juli 2012
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
juni en juli dè rooimaanden van veel soorten bloembollen  
verdwaalpalen wachten nog op montage scholieren obs Margriet onderweg naar nieuwe sporthal
ondanks matig strandweer toch badgasten patrijzen ze zijn er wel, maar bijna nooit in beeld
vier leden van Brandweer Julianadorp gehuldigd blikvanger in Middelzand
Bolster - dienstenruil Julianandorp is opgestart bloemenstalletjes worden steeds mooier
gevraagd ...vrouw voor schafttijd ??? fresias en allium in bloei in Koegras
JHC-jeugd sloot handbalseizoen af met spelweekend bijen en bloeiende bourage
de zomerpleinfeesten zijn er weer zomerbloei trekt veel insecten aan
nieuwe fietspaden Zuiderhaaks in gebruik genomen Julianadorp aan Zee - duinen -strand en Noordzee
sloop en nieuwbouw langs de Schoolweg nog steeds rijpend graan in de polder
Dorper Nieuws wordt in de loop van de maand aangevuld met actueel nieuws
uw dorper nieuwtjes kunt u doorgeven via email julianadorp@hotmail.com
aangepast: 26 juli 2012
agenda julianadorp-parelvandekop.nl mei-juni11 juli11 sept-okt11 nov-dec11 maart12 april12 mei12 archief
.
Juni- en Juli dè rooimaanden van veel soorten bloembollen
Tijdens de zomermaanden juni en juli worden de meeste bloembollen gerooid. Het gaat daarbij om hyacinten-, tulpen- en narcisbollen. De hyacintenbollen zijn kwetsbaar en moeten met enige zorg worden gerooid. Vaak worden ze in kleine kisten op het land verzameld. De tulpenbollen gaan rechtstreeks naar het bloembollenbedrijf voor verwerking. Ze worden daar gepeld, gesorteerd en gedroogd.Narcisbollen worden eerst boven de grondgehaald en liggen daarna enige tijd op het land te drogen, waarna ze worden opgeraapt en verder verwerkt op het bloembollenbedrijf.Deze bollen worden niet gepeld, maar wel gesorteerd, schoongemaakt en gedroogd.
Gedurende de eerste weken van augustus moeten de meeste bloembollen worden afgeleverd aan de tussenhandel, die vervolgens niet alleen zorg draagt voor de verkoop in het binnenland, maar ook voor de de wereldwijde export.
In het najaar worden opnieuw bloembollen geplant die het volgend jaar weer kunnen worden gerooid.
Het bloembollen telen, rooien en verkopen is zo al bijna 100 jaar aan de gang in Koegras rondom Julianadorp.

Narcis-bloembollen rapen bij Fa Hoornsman aan de Schoolweg

Het controleren van de oogst hyacinten-bloembollen bij Fa. Thomas aan de Langevliet
Verdwaalpalen wachten nog op montage
Stichting Strandbeheer heeft zo het lijkt al eerder rekening gehouden met matig strandweer. De vorig jaar voor het eerst aangebrachte verdwaalpalen waren op 17 juli, nog niet gemonteerd. De betonnen voetstukken staan al vier weken en op het strand bij strandopgang Drooghe Weert is al wel één verdwaalpaal aangevoerd . Door de inmiddels, door weer en wind, zeer roestig geworden bouten en moeren zal montage wel heel lastig worden. Wie weet wordt het toch nog beter weer en zijn de palen toch geen overbodige luxe. Zo het er nu bij ligt, tesamen met wel aanwezige oerlelijke afvalbakken, is het niet bepaald reclame voor de inrichting van het strand van Julianadorp.

 

Ondanks matig strandweer toch badgasten
Ondanks het matige zomer-strandweer zijn er toch badgasten te vinden op het strand van Julianadorp. Beschutting zoekend achter windschermen proberen ze toch nog te genieten.
De één is daarbij dik aangekleed terwijl de ander rond loopt in zwemkleding en in zee duikt.
Kinderen vermaken zich altijd op het strand. Zo creëerden jonge gasten uit Dortmund een mooie zonnebloem in de grote "zandbak", die ze versierden met schelpen die ze langs de vloedlijn hadden verzameld.
 
