mei/juni 2012
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
Jongens van Tennis Vereniging Julianadorp Kampioen Riscante acties Klaas Veltman in Tweede Wereldoorlog
volop strandplezier bij badplaats Julianadorp aan Zee broedende fuut...niet storen
veel libelles aktief met de voortplanting groei en bloei langs de weg
plantjesdag van tuindersvereniging Ooghduyne jong leven bij Thomas wordt streng bewaakt
contouren zichtbaar van fietspad langs Zuiderhaaks zee van blauwe druiven en witte druiven
Jan Ligthart speelt hoofdrol in promotiefilm bloembollen reuzenwolk als natuurverschijnsel
bloembollen-landwerk bij Zonneveld dubbellicht in de avond bij Zuiderhaaks
Floratuin Julianadorp bloei, show en handel  
aangepast: 7juni 2012
agenda julianadorp-parelvandekop.nl mei-juni11 juli11 sept-okt11 nov-dec11 maart12 april12 archief
.
Jongensafdeling van Tennis Vereniging Julianadorp Kampioen
Vrijdag 1 juni is de jongensafdeling 2e klasse (t/m 14 jaar), van Tennis Vereniging Julianadorp Kampioen geworden tegen 't Zijpken. De titel werd binnen geleept tijdens een spannende finalewedstrijd, die met 3-1 werd gewonnen
(info en foto: TVJ)

Het kampioensteam van TVJ; Stan Nienkemper, Bart Groenhuizen, Hinze Herwig , Nils Lesterhuis
 
Volop strandplezier 1e pinksterdag op het strand langs de Noordzeekust bij Julianadorp aan Zee
 
 
 
 
 
Veel libelles aktief met de voortplanting
Tuindersvereniging Ooghduyne hield op zaterdag 12 mei haar jaarlijkse plantjesdag.
Gedurende de dag, van tien uur ’s morgens tot vier uur in de middag werden allerlei plantjes en tuinartikelen te koop aangeboden. Ook was de dag bedoeld als open dag waarbij bezoekers kennis konden maken met de de vereniging en het uitgebreide tuintjescomplex dat in 1984 in gebruik werd genomen. Sinds haar bestaan werd het bestuur geconfronteerd met bouwplannen waardoor het complex zou moeten worden opgeheven, maar het is nog steeds gelukt het inmiddels prachtige complex voor de tuinliefhebbers te behouden. Tijdens een rondwandeling zagen we veel uitbundig bloeiende fruitbomen en troffen we op de tuin twee leden van het eerste uur aan; Harm Switser en Be Kamies, inmiddels respectievelijk 77 en 75 jaar oud. Alle dagen brengen ze wel een aantal uren door op hun tuin. Specialiteit van Kamies is het kweken van druiven in de speciaal daarvoor gebouwde kas. De druiven zijn nu nog klein maar in september verwacht Kamies weer fikse druiven te oogsten.
Je zou denken dat het altijd feest is op de volkstuin, maar zo is het niet helemaal. Verschillende tuinen zijn wel het hele groeiseizoen voorzien van kleurrijke vlaggetjes, maar die zijn niet echt bedoeld voor de sier. Het is een poging om de, op lekkernijen azende, vogels middels het geflapper van de vlaggetjes op afstand te houden.
Het toepassen van kleine moderne broeikasjes die we in een tuin zagen gaven ook een bijzondere aanblik. Ze zijn net groot genoeg voor één kool. Tussen al het groen op het tuinencomplex vliegen ook veel insecten rond die voor de tuinier nuttig werk verrichten met het overbrengen van stuifmeel van en naar de bloemen.
De leden van de vereniging zijn naast hun werk op de tuin ook nog regelmatiig aktief met ontspanningsaktiviteiten die worden gehouden in het zeer mooie verenigingsgebouw, dat enkele jaren geleden geheel door “eigen mensen “ is gerealiseerd.
.
Wilt u meer weten over tuintjescomplex Ooghduyne breng dan
eens bezoek aan de keurig verzorgde website van de vereniging
of ga gewoon op een zaterdagmorgen zelf een kijkje nemen op tuincomplex Ooghduyne.
locatie is;
Van Foreestweg – vanaf het oude dorp, na Recreatiepark
De Keizerskroon, de eerste afslag links

website Amateur tuindersvereniging Ooghduyne
.

Plantjesverkoop op de tuinen van Tuindersvereniging Ooghduyne

met verschillende soorten geraniums

en tuinbenodigdheden

terwijl de fruitbomen volop in bloei staan

Het kan echt, ontspanning en genieten op het tuinencomplex Ooghduyne

Harm Switser en Bé Kamies genieten al op de tuin vanaf het
eerste uur van het bestaan van de tuindersvereniging

De in het eerste jaar, in 1984, uitgegeven lidmaatschapskaart van A.T.V. Ooghduyne

Bé Kamies in aktie op de tuin toen deze net was geopend. Rondom was het nog erg kaal.

