tulpenbollen
De narcisbollen liggen, uit de grond gehaald, nog bovengronds enige tijd te drogen
.
Jermo Agema stak al twintig meter vóór de finish van de wielerwedstrijd de Ronde van
Julianadorp 2014 zijn handen triomfantelijk in de lucht. Er kon hem ook niets meer gebeuren
hij ging de wedstrijd winnen. Zijn medevluchter, Jeen de Jong werd door een val in de
laatste ronde kansloos voor de overwinning.Hij werd nog wel uitgeroepen tot strijdlustigste
renner van de wedstrijd. De ronde van Julianadorp vond plaats op 31 augustus jl.
Julianadorper Jermo gaf na afloop aan,dat hij zich de hele week al had ingeprent,
dat hij deze wedstrijd zou gaan winnen.En dat is hem gelukt. Gehezen in het dorper
wielerkampioensshirt en gelouwerd met beker en bloemen kon hij zijn geluk niet op,
De tweede plaats was voor Teake Oppewal uit Heerenveen en derde werd Arjen Bos uit Bolsward.
Aan de westrijd werd deelgenomen door meer dan zestig deelnemers. Het startschot werd
gegeven door Albert Kisteman en de rondemiss was dit jaar Sharon Marinus.
meer info is te lezen op de website van de organisatie van de ronde van Julianadorp

Jermo Agema passeert winnend de finishlijn van de ronde van Julianadorp 2014

Albert Kisteman, Dorper van het jaar 2013, gaf het startschot

Jermo Agema onderweg, toen nog niets leek op een komende overwinning

Eerste rang voor Jan Marees en echtpaar Langendijk aan de Langevliet

Vrolijk wapperende Julianadorper vlaggen met passerende renners

eerste rang, bewoners in de Landbouwstraat

eerste rang, bewoners in de Landbouwstraat

Bij het ingaan van de laatste ronde lagen Jermo en Jeen nog samen op kop

De prijs winnaars van de Ronde van Julianadorp 2014
1e Jermo Agema
(midden), 2e Teake Oppewal (links) en 3e Arjen Bos(rechts)
.
.
   
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com