agenda julianadorp-parelvandekop.nl augustus-sept12 oktober12 nov-dec12 jan-13 feb-maart13 april13 mei/juni13 archief
.
De plaatselijke media kreeg er geen genoeg van, regelmatig werd een stuk gewijd aan de stenen des aanstoots die in korven zijn aangebracht bij de voetgangersoversteekplaats van winkelcentrum de Riepel naar het Loopuytpark. Het ongenoegen betreffende die gepaatste korven met stenen werd verwoord door dhr. Buurman, ondernemer van het Loopuytpark.
De voetgangers en fietsers, die bij het winkelcentrum overstaken werden regelmatig bijna omvergereden door passerende auto's die langs kwamen rijden over de Schoolweg. Ondanks de aanwezigheid van een verhoogd talud en op de weg aangebrachte waarschuwing voor het naderen van voetgangersoversteekplaats meenden veel automobilisten toch voorrang te moeten nemen.
Vanuit Julianadorp kinkt al enige tijd, dat er een zebra zou moeten worden aangebracht.
Echter de gemeenteraad vanuit het verre Den Helder meende men het weer beter te weten. Regeltjes, regeltjes, iets met woonerf of iets dergelijks waardoor zebra's niet mogen worden aangebracht. Wij zijn hierbij van mening , dat net als bij overbekende sportevenementen regels naar de geestde van het spel moeten worden gehanteerd. In dit geval gaat het om voetgangers die veilig moeten kunnen oversteken en dat daarvoor adequate maatregelen te dienen worden getroffen. Niet alleen bij het Loopuytpark, maar ook bij de ingang van Lidl zou een flink zebrapad moeten worden aangelegd. De huidige korven met natuurstenen bieden niet de oplossing, ze zijn onnodig wegverperrend. De nauwe doorgang is een bron van ergernis. Daarbij is het vanuit het oogpunt van ruimtelijk ordening een foeilelijke oplossing.

De gewraakte korven met natuurstenen die het voor verkeersdeelnemers niet veiliger

De plaatsing van de korven is een foeilelijke oplossing, zeebrapaden zouden meer duidelijkheid verschaffen
 
Op het Loopuytpark in het centrum van Julianadorp staat al sinds 1923 de Wilhelminaboom .De boom is geplant ter ere van en herinnering aan het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. In 1923 werd bij de boom al een natuurstenen paaltje geplaatst met duiding van de reden van de plaatsing van de boom.
Een ons onbekende club meende er goed aan te doen er maar een tweede paal met tekst bij te zetten. Zo is de boom nu voorzien van twee aanduidingen van de reden van het bestaan van deze boom.
Anekdotisch aan deze boom is nog, dat het niet de oorspronkelijk boom is die in 1923 werd geplant, maar een vervangend exemplaar. De eerste boom wilde niet groeien en zou in een nacht zijn vervangen door de huidige boom. De weggehaalde boom werd niet weggegooid, maar bij de Proeftuin van Julianadorp, die in die tijd nog bestond, in de tuin van het beheerdershuis opnieuw geplant. De boom kwam daar wel tot wasdom en is nog steeds aanwezig. Vanwege de nieuwbouw van de woning van, de daar nu wonende, familie Roozen is de boom vorig jaar nog een keer verplaatst.

De Wilhelminaboom, geplant in 1923, prominent aanwezig op het Loopuytpark

Het oorspronkelijk natuurstenen
aanduidingspaaltje met de tekst
"Regeringsjubileum
Helder-Julianadorp
1 september 1923
........
Het opschrift van de recent
geplaatste aanduidingsplaal bij
de Wilhelminaboom

Het planten van de Wilhelmina boom in 1923 met het al klaarliggende paaltje met herinneringstekst
.

Chris Bregman in de weer met herstel van een dieselmotor uit 1914
Chris Bregman is altijd bezig
Het kan bijna niet missen als je langs de Schoolweg loopt, dan tref je vaak Chris Bregman aan in zijn werkplaats waar hij bezig is met één of andere technische klus. Chris is zeer handig. Wat zijn ogen zien kunnen zijn handen maken.
Zo was hij deze keer bezig met het herstellen van een Kromhout 2-tact scheepsdiesel uit 1914. Een pakking had het begeven en moest worden vervangen, want zoals Chris het verwoordde; "de motor moet altijd klaar staan voor een volgende demonstratie".
.
In een blakend zonnetje zaten meerdere kooplieden met hun uitgestalde waar rustig te wachten op hun klanten die deze zondag, 4 augustus, langs kwamen. Vanaf half elf zondagmorgens, als de kerkdienst is afgelopen, wordt de koopwaar uitgeladen uit de auto's waarmee het wordt aangevoerd. Voor dorpers en de momenteel vele aanwezige toeristen is het een aangenaam loopje langs de stalletjes. Er is van alles te koop, boeken, dvd's, gereedschap en andere tweede hands waar, dat voor en klein prijsje wordt aangeboden.

Op de zondagen is van alles te koop op het Loopuytpark
 
.
.
 
 
 
 
 
 

Langs de Callantsogervaart, "wonen" op een zee van bloemen
 
 
 
 
 
 
Fresias in bloei
 
 
 
.
 
Lelies in bloei
 
 
 
 
 
Insecten ook deze zomer weer zeer actief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit de oude doos Minnes en Hulsebosch
.

Klaas Minnes tijdens hooitijd bezig met het walenmaken in de jaren zestig van de vorige eeuw..foto:fam. Minnes
.

Fa. Hulsebosch tijdens Paasvee op markt in schagen foto: Zijper Museum
.
Ruimtelijk Koegras-zuid
 
 
 
 
 
 
..
.
.

Reddingsbrigade in de avond, na gedane inspanning.........
.
.
.
.
.
.
.

Pootjebaden in "het vloeibare goud" van Julianadorp aan Zee
.
 
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com