De, nu nog kleine, druiven van Kamies die hij in september wil oogsten

Het lijkt altijd feest op de tuin. De vlaggetjes zijn echter bedoeld
om de volgels weg te houden van de tuin

De kool is al flink gegroeid in de niet al te ruime bijzondere "broeiklokken"

Insecten aktief op bloemen en planten

Het prachtige verenigingsgebouw van de vereniging
.

 

Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van het nieuwe fietspad langs de Zuiderhaaks, dat voor fietsers een veilige verbinding moet worden van de Langevliet tot de Breewijd. In Juni verwacht men het fietspad te kunnen opleveren. Het werk is niet geheel ongevaarlijk, want de wegwerkers moeten heel erg opletten voor het autoverkeer dat veelal zeer hard over de Zuiderhaaks rijdt. Een rotonde aanleggen bij een huidige kruising in de Zuiderhaaks zou volgens de wegwerkers de snelheid van de auto's flink doen temperen. Dit geldt trouwens ook voor de Breewijd waar doorgaans veel te hard wordt gereden.
Gelijkertijd met de aanleg van het nieuwe fietspad wordt er ook gewerkt aan de verbreding van het voetpad dat langs de Meester Henderikxstraat voert. Dat voetpad wordt verbreed tot fietspad, dat aansluit op het fietspad dat loopt van Middelzand naar Kruiszwin.

Het voetpad langs de Meester Henderikxstraat wordt verbreed tot fietspad

Aanleg van fietspad langs Zuiderhaaks, vanaf de Langevliet naar de Breewijd, vordert gestaag

Voor het fietdspad wordt ook een degelijke tweede brug over de Slenk aangelegd

Het deel van het fietspad langs Kruiszwin wordt idyllisch tussen de bomen door aangelegd
 
Op zijn bloembollenakker ten zuiden van Julianadorp keek Jan Ligthart eens op zijn horloge. Het was twee uur in de middag . "Ik verwacht een filmploeg en die zou hier al om één uur zijn", was zijn opmerking. Hij besloot, middels mobiele telefonie, maar eens contact te zoeken met de filmploeg die toch echt onderweg moest zijn. Wat bleek, de heren waren vergeten, vanuit de zuid, bij Den Oever de weg naar Julianadorp te kiezen en reden inmiddels op de afsluitdijk richting Friesland. Met een vertraging van anderhalf uur kamen ze toch nog aan in Koegras.
De reden van hun komst was, dat ze in opdracht van het Tulpen Museum in Amsterdam een film maken over een familiebedrijf dat zich bezig houdt met het telen van bloembollen. Jan Ligthart is de hoofdpersoon in de film. Hij is daarin de ondernemer die de werkzaamheden verricht die nodig zijn voor de bloembollenteelt.
Door het jaar heen worden alle facetten van het telen van bloembollen vastgelegd, waarna de opnames tot één doorlopende film worden gemonteerd. Deze keer werden opnamen gemaakt van het "koppen" van een bed bloeiende tulpen. Drie man sterk, een regiseur, filmer en geluids- man legden, meerijdend met de kopmachine en met vaste camera, de handeling vast.
Bloembollenteler Jan Ligthart heeft zich sinds enige tijd gevestigd in Koegras. Hij houdt zich bezig met het aankweken van nieuwe soorten tulpen. Beginnend met een kleine hoeveelheid die hij vermeerderd tot anderhalve hectare. Na vijftien jaar telen kan de nieuwe soort in de markt worden gezet. Voor andere bloembollentelers is die hoeveelheid het begin van een nieuwe soort die zij verder doortelen in hun bedrijf. Verspreid over Koegras heeft Ligthart verschillende niet al te grote akkers in gebruik. De grote verscheidenheid van nieuwe soorten, die naast elkaar in beperkte hoeveelheid steeds opnieuw worden geplant, maakt dat de akkers van Jan Ligthart altijd zeer kleurrijk zijn.

