januari 2013
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
't is winter en het vriest vloedlijn Noordzee bij Julianadorp bezaait met zeewier
schaatsplezier op de ijsbaan paddestoelen in december
Speelotheek 't Stokpaardje landelijk in de prijzen koeien in Koegras-zuid
gezellig nieuwjaarsconcert met zomerse klanken Johan Van Oldebarnevelt en de zanderijen van Coegras
maandelijks Bingo in Dorpshuis Julianadorp uit de oude doos.. Bungalowpark Julianadorp
borstbeeld Juliana is weer op de sokkel geplaatst winterbloeier Amaryllis
aangepast: 22 januari 2013
Dorper Nieuws wordt in de loop van de maand aangevuld met actueel nieuws
uw dorper nieuwtjes kunt u doorgeven via email parelvandekop@debvj.nl
agenda julianadorp-parelvandekop.nl maart12 april12 mei12 juni-juli112 augustus-sept12 oktober12 nov-dec12 archief
.
In de tweede week van januari begon een winterse periode waarbij Julianadorp en Koegras door een kleine sneeuwlaag werd bedekt. Aansluitend zette de vorst in. Kleine vaarten en sloten zijn al wel dichtgevroren maar nog niet begaanbaar. De ijsbaan is geheel dichtgevroren en gaat vandaag zaterdag 19 januari open voor de schaatsliefhebbers. Een laagje sneeuw belemmerde eerst nog wel het ontstaan van een goede ijsvloer, maar na een aantal dagen en nachten vorst is het ijs nu toch sterk genoeg..
Op 15 januari was het ijs in de vaarten en slenken alleen nog maar begaanbaar voor eenden en vogels
 
De winterklaar gemaakte bloembollenvelden zijn bedekt met
een laagje sneeuw en de sloten zijn al deels dichtgevroren
 
Schaatsplezier op de ijsbaan
 
De ijsbaan lag al wel dicht, maar het moest afgelopen week nog flink vriezen voor een begaanbare ijsvloer
Zaterdag 19 januari, om 11.00 uuur, konden de eerste baantjes worden geschaatst.
 
Deze week werd bekend dat Speelotheek ’t Stokpaardje genomineerd is voor de titel "Speelotheek van het Jaar 2012".
’t Stokpaardje behoort tot de laatste 2 overgebleven kandidaten en moet op de landelijke Speelothekendag op 9 maart in Apeldoorn de laatste ronde door zien te komen.
De verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Vereniging van Speelotheken Nederland en is gekoppeld aan een thema. Voor 2012 was het thema:
Kinderrechten.
In het wereldwetboek voor kinderen worden deze rechten beschreven en de belangrijkste rechten zijn: recht op zorg en liefde, alle kinderen hebben dezelfde rechten, recht op genoeg en gezond eten, recht op school, recht op gezondheidszorg en nu komen de speelotheken in beeld:
Recht op Spelen.

Voor ’t Stokpaardje was dit een goede reden om mee te doen. Het recht op spelen staat bij de speelotheek altijd op de 1e plaats. Vorig jaar zijn bij diverse gelegenheden de kinder- rechten onder de aandacht gebracht en zijn er diverse activiteiten georganiseerd waaronder een spellenmiddag in de Week van de Speelotheek op 12 juni, Burendag en koffie- en speelochtenden.
De medewerkers van de Speelotheek hebben een verslag geschreven over de activiteiten en 2 juryleden van de Vereniging van Speelotheken zijn bij de speelotheek op bezoek geweest.
Op 9 maart a.s. is de eindronde in de vorm van een quiz. Speelotheek ’t Zonnetje uit Zundert is de andere genomineerde speelotheek.

icoontjes van en info en over de kinderrechten
Ook dit jaar gaat ‘t Stokpaardje nog door met het thema kinderrechten. Zo wordt
er in de week na de verkiezing van de Speelotheek van het Jaar 2012 een feestweek
georganiseerd, het maakt niet uit of we winnen of verliezen we zijn al reuze trots op
het feit dat we genomineerd zijn
aldus Els de Jong namens Speelotheek 't Stokpaardje