Vier leden van Brandweer Julianadorp werden door de burgemeester gehuldigd

De vier jubilarissen van de Vrijwillige Brandweer Julianadorp met burgemeester Schuiling,
vlnr. Piet Schop, Cor Hollander, R.Abbenhuis en Marcel Visser

Burgemeester Schuiling decoreerde vier leden van Vrijwillige Brandweer Julianadorp
Vrijdagavond 6 juli vond een bijna historische bijeenkomst plaats in de brandweerkazerne van de Vrijwillige Brandweer van Julianadorp. Op die avond werden vier leden van de brandweer gedecoreerd voor hun jarenlange inzet bij het Vrijwillige Brandweercorps. Het is doorgaans gebruikelijk dat dergelijke huldigingen plaatsvinden in de gemeentelijke brandweerkazerne in Den Helder, maar door reorganisatieperikelen binnen het brandweerbedrijf werd besloten de vier jubilarissen van dit jaar in eigen huis in het zonnetje te zetten. De leden die deze keer de eer te beurt viel waren; Piet schop die al veertig jaar dient bij Brandweer Julianadorp, Cor Hollander, vijfentwintig jaar en tevens leider van het corps, R.J. Abbenhuis, twintig jaar actief in Julianadorp en Den Helder en Marcel Visser die twaalf en een half jaar is aangesloten bij de dorper brandweer, verantwoordelijk voor onderhoud van het materiaal. Burgemeester Schuiling kwam deze keer speciaal naar Julianadorp om de bijbehorende versierselen op te spelden. Hij deed dat met verve beginnend met een promotioneel verhaal over de gemeente waarna hij vervolgens de jubilarissen persoonlijk toesprak met enkele anekdotische voorvallen tijdens hun brandweerbestaan. Aansluitend werden ook de vrouwen van de jubilarissen in de bloemetjes gezet.
.
Het veertig jarig jubileum van Piet Schop wordt binnen het corps als zeer bijzonder gezien. Het komt nagenoeg niet voor dat iemand zolang actief is bij een brandweercorps. Op de vraag aan Piet Schop wat hem is bijgebleven na al die jaren noemde hij zijn eerste actie veertig jaar geleden. Hij was toen als jonge brandweerman betrokken bij het blussen van de brand van de boerderij van Piet Wartenhorst aan de Rijksweg. Bij het sjorren aan de brandweerpomp om die op de juiste plaats te zetten verloor hij zijn evenwicht en viel achterover in een giersloot. Hij werd letterlijk ontgroend als brandweerman.
Een grote verandering die hij in de jaren heeft ervaren is de opvang van leden van de brandweer nadat ze in actie zijn geweest. De inzet van de brandweer is niet alleen bij brand, ook bij afhandeling van verkeersongelukken wordt assistentie verleend. Als daar traumatische ervaringen worden opgedaan dan is er nu een professioneel team voor opvang. Vroeger ging de brandweerman teruggekomen van welke calamiteit "gewoon" terug naar zijn werk, gebeurt was gebeurt, het normale bestaan werd weer opgepakt.
.
De leden van de brandweer worden jaarlijks gekeurd op gezondheid en conditie, die moet in orde zijn. Piet Schop woont in Den Helder maar heeft zijn werk in Julianadorp bij bloembollenbedrijf Pennings . Hij houdt zijn conditie op peil door dagelijks op de fiets naar zijn werk te gaan. Toen zijn vrouw bij Pieter Bruin(Halfords) een elektrische fiets aanschafte en Piet ook werd aangezet om een dergelijk vervoermiddel aan te schaffen bedankte hij daarvoor hartelijk. Denkend aan de nodige conditie voor de brandweer was zijn reactie: " doe mij maar een racefiets".
.
Algemeen binnen het brandweercorps vang je de waardering op die de leden voor elkaar hebben, het is een zeer hechtte groep waarbij men volledig op elkaar moet kunnen rekenen, hetgeen van groot belang is om als brandweerman/vrouw goed te kunnen functioneren. Nieuwe adspirantleden moeten, zoals gezegd, wel in "het pulletje vallen", niet iedereen wordt zomaar aangenomen..