Oostenrijkse televisie maakt ook film over tulpenbollenteelt van Jan Ligthart
Er wordt ook nog gewerkt aan een film over tulpenbollenteelt voor de Oostenrijkse televisie.
Daarvoor worden ook bij Jan Ligthart filmopnames gemaakt. De reden voor de belangstelling die de Oostenrijkse televisie heeft komt door botanicus Charles de l'Ecluse, in Nederland bekend als Clusius, die in 1573 werd aangesteld als prefect van de Keizerlijke Medicinale Tuin in Wenen van Keizer Maximiliaan de Tweede. Clusius heeft de tulpenbol later heeft overgebracht van Wenen naar Nederland. Clusius had de tulpenbol eerder gekregen van Ogier Ghiselin de Busbecq, een Vlaamse diplomaat die de bol had gekregen van de sultan Suleiman de Grote van Constantinopel. In het gebied dat we nu Turkye noemen werden veel tulpensoorten verzameld.
Veel soorten tulpen zijn oorspronkelijk afkomstig uit zuid oost Rusland en China, centraal Azie
Clusius verspreide de tulpenbollen ook in Nederland. Een student van de toenmalige universiteit in Franeker kreeg van Clusius bloembollen toegestuurd voor de botonische tuin van de universiteit. Het verhaal wil, dat Clusius werd bestolen van een aantal van zijn bloembollen en dat daaruit de bloembollenteelt is ontstaan. Eerst rond Harlem, en later in de twintigste eeuw kwam de bloembollenteelt naar de kop van Noord holland .

De filmploeg van het Tulpen Museum in Amsterdam filmt het "koppen" van tulpen door Jan Ligthart

De filmer, gezeten in een "stevig" krat, meeliftend op de kopmachine

De grote verscheidenheid van de tulpenvelden van Jan Ligthart is hier goed zichtbaar

Een zogenoemde mutant in een bed tulpen, één van de brontulpen is mogelijk rood geweest

De rode tulp in dit veld wordt dwaling genoemd, bloembollentelers vewijderen deze tijdens controle

De bloembollenakker van Jan Ligthart aan de Rijksweg met allemaal nieuwe soorten tulpen.
.
De meimaand is dit jaar dé maand met veel tulpenbloei. Maar als de bloei daar is dan wil de teler, om de aanwas van de bloembol zoveel mogelijk te bevorderen, toch al gauw de bloemen verwijderen . Daarvoor moet nog wel goed worden gecontroleerd of er geen zieke planten tussen staan, die met de in kleur afwijkende tulpen eerst moeten worden verwijderd.
Bij Fa. Zonneveld was het deze week, de eerste week van mei, zeer druk op de akkers om het genoemde werk uit te voeren. Een aantal ziekzoekers liep in de bloeiende velden en een grote groep jeugd, die vakantie van school had, was in de weer met het (na)koppen van de tulpen. Door bijzondere temperatuurswisseling en droogte in het voorjaar blijkt, dat op meerdere akkers met tulpen, verschil in lengte van de bloeiende tulpen is ontstaan. Bij het koppen, zoals te zien bij Jan Ligthart, lukt het dan niet altijd om met de kopmachine alle bloemen te verwijderen. Het gevolg is dat er dan nagekopt moet worden. Bij Zonneveld werd dat handmatig gedaan. Een aantal jongeren deed dat lopend en een zestal jongeren deed dat liggend op een rijdende kar.

Voorafgaand aan het koppen van de tulpen worden zieke en afwijkende tulpenplanten verwijderd

Het is tijd om pauze te houden, jeugd op weg naar het broodje

De bloembollentelers Kees en Piet Zonneveld in de weer met ziekzoeken,
één spuitje en de zieke plant en de bol veschrompelen na enige tijd.

Liggend op een rijdende kar werden tulpen handmatig nagekopt

Met etenstijd werd pauze gehouden en gingen alle jongeren op een kar mee naar het bloembollenbedrijf.

Fa.Zonneveld ontwikkelt zelf nieuwe soorten tulpen waarmee ze hun productie mogelijk kunnen uitbreiden
De Foratuin van Arno Kroon is in een aantal jaren steeds meer uitgebreid. Eerst werd begonnen met het aanleggen van een areaal met bolbloemen-show-veldjes om de handelaren kennis te laten maken met de soorten bloembollen die door de telers uit de buurt worden geleverd. Aansluitend werd een uitgebreide bloembollen verkoop opgezet. Daarna werd gestart met de aanleg van pluktuinen, waar bezoekers zelf vers van het veld een bouquet bloemen kunnen samenstellen, in het voorjaar bolbloemen en in het najaar dahliabloemen. De uitbreiding van dit jaar bestaat uit de realisatie van een grote schuur en broekas voor opslag van bloembollen en de broei van bolbloemen. De Floratuin kan nu door het hele jaar worden bezocht voor de aankoop van bloembollen en verse bolbloemen.
De floratuin is gratis toeganklijk voor belangstellenden.
locatie Floratuin : Rijksweg 85 (parallelweg) Julianadorp

De pluktuin met een grote variatie van tulpenbloemen

De showtuin bestaande uit kleine veldjes met diverse soorten bloembollen voor handelaren en telers.
De showtuin is gratis toegankelijk voor belangstellenden.
 