Speelotheek ’t Stokpaardje is gevestigd in
Basisschool de Verrekijker,
Vogelzand 4104 in Julianadorp.
meer info op website:
www.speelotheekstokpaardje.nl

Speelotheek 't Stokpaardje tijdens

Burendag in september 2012
.
De cara�bische klanken van het koor Kleurrijk Den Helder gaven het nieuwjaarsconcert,
dat op zondag 13 januari in de Ontmoetingskerk plaats vond een gezellige, zomerse sfeer.
Het koor Kleurrijk Den Helder, dat bestaat uit leden afkomstig uit meerdere culturen
van over de gehele wereld, zingt ook liederen afkomstig uit diverse landen, zoals
Suriname, Mexico, Afrika en Indonesi�. Het enthousiasme van het koor was zo
groot dat ze gemakkelijk de uitgetrokken tijd voor het nieuwjaarsconcert had kunnen
vullen. Na het optreden van Kleurrijk volgde een pauze waarin naast koffie en thee ook
traditioneel gluhwein werd geschonken.
De zonnige liedjes van het koor werden na de pauze gevolgd door vrolijke klanken van
muziekvereniging Kunstzin, die aantrad met de fanfare en de malletgroep.
Bij de meerdere nummers die werden gespeeld vielen een medley met muziek van
Michael Jackson op en een prachtig stuk van F.Bernaerts die de bewegingen en intensiteit van
het noorderlicht in muzikale klanken had omgezet. Ook de Malletband weerde zich flink met
stevige slagwerkmuziek.
Ondanks heersende griep, waardoor bij het koor en de muziekvereniging een aantal leden
verstek moest laten gaan was het toch weer een zeer geslaagd nieuwjaarsconcert.
Het nieuwjaarsconcert wordt jaarlijks georganiseerd door de Culturele Commisie O2
van de Ontmoetingskerk . Meer informatie over de Commissie O2 op de website
van de Ontmoetingskerk
www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl onder het kopje activiteiten.
Het koor Kleurrijk Den Helder tijdens haar optreden bij het nieuwjaarsconcert
 
 
 
Muziekvereniging Kunstzin tijdens haar optreden op het nieuwjaarsconcert
 
 
 
 
 
Iedere laatste woensdag van de maand staat in Dorphuis Julianadorp een bingo-avond voor
volwassenen op het programma. De organisatie mag zich steeds verheugen op een ruime
belangstelling van deelnemers, die aangezeten aan de vele tafels, zeer geconcentreerd de
gemelde nummers op hun bingokaarten aankruisen.
Lijkt het u ook leuk om aan te schuiven in het Dorpshuis kom dan gerust eens langs.
Meer informatie treft u aan op
de website van het Dorpshuis of via telefonisch kontakt: 0223-641122
locatie Dorpshuis Julianadorp: Drooghe Bol,(naast basisschool de Strandjutter)
 
 
 
.
Na de kermis van vorig jaar bleek dat het borstbeeld van koningin Juliana, dat in 2009 werd onthuld tijdens de festiviteiten van het 100-jarig bestaan van Julianadorp, was losgeraakt van de sokkel. Het borstbeeld werd toen veilig gesteld door enkele dorpsgenoten. Inmiddels is kunstwerk weer teruggeplaatst en "kijkt de koningin" weer uit over het Loopuytpark.
 