Om binnen de brandweer mee te kunnen blijven doen moeten ook voortdurend bekwaamheids - cursussen worden gevolgd. Op deze avond werden daarvoor certificaten overhandigd aan de heren J.Deinum, R.v Niel en RDR Nieuwlaat.

.

Het bestaansrecht van de Vrijwillige Brandweer Julianadorp ontleent zij aan het aantal oproepen dat zij jaarlijks ontvangt en waarbij dan uitrukkingen (vakjargon) volgen. Voor het bereiken van de plaats van de calamiteit wordt een minimale tijd van acht minuten gesteld. De leiding van de brandweer heeft voorafgaand aan de lopende reorganisatie het belang van het corps aangegeven en daarmee het voortbestaan veilig gesteld.
Het brandweercorps is naast haar verplichtingen jegens brand- en calamiteitenbestrijding ook zeer betrokken bij het sociaal en culturele leven in Julianadorp. Meerdere organisaties zoals de Culturele Vereniging, JulianaPop, scholen en andere verenigingen doen nooit een vergeefs beroep op passende inzet van de Julianadorper Vrijwillige Brandweer. Het corps geniet dan ook alom waardering in Julianadorp en Koegras.

Piet Schop voor de muur met veel verslagen van brandweerakties waarbij hij betrokken was

Burgemeester Schuiling spreekt de leden van de brandweer toe tijdens de huldiging in de kazerne

Bijna alle huidige leden van de Brandweer Julianadorp met de vrouwen
 
 
Bolster-dienstenruil in Julianandorp is opgestart tijdens het eerste Pleinfeest op dinsdag 3 juli
.

Wethouder Kees Visser(r) gaf het officiële startsein van Bolster dienstenruil in
Julianadorp e.o met Eric Boele
(l) voorlichter van project dienstenruil
Bolster dienstenruil in Julianadorp is opgestart
Bolster is een ruil-en beloningsprogramma in Julianadorp, waarbij de bewoners door elkaar te helpen samen zorgen voor een fijne, sociale en schone buurt. Met dit dienstenruil project hoopt de organisatie actief burgerschap te stimuleren en bewoners van Julianadorp en direkte omgeving meer bij elkaar te brengen .
Bolster biedt een marktplaats voor onderlinge dienstverlening voor bewoners die zich willen inzetten voor een ander. Met de dienstverlening kunnen tijdpunten worden verdiend om te sparen of te ruilen. Ook kunnen tijdpunten worden gebruikt om er leuke diensten of producten mee te verkrijgen. Bij Bolster staat één uur voor 6 tijdpunten, die iemand kan verdienen door aktief te zijn voor de buurt of door het helpen van andere buurtbewoners. Bolster maakt deel uit van het landelijk netwerk Caire, daardoor kunnen de verdiende tijdpunten ook door het hele land worden overgedragen aan een kennis of familielid die de tijdpunten harder nodig heeft.
Bolster is een ‘tijd-voor-tijd’-beloningssysteem.
Het is één platform met verschillende lokale verschijningsvormen. Het platform Caire wordt zowel landelijk als voor lokale gemeenschappen ingezet. Caire is de landelijke basis infrastructuur waar een lokaal project als Bolster op aan sluit. Met Bolster wordt een in Julianadorp een lokaal project creëert in de eigen omgeving met een eigen identiteit. Het idee achter Bolster in Julianadorp is eenvoudig. Voor dingen die je doet in de buurt of voor je buur, ontvang je tijdpunten. Denk hierbij aan eenvoudige klussen zoals trapportaal vegen, boodschappen doen voor een zieke buur, band plakken, binnentuin harken en hond uitlaten. De uitvoerder van de klus ontvangt voor iedere 10 minuten één tijdpunt, dus zes tijdpunten per uur. Met deze tijdpunten kan iemand zelf hulp inschakelen of aan iemand anders hulp verlenen. Dienstenruil Bolster is bedoeld om bewoners van Julianadorp te stimuleren iets voor een ander te doen, zonder geldelijke beloning, maar ter stimulering van een meer sociale samenleving.
Iedere deelnemer kan zich nuttig inzetten en kan daarbij heel belangrijk zijn voor een ander!
Andere voorbeelden van diensten waarmee de tijdpunten, de Bolsters, kunnen worden verdiend zijn een lamp op hangen, een trap repareren, belastingaangifte invullen, computer hulp, tuin op knappen, op kinderen passen, een massages geven, of een lekkere maaltijd koken voor een ander .

Binnenkort worden voor de dienstenruil Bolster in Juliandorp de eerste overeenkomsten getekend met ondernemers en organisaties. Daarbij wordt vastgelegd , waar en hoe de Bolsters kunt worden verdiend en waar ze aan kan uitgeven.
Organisatie van en aanmelding bij de dienstenruil
In het hele land worden meerdere lokale netwerken opgestart. Bolster is daarbij één van de eerste lokale organisaties van dienstenruil . Ervaring opgedaan met deze nieuwe dienstenruil in Julianadorp wordt uitgewisseld met andere, landelijke, op te starten netwerken van dienstenruil.
De organisatie van de dienstenruil verloopt voornamelijk via internet enj te bezoeken informatiepunten waar spreekuren worden gehouden. Er wordt nog gewerkt aan de internetpagina van dienstenruil Bolster in Julianadorp, maar u kunt alvast een kijkje nemen en al inschrijven als dienstenaanbieder
en/of dienstvrager
via de internetpagina http://www.bolster.cc

Is uw interesse gewekt? Meldt u aan dan via de website of kom langs op één van de
spreekuren bij één van de informatiepunten. Kijk op de website waar u terecht kunt.
U bent van harte welkom! Binnenkort al in het wijkservicepunt , Boterzwin 3435
(het gebouw van de wijkconciërge) – kijk op de website voor de openingstijden.
De dienstenruil wordt o.a ondersteund en gestimuleerd door Belangen Vereniging Julianadorp

Tijdens het eerste zomerpleinfeest van dit jaar op dinsdag 3 juli heeft Wethouder Kees Visser
het officiële startsein geven van Bolster, de nieuwe dienstenruil van Julianadorp.

info: BelangenVereniging Julianadorp
.
Gevraagd..... vrouw voor schafttijd ???
Bekijk het bericht beter langs de Langevliet ... bij de eerste flitspaal buiten het dorp.
JHC-jeugd sloot handbalseizoen af met spelweekend
Op zaterdag en zondag 7 en 8 juli sloot de jeugd van handbalvereniging JHC het seizoen af met het jaarlijkse spelweekend. Vierentwintig uur lang waren ze in de weer met disco -slapen - playback- show -barbecue-en andere activiteiten. Met mooi zonnig zomerweer werd o.a. zaterdagmiddag een zeskamp gehouden met diverse spelletjes en veel schuim. Helaas was het zondag wat minder goed weer, toch beleefde de jeugd van JHC weer een mooi spelweekend.
 
De zomerpleinfeesten op het Loopuytpark zijn weer begonnen
Dinsdagavond 3 juli werd de eerste van de jaarlijkse zomerpleinfeesten gehouden.Gedurende een zevental weken in juli en augustus vinden deze plaats op het Loopuytpark in het hart van Julianadorp. Deze eerste avond stond in het teken van sport en dans op het park en zang in de Ontmoetingskerk. Sportlust, de oudste sportvereniging van Julianadorp verzorgde een demonstratie turnen van jongens en meisjes met gebruikmaking van haar opblaasbare tumblingmat. Inline dancers van The Northern Comfort Country Dancers gaven een In-linedance demonstratie en in de Ontmoetingskerk werd gezongen door het koor van kinderkoorschool Den Helder en het Chr. gemengd koor Rejoice uit Julianadorp. Tijdens de zomermaanden is ook een expositie van werken van amateurschilders in de Ontmoetingskerk, die ook op de dinsdagavond, van 18 tot 20 uur is te bezoeken. Tijdens het pleinfeest staan meerdere marktkramen opgesteld, die bezet worden door markkooplieden, vereniging en instellingen.
De jeugd kan zich laten schminken en vermaken op een grote springkussen.
Hieronder volgt een foto-impressie van het eerste zomerpleinfeest in Julianadorp
 