Riskante acties van Klaas Veltman in de Tweede Wereldoorlog
Op vier en vijf mei wordt de Tweede Wereld Oorlog herdacht. Vier mei
herdenking voor de slachtoffers en op vijf mei volgt de viering van de bevrijding.
In 2005 is op deze website een uitgebreid verhaal gepubiceerd over het leven
gedurende de Tweede Wereld Oorlog in Julianadorp en Koegras.
In de loop der jaren daarna zijn een drietal bijlages ter aanvulingen toegevoegd.
Toch duiken er steeds weer verhalen op over belevenissen in die barre tijd.
Zo vertelde Piet Veltman, veehouder aan het Zwarte Pad een drietal riskante acties
van zijn vader Klaas, waarbij deze zelfs een keer werd gearresteerd.
Familie Veldman bij doorzoeking van boerderij gered door baby
Tijdens de oorlog verstopten autobezitters hun vierwielers in afwachting van betere tijden.
Zo had boer Veldman onder zijn vooraad hooi een auto van Jimmink in bewaring. Met het minderen van de hooiberg in het voorjaar was dat wel riskant, want gaandeweg kwam de auto weer tevoorschijn. Veldman wilde toen de auto wel kwijt. Hij had daarvoor benzine nodig, maar daar was moeilijk aan te komen. Hij klampte een jonge Duitse soldaat, waarmee hij redelijk overweg kon, aan en vroeg of die voor hem benzine zou kunnen "regelen". Op zekere dag kwam de soldaat twee flessen benzine afleveren. Toen hij net in huis was stopte een Duitse legerauto bij de boerderij. De jonge Duitse soldaat werd, met de flessen benzine, snel in een kast geduwd. Voor de deur van de kast werd een wieg met een pasgeboren baby gezet. Een nietgoedgezinde officier kwam binnen en gaf opdracht het pand van boer Veldman te doorzoeken naar mogelijke onderduikers. Bij die zoekactie wilde een soldaat ook de kast waarin de jonge soldaat was verstop controleren. Daarvoor moest hij wel eerst de wieg verplaatsen. Hij werd op daarvan weerhouden, omdat een andere soldaat de baby in de wieg ontdekte. Hij beval het kleintje niet in de slaap te storen. Het was de redding voor de jonge soldaat èn familie Veldman.
"Watermelk" voor de bezetter
De Witte Villa aan de Callantsogervaart werd gedurende de oorlog door de Duitse bezetter gevorderd voor het onderbrengen van manschappen. Ter camouflage werd de villa nog wel geheel groen geschilderd. De naaste buur, veehouder Veldman, kreeg geregeld ongenood Duitse soldaten op bezoek die melk haalden uit de voor transport klaargezette melkbussen. Als hij de kans kreeg, dan zorgde hij ervoor, dat de inhoud van de bus waaruit getapt werd bestond uit een half-om-half mengsel van melk en water. Een halfvolle bus met water werd vooraf tussen de melkbussen gezet en bij bezoek in aantocht verdunde hij de melk. Voor Duitse afnemers werd daarna "watermelk" getapt.

De Witte Villa was tijdens WO II groen geschilderd
(dit is een ingekleurde recente foto)
Opgepakt voor belediging
Veldman had naast koeien ook schapen, waarvan hij op een dag een partij wol op voorraad had. Een Duitse officier had belangstelling voor de wol en bood Veldman geld voor de wol. De prijs was Veldman lang niet naar de zin, en hij antwoordde dat hij het niet wilde verkopen voor die "Jodenprijs" (met de uitdrukking “Jodenprijs” wordt een veel te lage prijs bedoeld.)
Deze uitspraak viel geheel verkeerd bij de bieder. Veldman werd terstond gearresteerd en moest lopend mee naar Den Helder waar hij enige tijd werd opgesloten.
Klik hier voor het hele verhaal over het leven in Julianadorp en Koegras gedurende WOII
.
.
.
 
 
 
 
 
 
 
 
Jong leven bij boerdeij van Thomas wordt "streng" bewaakt
.
Zee van blauwe en witte druiven

Blauwe druiven van bloembollenkweker Fa. Kreuk
.

Witte druiven van bloembollenkweker Fa. Hoornsman
.

Hyacinten van Fa. Zonneveld met op de achtergrond blauwe druiven van Fa. Kreuk, Julianadorp Zuid
.
.
.
.
 
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com