 
Vloedlijn van Noordzee bij Julianadorp aan Zee bezaait met aangespoeld zeewier
Tijdens de eerste week van 2013 raakte de vloedlijn van het strand van Julianadorp bezaait met een grote hoeveelheid zeewier die bestoond uit de soorten blaaswier en knotswier.
Het is een bijzondere aanblik want het is niet zo, is niet vaak dat je het strand zo aantreft.
Volgens beschrijving groeit dit zeewier vaak op rotsachtige ondergrond en dijken. Met uitzondering van de pieren die bestaan uit basaltblokken zijn er niet veel rotsachtige ondergronden bij het dorper strand. Hetgeen betekent dat het wier zeer waarschijnlijk uit een ander gebied afkomstig is. Bij inspectie bleek dat gelijk met het zeewier ook veel afval, touwen en restanten van visnetten, zijn aangespoeld.
Deze keer is veel zeewier aangepoeld, een andere keer kan dat een grote hoeveelheid kwallen zijn. Vaak hangt dat samen met een bepaalde windrichting en jaargetijde. Het betreft daarbij nog produkten van de natuur die ook door de natuur kunnen worden afgebroken, maar voor ander niet natuurlijk afval geldt een ander verhaal. Wat dat betreft is het vaak afval is dat vrij komt bij schoonmaak van een zeeschepen en vervolgens illegaal over boord wordt gezet. Zo bleek enkele maanden geleden dat het strand bezaait lag met parfine-resten die afkomstig waren van een dergelijk schoonmaakaktie op zee.
Het strand moet geheel worden schoongemaakt terwijl de kosten moeilijk zijn te verhalen op de veroorzaker, omdat die vaak niet bekend is.
Het strand van Julianadorp met op de vloedlijn een grote hoeveelheid aangespoeld zeewier
knotswier en blaaswier
 

helaas spoelt ook niet-afbreekbaar afval regelmatig aan.
Paddestoelen in december
Is de natuur in de war ? Paddestoelen groeiden vaak tijdens de herfst,
maar vandaag de dag lijken ze het hele jaar wel ergens te groeien. Zo
troffen we eind december een boomstam aan rijkelijk voorzien van paddestoelen.
 
In het uiterst zuidelijke deel van Koegras zijn nog een paar echte veehouders, het agrarisch boerenbestaan dat vroeger veelvuldig in de hele polder Koegras werd aangetroffen. Het grootste deel van de polder is inmiddels geschikt gemaakt voor de bloembollenteelt waardoor vele hectares groene weiden zijn verdwenen. In het zuidelijk deel van Koegras kan nog worden aanschouwd hoe de polder er rond 1900 heeft uitgezien. Wel heeft het boerenbedrijf een modernisering doorgevoerd bij het houden van de koeien, die gedurende de winter niet meer vast op stal staan, maar in een open overdekte loopruimte de winter overbruggen.
.
Vorige maand schreven we over de Koegrasdijk, de dijk die in 1817 werd aangelegd om de polder Koegras in zijn geheel droog te leggen en gelijkertijd het Noord-Hollandskanaal te realiseren.
Deze keer gaan we nog tweehonderd jaar verder terug naar het jaar 1610, het jaar waarin de Zanddijk werd aangelegd. De dijk die in de noordkop van Noordholland bescherming moest bieden tegen het water van de Noordzee. Er waren al eerder pogingen gedaan om een dijk aan te leggen, maar die hadden tot dan toe niet voldoende bescherming geboden.
De Zanddijk werd aangelegd in de tijd, dat Johan van Oldenbarneveld ��n van de belangrijkste bestuurders was van de Staten der Nederlanden. Hij was o.a. raadspensionaris van Rotterdam en lid van de Staten Generaal. Ook was hij de rechter hand van prins Maurits die oorlog voerde tegen de Spanjaarden. Echter in 1619 werd een machtstrijd tussen Prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt beslecht met het uitspreken van het doodvonnis voor Johan van Oldenbarnevelt. Hij werd op 12 mei 1619 in Den Haag onthoofd.
Tijdens zijn leven was Johan van Oldebarnevelt naast zijn bestuurlijke beslommeringen ook voortdurend bezig zijn bezitting uit te breiden, waarbij hij in meerdere delen van Nederland grondgebied verwierf. Zo ook in de Zijpe en de Wieringewaardpolder. Hij bezat daar landbouw- grond met een oppervlakte van 93 morgen (rond de 80 hectare).

