oktober 2012
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
vlaggen met tulpsculpturen officiŽel in gebruik genomen de mol ... ook bewoner van Koegras
foutparkeren in Weth.de Boerstraat wordt tegengegaan kleutergym bij Sportlust.. er is nog plaats
kleine tienduizend euro bij kerkenveiling Prot.Gemeente bloembollen planten en het ploegen van land
woonhuis fam.Roozen van voorheen Proeftuin is gesloopt expositie Gerlinde Smekal in Ontmoetingskerk
Jan van Velzen Dorper van het Jaar 2012 groei en bloei op tuintjescompex Ooghduyne
ook tegel van verdienste voor Pieter Loopuyt bloembollenkistjes verzameld voor een "tweede leven"
een aantal bomen bij WC Dorperweerth wordt vervangen Middelzand
paddestoelen - kastanjes en vlierbessen...'t is herfst herfst op het strand
Dorper Nieuws wordt in de loop van de maand aangevuld met actueel nieuws
uw dorper nieuwtjes kunt u doorgeven via email julianadorp@hotmail.com
aangepast: 16 oktober 2012
agenda julianadorp-parelvandekop.nl nov-dec11 maart12 april12 mei12 juni-juli112 augustus-sept12 archief
.
Zaterdag 13 oktober werd door wethouder Kees Visser een tulpsculptuur met drie dorper
vlaggen bij de rotonde Langevliet/Zuiderhaaks officiŽel onthuld. Hij werd bijgestaan door
Frank en Tessa Schilder, die al dikwijls hun opa, Co Schilder, hebben geholpen bij het
hijsen en binnenhalen van de vlaggen. De bedoeling was, dat een fles wijn zou worden gewijd
aan de onthulling, echter deze bleek te sterk en overleefde menig poging tot verbrijzeling. De
wethouder reageerde gevat met zijn opmerking dat het een vorm van bezuiniging was.
De onthulling werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Belangen Vereniging Julianadorp,
de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit, het Wijkplatvorm Julianadorp, de Gemeente, en de
politieke partijen D66 en de VVD. Ook Kees Korevaar, de maker van de grote tulpsculturen, was
bij deze feestelijke onthulling aanwezig. Hij had niet verwacht dat zijn creaties, nu drie jaar oud,
een tweede leven zouden krijgen.
De onthulling vond plaats bij de eerste van de drie sculpturen die door gezamenlijke inspanning
van de BelangenVereniging Julianadorp en de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit worden
gerealiseerd. De tweede opstelling, bij de rotonde Breewijd/ VanForeestweg, is inmiddels ook
al klaar. Die is daar tijdelijk opgesteld, want later zal die sculptuur worden verplaatst naar de
nog aan te leggen rotonde Noorderhaaks/Langevliet. De derde opstelling wordt geplaatst aan
de Callantsogervaart op het terrein van 's Herenloo ca. halverwege de zuidwesthoek en de
zuidelijke toegangsweg.
Tijdens de nazit memoreerde Huub van Leeuwen, voorzitter van BelangenVereniging Julianadorp,
nog de viering van 100 jaar Julianadorp, het feest waarbij acht tulpsculpturen als belangrijke
blikvangers bij verschillende invalswegen van Julianadorp waren neergezet. Het is mooi om te
zien dat er nu toch nog een herinnering aan dat feest blijft bestaan. De dorper vlaggen als het
eigene van Julianadorp en de tulp als symbool van de vele bloembollenbedrijven rond Julianadorp,
het zijn pure reclameobjecten. Hij bedankte wethouder Visser aan wie hij het verzoek deed zich
voortaan als dorpswethouder in Julianadorp te willen presenteren. Ook overhandigde hij aan de wethouder de fles wijn die bij de onthulling niet kapot te krijgen was. Wethouder Viser sprak zijn
dank uit voor ontvangst van de bijzondere fles wijn en zegde toe dat hij zich met liefde als dorpswethouder gaat presenteren.

Drie opvallende tulpsculpturen geflankeerd door drie dorper vlaggen
staan binnenkort op drie plaatsen in Julianadorp

Genodigden in afwachting van de officiŽle onthulling
van de eerste van de drie tulpsculturen

Wethouder Kees Visser bijgestaan door Tessa en Frank Schilder staan klaar voor de onthulling

De onthulling is daar, alleen de fles wijn overleefde de klap tegen het sculptuur.

Genodigden, met in hun midden Wethouder Visser, genoten nog even na.

Kees Korevaar, de maker van de tulpsculpturen, bekijkt nog even zijn creatie
 

Tulpsculptuur met dorper vlaggen aan de Van Foreestweg
.
Foutparkeren in Weth.de Boerstraat wordt tegengegaan
Dinsdag 16 oktober werd in opdracht van de gemeente aktie ondernomen om het hinderlijk parkeren van bezoekers van Sportpark Julianadorp en ouders van leerlingen van de Margrietschool tegen te gaan. Met het aanbrengen van paaltjes bij de ingang van OBS Margrietschool en bij twee bochten van de weg van de Wethouder W.de Boerstraat zijn de parkeermogelijkheden beperkt. Het kwam tot nu toe regelmatig voor dat tijdens sportwedstrijden, in het weekend, de Wethouder W. de Boerstraat nagenoeg werd afgesloten door auto's van bezoekers van sportwedstrijden, die geparkeerd stonden aan beide kanten van de weg. Ook ouders die kinderen naar school brengen worden nu gedwongen hun auto's veiliger te parkeren, al heeft de leiding van de school al eerder het verzoek gedaan om de "taxi's" van de leerlingen overdag op het parkeerterrein van het sportpark te stallen.

Tolga, werknemer van grond- en stratersbedrijf Winder, bezig met
het aanbrengen van parkeerbeperking in de bocht van de weg van de
Wethouder W.de Boerstraat en bij de ingang van de Margrietschool

Tijdens voetbalwedstrijden van JVC-1 op zondag worden regelmatig veel auto's
in de Wethouder W.de Boerstraat geparkeerd.

Ook bij de afslag van de Wethouder de W. de Boerstraat naar de
Meester J.de Vriesstraat is een parkeerbeperking aangebracht .
.
Vrijdag 12 oktober vond de kerkenveiling van de Protestantse Gemeente plaats in de
basisschool de Kameleon in Middelzand, die het respectabele bedrag van een
kleine 10.000 Euro opbracht. Er kon worden geboden op 94 posten van een paar
sokken, pondje paling, diverse schilderijen, authentieke kerkbank tot het schilderen
van je huis en nog veel meer. Arno Kroon trad daarbij op als veilingmeester, die de kunst
verstond om met kwinkslagen ook nog geregeld extra biedingen bij de aanwezigen te ontlokken.
Topper van de veiling was wel de opbrengst voor het schilderen van je huis, dat werd
geveild voor 2750,- Euro. Deze aktie was ingebracht door Henk Hospes en Henk van 't Zand,
die gezamenlijk de klus gaan klaren. Zij gaan dit doen voor Gijs van Essen, die zes jaar geleden
ook al een poging had gedaan deze post binnen te slepen, maar toen net mis greep.
Een andere opvallende verkoop was die van een schilderij van Gerlinda Smekal, dat 200 Euro opbracht. Gerlinda Smekal exposeert momenteel in de Ontmoetingskerk waar zij iedere zondagmiddag tot 4 november zelf ook aanwezig is.
(verderop in dit nieuws meer over de expositie)
De opbrengst van de veiling wordt onder andere ingezet voor het vernieuwen van de keuken
van de Ontmoetingskerk aan het Loopuytplein.

Arno Kroon in aktie als veilingmeester op de kerkenveiling van de Protestantse Kerk

De veiling van het aanbod schilderen van je huis veroorzaakte enig hilariteit doordat .......

Henk Hospes, van het schilderduo Henk en Henk al klaar stond met de verfkwast
 
Het woonhuis van familie Roozen op de hoek Parkstraat / Proeftuinweg is enkele weken gelden gesloopt. De reden is de nieuwe inrichting van Julianadorp Oost. De kavel grond van familie Roozen is gewijzigd met als gevolg dat er gekozen is om het bestaande huis te vervangen door nieuwbouw met een aanmerkelijk verandering van de stand van het woonhuis.
Het huis kende een opmerkelijke geschiedenis. In 1910 werd door Pieter Loopuyt het plan gemaakt om een Proeftuin aan te leggen in Julianadorp. Hij had aansluitend een aantal goedgesitueerde boeren bereid gevonden een aandeel te nemen in de Proeftuin. Het was toen in de mode om dergelijke tuinen te ontwikkelen met als opzet onderzoek te plegen naar de mogelijkheden van verbouw van tuinbouwgewassen in de streek. In dit geval was dat onderzoek er op gericht om mogelijke tuinbouwontwikkelingen in Koegras te stimuleren. Van Rijkswege en door de Provicie werd het opzetten van proeftuinen gestimuleerd door daarvoor subsidie beschikbaar te stellen.
Het huis van familie Roozen dat nu gesloopt is werd gebouwd voor de beheerder van de genoemde Proeftuin. Van Die was in 1910 de eerste beheerder van de Proeftuin, hij werd opgevolgd door Spanjaard. Deze Spanjaard hield een dagboek bij waarin hij de handel en wandel van de Proeftuin beschreef. De Proeftuin werd geleid door meester J.de Vries, die naast hoofd van de lagere school tevens kassier was van de Boeren Leenbank. Hij had een landbouwopleiding gevolgd waarmee hij genoeg kennis zou moeten bezitten om de Proeftuin goed te leiden. Beheerder Spanjaard had zijn bedenkingen over de kennis van de meester, dat is veelvuldig te lezen in het uitgebreide dagboek dat bestaat uit zeven-en-twintig delen, taaie kost. Meester de Vries wordt daarin vaak als prutser bestempeld. Gedenkwaardig aan de Proeftuin is ook, dat er nooit winst is gemaakt, terwijl de buurman, tuinder Van Die wel in staat was zijn bedrijf winstgevend te maken. Toen Koningin Wilhelmina in 1919 Julianadorp bezocht heeft zij ook een bezoek gebracht aan de Proeftuin. Pieter Loopuyt was toen haar gastheer. Meester J.de Vries maakte als leider van de Proeftuin ook deel uit van het gezelschap. De Proeftuin is in de loop van de Tweede Wereldoorlog opgeheven. Met de sloop van het huis van familie Roozen verdwijnt het laatste deel van de Proeftuin. Het enige dat nu nog herinnert aan de Proeftuin is de naam van de Proeftuinweg.

De Proeftuinweg met zicht op de woning van de beheerder van de Proeftuin +/- 1920

De woning van familie Roozen toen net aanvang van de sloop

Halverwege de sloop, alleen de muren staan nog
foto's : Map Heyblok en Marja Roozen
Op zaterdag 6 oktober jl. werd Jan van Velzen door wethouder Kees Visser gehuldigd met de titel Dorper van het jaar 2012. Johan van Loenen, voorzitter van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit roemde de nieuwe dorper met zijn verdienste. Jan van Velzen zet zich vooral in binnen de rooms katholieke kerk waar hij zich op divers terrrein inzet. Al meer dan dertig jaar maakt hij deel uit van het kerkbestuur en de wijkraad, daarbij leidt hij meerdere koren. Ook vervangt hij regelmatig voorgangers. Naast het kerkewerk wordt hij veel gevraagd voor avondwakes en uitvaarten, waarbij hij een grote steun is voor de achterblijvende familie. Zijn zeer gewaardeerde vrijwillige inzet doet hij naast zijn werk als onderwijzer aan De Meerpaal op Noorderhaven.
De verkiezing voor Dorper van het Jaar is ingesteld door de Culturele Vereniging Julianadopr Vooruit. In 2011 heeft de Culturele Vereniging de keuze zelf gemaakt, maar dit jaar zijn verenigingen, besturen, clubs en inwoners van Julianadorp in de gelegenheid gesteld om een Dorper te nomineren voor de titel Dorper van het jaar 2012. De Culturele Vereniging kreeg veel daarop veel reakties. Een speciaal hiervoor samengestelde commissie heeft uit de voordracht Jan van Velzen als Dorper van het Jaar 2012 aangewezen. De keuze van de nieuwe dorper was niet moeilijk echt geweest want voor Jan van Velzen waren verreweg de meeste aanmeldingen binnengekomen.

Volkomen verrast en vereerd nam Jan van Velzen, hier samen met zijn vrouw,
de titel Dorper van Jaar 2012 van Werthouder Kees Visser in ontvangst .

Het echtpaar van Velzen werd toegezongen door een jeugdkoor dat ook onder zijn leiding staat

De Dorper van het Jaar 2012 vereeuwigd met een tegel van verdienste
ingelegd voor de muziektent op het Loopuytpark

De huldiging van de Dorper 2012 werd omlijst met vrolijke klanken
en dansjes van muziekvereniging Kunstzin Julianadorp
 
Ook Tegel van Verdienste voor
Pieter Loopuyt (1859-1924)
Stichter van Julianadorp in 1909
Gelijkertijd met de bekendmaking van de Dorper van het jaar 2012 op zaterdag 6 oktober jl.is een tegel van verdienste onthuld voor Pieter Loopuyt, de stichter van Julianadorp in 1909. De Culturele Vereniging is nog bezig met een bord met meer informatie over Pieter Loopuyt en een toelichting over de toekenning van de eretitel Dorper van het jaar. Dat bord wordt nog op een later tijdstip onthuld.

De tegel van verdienste voor Pieter Loopuyt, de stichter van Julianadorp
onthuld door wethouder Kees Visser.
 

In middels zijn drie tegels van verdienste ingelegd op het Loopuytpark
 
Voor meer informatie en activiteiten van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit kunt u kijken op www.deculturele.nl
 
Zieke bomen bij winkelcentrum Dorperweerth worden vervangen
Op dinsdag 9 oktober waren Jasper en Willem, in opdracht van de gemeente, bij winkelcentrum DorperWeerth bezig met het verwijderen van zieke en dode bomen. Jasper gaf aan, dat de locatie voor de bomen niet ideaal is, ze staan veel in de schaduw. In eerste instantie lijkt het op kaalslag, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. De oude verwijderde bomen worden vervangen door nieuwe jonge bomen. Voorafgaand wordt eerst nog wel verse teelaarde aangebracht waardoor er meer kans van slagen zal zijn voor het aanslaan van de nieuwe aanplant.

Jasper en Willem verwijderen in opdracht van de Gemeente zieke en dode bomen bij
winkelcentrum Dorperweerth om deze later te vervangen door nieuwe bomen.
 
 
.
.
.
.
.
.
.

kastanjes
.
.

herfstzaad
.

Vlierbessen
.
De mol ... ook bewoner van Koegras
Meestal bevinden mollen, ook bewoners van Koegras, zich in het donker in onderaardse gangen . Mogelijk nieuwsgierig geworden door voetstappen boven de grond kroop plotseling een mol uit zijn beschermende omgeving en maakte , zelfs soms rollebollend vanaf een bloembollenbed, een wandelingetje over een landbouwakker en liet zich daarbij gewillig digitaal vastleggen.
.
De bloembollen zijn in augustus nog maar net afgeleverd aan de handel of er wordt alweer begonnen met het klaarmaken van de akkers voor het planten van nieuwe bloembollen.
Bloembollenbedrijf Hoornsman was aan het diep-ploegen van de akker, voorafgaand aan het opnieuw planten van bloembollen terwijl bloembollenteler Fa. Thomas gelijkertijd in de weer was met het planten van krokusbolletjes. Zo volgen binnenkort ook nog het planten van narcis- hyacinten en tulpenbollen. In het voorjaar veranderen daardoor de nu nog grijze akkers in kleurrijke bloemenvelden.
Iets verderop was ook bloembollenbedrijf Zonneveld hard bezig met het klaarmaken van akkers voor het opnieuw planten van bloembollen.

Als eerste voorbereiding voor het opnieuw planten van bloembollen is
Hoornsman jr. bezig met het diep-omploegen van een landbouwakker
.

De laatste bewerking van de akker voordat de bloembollen worden geplant
.

Krokusbolletjes worden in de plantmachine gestort
.

Met een nagenoeg geheel geautomtiseerde plantmachine worden de bolletjes gedoseerd geplant
.
.

Duizenden krokusbolletjes vinden hun weg door de pantmachine naar het bloembollenbed
.

Bloembollen teler Thomas houdt nauwlettend toezicht op het plantproces
.

Half boven de poldervaart, "ballet" voor twee landbouwtractors met werktuigen
.

En Hoornsman jr. ploegde voort
.

Ook bloembollenbedrijf Zonneveld was bezig met klaar maken van akkerbouwland
voor het planten bloembollen, maar wel met andere machines
.

Koegras, vroeger grasland voor het houden van koeien, nu akkers voor telen van bloembollen
 
Gerlinde Smekal, sinds 2008 inwoonster van Julianadorp, exposeert dit najaar in de Ontmoetingskerk aan de Parkstraat in Julianadorp.
Titel van haar expositie is ‘Bijbelwoorden in beeldtaal’.
Gerlinde exposeerde al veelvuldig in Duitsland, Canada en Oostenrijk.

De expositie is vanaf zaterdag 6 oktober elke zondagmiddag te bezichtigen t/m zondag 4 november. De entree is gratis Meer informatie over Gerlinde is te vinden op haar website www.smekal.de
.

Gerlinde Smekal voor ťťn van haar werken
Het schilderij (boven) is gemaakt met vier thema's naar de inhoud van Psalm 139
vers 13-14 vers 5 vers 8 vers9-10
U was het die mij vormde U omsluit mij U bent daar Vleugels van de dageraad
.

Openbaringen 21....... Zie de woning is bij de mensen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
 
Groei en bloei op tuintjescompex Ooghduyne
Een bezoekje aan het tuintjescomplex Ooghduyne is altijd een ontdekkingtocht. Zo zagen we deze maand een fikse pompoen die lag te wachten op de keuring van de "grootste van het jaar". Zo ook bloeiende zonnebloemen die zijn geplant om mee te dingen naar de titel "langste van het seizoen". Daarbij nog de ontdekking van prachtig bloeiende dahlia's maken het verblijf op het tuintjescomplex weer zeer aangenaam met als aandenken een aantal mooie plaatjes.

Nijvere lui, de tuinders van Ooghduyune
.
.
.
.
 
 
 
Gestapelde bloembollenkistjes verzameld voor een "tweede leven"

Ooit zoveel bloembollentelers bij elkaar gezien ?
.
Kleutergym bij g.v. Sportlust te Julianadorp:
Er is nog plaats vrij in de les van Helen van Giesen voor kleuters die het
leuk vinden om te springen en bewegen.Zo lopen de eerste kleuters al zonder
vastgehouden te worden over de balk en springt een andere kleuter het liefst de
hele morgen op de airtumblingbaan.
Het groepje van Sportlust Julianadorp is op aanvraag na de zomervakantie gestart
en heeft nog plaats voor een paar kleuters. Heeft u kleuter ook zin om te klimmen
en te springen om zo op een speelse manier de controle over het lichaam te krijgen,
kom dan zaterdagochtend gewoon eens meedoen. De eerste 2 lessen zijn geheel
vrijblijvend en dus gratis.
Het nieuwe groepje traint op zaterdagochtend in de sportzaal van Dorpshuis Julianadorp,
Drooghe Bol, naast basisschool de Strandjutter .
Tussen 9 en 10 is de zaal volledig beschikbaar voor de kleinsten.
Meer informatie: contact@gvsportlust.nl
.

foto: Ed van den Hove
 
.
.
.
.
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen nŪet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com