 
Nieuwe fietspaden Zuiderhaaks in gebruik genomen
De nieuwe fietspaden, aan weerszijden van de Zuiderhaaks tussen de Langevliet en de Breewijd, die we vorige maand in aanleg lieten zien, zijn eind juni in gebruik genomen. De fietsers, veel scholieren en anderen kunnen daarmee weer een stukje veiliger hun weg vervolgen langs de Zuiderhaaks, die doorgaans door het harde rijden van automobilisten als onveilg wordt beschouwd.

De nieuw aangelegde fietspaden vanaf de Langevliet naar de Breewijd

Speciaal voor het zuidelijke fietspad is een nieuw viaduct aangelegd

Het voormalig voetpad aan de noordzijde van de Zuiderhaaks is veranderd in een fiets- en voetpad

Toen we deze foto maakten moest het verkeersbordje nog worden aangepast
.
Sloop en nieuwbouw langs de Schoolweg
De veelvuldig geplande nieuwbouw in Julianadorp Oost komt maar niet op gang. De economische crisis en de verlegde aandacht van Woningstichting naar elders in de gemeente heeft de plannen voor Julianadorp Oost geheel doen stilleggen. Toch is daaraan grenzend nog wel enig nieuwbouw aan de gang of wordt opgestart. Die vindt plaats langs de Schoolweg. In eerste instantie op nog braak- liggende kavels, maar ook is er inmiddels bestaande bouw gesloopt om plaats te maken voor een aantal nieuwe woningen. Het witte pandje met stal en schuur dat het laatst werd bewoond door het echtpaar K.Hoornsman zijn geheel verdwenen. Het enige dat daarvan nog over is, zijn de foto's.

Voor nieuwbouw aan de Schoolweg zijn het pandje met stal en schuur, dat
het laatst werd bewoond door fam. K Hoornsman gesloopt
(boven en onder)

Het pandje van Hoornsman is weg, heipalen voor twee nieuwe woningen zijn al aangebracht

Op braakliggende kavels naast het pandje van Hoornsman zijn twee nieuwe huizen verrezen
.
Leerlingen van de Basischool Margriet noodgedwongen onderweg naar sporthal Aan Zee
Leerlingen van de basischolen Margriet en de Kameleon zijn door de week regelmatig onderweg van hun school aan de Wethouder de Boerstraat en in Middelzand naar de nieuwe sporthal(Aan Zee) gelegen aan de Akkerbouwstraat bij het Juniorcollege aan de verlengde Zuiderhaaks. Zij zijn op de nieuwe sporthal aangewezen omdat de bestaande sporthal, Trefpunt in Middelzand, waar ze voorheen hun gymlessen kregen, niet meer voldoet aan de eisen voor gebruik voor het bewegings- onderwijs voor scholieren . Het onderhoud van Trefpunt heeft sinds het is geprivatiseerd en onder beheer staat van een particuliere eigenaar veel achterstand opgelopen. Hierbij kan derhalve ook een kritische kantekening worden geplaatst bij de destijds door de gemeente opgelegde privatisering en verkoop van de sporthal. Een en ander heeft wel tot gevolg, dat genoemde basischoolleerlingen voorafgaand aan hun gymlessen een kwartier door het dorp moeten lopen om de nieuwe sporthal te bereiken, maar ook dezelfde tijd kwijt zijn om weer naar school de lopen. Bij mooi weer zal dat niet direkt op bezwaar stuiten, maar bij slecht weer is het steeds de vraag of betreffende bewegingslessen wel doorgang kunnen vinden.

Leerlingen van obs Margriet onderweg naar de nieuwe sporthal Aan Zee
Patrijzen ze zijn er wel, maar bijna nooit in beeld
Patrijzen in het veld gaan echt niet rustig voor de fotograaf poseren. Het is dan ook vaak toeval
dat je deze vogel, die zich hardrennend voortbeweegt over de bloembollenvelden in Koegras, vast
kunt leggen op de gevoelige digitale fotosensor. Voor fazanten is het bijna hetzelfde verhaal, maar
die laten zich toch wat regelmatiger zien. De patrijzen zijn meestal verscholen tussen de begroeiing.

Patrijzen vastgelegd aan de rand van een bloembollenveld.
 
Bikvanger in Middelzand
.
.
Bloemenstalletjes worden steeds mooier
Bij meerdere bloembollenbedrijven worden bloembollenprodukten aangeboden. Langs de weg worden daarvoor speciale bloemenstalletjes opgesteld. Deze stalletjes worden steeds mooier en meer opvallend gemaakt. Zo heeft mw. Hoornsman een echte blikvanger gerealiseerd. Het stalletjes met het bloemenaanbod is voorzien van wapperende vlaggen en prachtige beschilderingen, gemaakt door de dorper kunstenares Ellie Schippers. De reacties van klanten en voorbijgangers zijn zeer positief op het kleurrijke bloemenstalletje.

Het fris ogende bloemenstalletje van mw. Hoornsman aan de Schoolweg

Ellie Schippers zorgde voor de mooie beschildering van het bloemenstalletje
 
Fresias en Alliums in bloei in Koegras
De fresia en allium zijn bolbloemgewassen die niet in grote hoeveelheden in Koegras wordt geteeld maar toch zijn een aantal bloembollenbedrijven die ze planten en de bollen verhandelen. De fresia- en alliumbollen worden in Koegras net als de tulp geteeld om later als snijbloem op de markt te worden gebracht door broeiers, die de bloembollen opnieuw in kassen tot bloei laten komen. Als de fresiavelden in bloei staan en de wind uit de goede hoek komt worden passanten èn soms heel Julianadorp getracteerd op een aangename geur. Dit laatste geldt trouwens ook in het voorjaar als de hyacintenvelden rond Julianadorp in bloei staan. De allium wordt steeds vaker gecombineerd met moderne huisinrichtingen. De prachtige symmetrische bolbloem met zijn stevige lange stengel heeft een bijna statige, mystieke uitstraling. In de maanden juni en juli staan de fresia- en alliumvelden volop in bloei.
Fresias in bloei
 
Witte en rode allium in bloei
 
Bijen en bloeiende bourage
 
Zomerbloei trekt veel insecten aan
 
 
 
 
 
 
Nog steeds Rijpend graan in de polder
Toen de polder Koegras in de 19e eeuw geschikt werd gemaakt voor economisch gewin en daarvoor vruchtbare grond was aangevoerd vestigden zich agrariers met boerenbedrijven die konden worden aangemerkt als gemengde bedrijven met veeteelt en akkerbouw. Er werden tot 1950 veel aardappels en graan verbouwd. Van de veeteelt is, zeker rondom Julianadorp, nu in 2012 weinig meer over. Er is nagenoeg alleen maar akkerbouw met voornamelijk bloembollenteelt, maar mede door de noodzakelijke wisselbouw op de akkers zijn de graanvelden en aardappelvelden niet geheel verdwenen. Zo kun je tussen de inmiddels uitgebloeide bloembollenvelden zomaar een rijpend graanveld aantreffen.

 

Julianadorp aan Zee - duinen -strand en Noordzee
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
.
 
.
Het Dorper Nieuws wordt in de loop van de maand aangevuld met actueel nieuws
uw dorper nieuwtjes kunt u doorgeven via email
julianadorp@hotmail.com
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com