Johan van Oldenbarnevelt (1547 -1619)
Toen de net bedijkte Wieringerwaardpolder in het voorjaar van 1610 werd getroffen door een overstroming tijdens een heftige storm die het water van de Noordzee hoog deed opzwepen, werd de noodzaak van het aanleggen van een dijk ten noord-westen van de Zijpe, van Calantsoog naar Huisduinen, ingezien door bestuurders van West Friesland en de Staten van Noordholland. Het argument, dat bescherming tegen de zee vanuit de kop van Noord Holland zelfs van landsbelang was, gaf daarbij de doorslag om tot een definitieve oplossing te komen. Meerdere staten en steden in Noord- en Zuidholland werden benaderd om een bijdrage te leveren voor de bekostiging van de aanleg van de dijk, maar niet alle steden wilden een bijdrage leveren. Toch werd door de Staten van Holland al snel besloten de dijk aan te leggen. Hoe de de dijk naderhand is bekostigd is niet helemaal duidelijk, maar vanuit Amsterdam zou zeker een flinke bijdrage zijn geleverd. Mogelijk had dat te maken met een aantal grootgrondbezitters van Zijpe en de Wieringerwaardpolder die in Amsterdam woonden. Johan van Oldenbarnevelt moet, bestuurlijk gezien, wel een belangrijke rol hebben gespeeld bij het besluit voor de aanleg van de Zanddijk, want toen de dijk klaar was in juli 1610 werd de nieuwe zeewering de Dijk van Oldenbarnevelt genoemd. Na het voltrekken van zijn doodvonnis in 1619 is de naam al gauw veranderd, eerst werd dat de Dijk van't Coegras, maar al in 1670 wordt op de landkaarten de naam Zanddijk ingetekend.
De Zanddijk werd een kilometer landinwaarts gelegd vanaf de Noordzeekustlijn. Daarmee werd ook direkt bescherming geboden tegen twee inkervingen van de kustlijn. Het Heersdiep, ter hoogte van de huidige Middenvliet en het Buysegat ten noorden van Groote Keeten. De dijk werd aangelegd als een stuifdijk, waarmee al eerder succes was geboekt bij de kust van de Zijpe en bij Huisduinen. De hoogte van het dijklichaam was 2, 9 meter, de voetbreedte was 42,5 meter en de top was 3, 2 meter breed. In drie maanden tijd, van mei tot en met juli, is aanleg van de dijk uitgevoerd. Voor huisvesting van werkers aan de Zanddijk werden keten gebouwd, die hebben geleid tot het ontstaan van het buurtschap Groote Keeten.
Gedurende de periode van 1610 tot heden is veel zand van de oorspronkelijke kustlijn naar de nieuwe dijk verstoven, waardoor de huidige duinen zijn ontstaan en waardoor ook nagenoeg de oorspronkelijk aangelegde Zanddijk aan het oog is onttrokken. De beoogde stuifdijk heeft dus naar verwachting gefunctioneerd. Alleen bij Groote Keeten is nog een klein deel zichtbaar van de aangelegde Zanddijk van 1610. Door de Zanddijk werd Koegras eigenlijk half ingepolderd. Tweehonderd jaar later, in 1818, na de aanleg van de Koegrasdijk waren de zanden van Koegras geheel afgeschermd van het zeewater en is de polder Koegras zoals we die nu kennen gerealiseerd.

Kaartje van Koegras rond 1600 met o.a.
de kerven Heersdiep(4) en Buysegat(5)
De streeplijn is de huidige kustlijn

Op deze kaart van 1670 is de Zand Dijk van Calantsoog tot Huisduinen ingetekend
 
Het deel van de in 1610 aangelegde Zanddijk dat nu nog zichtbaar is direkt ten noorden van Groote Keeten
 
Een wijdse blik vanaf de Zanddijk op het zuidelijk deel van de polder Koegras

De Zanddijk bij Kaap Zuid met de lichttoren van Koegras als baken voor de scheepvaart op de Noordzee
 
Uit de oude doos.. Bungalowpark Julianadorp
 

Een blik op Bungalowkamp Julianadorp, nu de Yperhof, in de zestiger jaren van de vorige eeuw
 
Amaryllis maakt deel uit van bolgewassen uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae), met als oorsprong Zuid-Afrika. Het geslacht is vernoemd naar een herderin uit de idyllen van de Griekse schrijver Theocritus en een pastorale van de Romeinse schrijver Vergilius
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl