agenda julianadorp-parelvandekop.nl maart april mei-juni juli-aug sept okt/nov dec jan11 feb11 archief
.
Kustrecreatie Julianadorp
Het zomer badseizoen is ook in Julianadorp aan Zee weer begonnen. Meer dan tienduizend recreanten en badgasten, de zon- & strandaanbidders zullen hun weg weer vinden naar het Noordzeestrand van Julianadorp aan Zee.
klik hier voor meer info over vakantiebestemming Julianadorp

Afgelopen wintermaanden lag het strand er nog rustig en verlaten bij
.
Als start van badseizoen 2011 werd op dinsdag 12 april door Stichting Strandexploitatie Noordkop een kennismakingsbijeenkomst gehouden. Deze stichting is in 2009 in het leven geroepen als beheersorgaan voor de stranden van de gemeente Den Helder namens het gemeentebestuur.
Zij werkt met een door het gemeentebestuur vastgesteld jaarlijks budget.

In afwachting van de opening van de bijeenkomst van Stg. Strandexploitatie Noordkop
Voorzitter van de stichting is Jan Roelofsen die wordt ondersteund door penningmeester Jan Brinksma en secetaris Frans Slee. Bij de stichting zijn in dienst strandmanager Bart Hekkert, adminstatief medewerkster Sylvia Jonas en technisch medewerkers Peter Gooyer en Willem Tuytel.
De doelstelling van de stichting is te zorgen voor een schoon, veilig en aantrekkelijk strand. Het betreft de 7,2 km Noordzeestrand, dat grenst aan de polder Het Koegras met de centrumplaats Julianadorp en de Grafelijkheidsduinen bij Huisduinen, in de gemeente Den Helder.
De participanten voor de stichting zijn de gemeente als opdrachtgever, het Keurmerk Milieu Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) voor o.a het verkrijgen van de Blauwe Vlag en HMS strandschoonmaak, aangevuld met eigen inzet voor de hygi�ne op en bij het strand.
Andere participanten zijn de Reddingsbrigade voor de veiligheid, de Provincie voor de bebording en strandpaviljoenhouders als private ondernemers op het strand.
De SSN moet voor diverse zaken ook nog in overleg met Rijkswaterstaat en Landschapsbeheer Noordholland. Het overleg met deze twee instellingen is niet altijd gemakkelijk, de belangen liggen niet altijd in elkaars verlengde. Het zou ook kunnen zijn dat de afbakening van elkaar aandachts- gebied nog niet goed duidelijk is. De nog betrekkelijk jonge stichting zoals de SSN moet zijn statuur en aanzien nog verwerven.

SSN werkt nauw samen met de reddingsmaatschappij die zomers paraat is op het strand
Tijdens de bijeenkomst bleek al wel, dat het door de gemeente beschikbaar gestelde budget onvoldoende is om echt spijkers met koppen te slaan. Regelmatig werden daarover opmerkingen gemaakt met verzuchting dat de SSN wel meer wil maar door het beperkte budget niet meer kan.
De stichting heeft zich al wel de doelen gesteld om; Het strand beter toegankelijk te maken voor minder valide personen. Het aanbrengen van, veel gevraagde, stranddouches. De hoeveelheid vuil per vierkante meter te verminderen. Ook de strandvoorzieningen, aanwezigheid reddingsbrigade, zonodig aanwezigheid van EHBO-posten, materiaalopslag, het aanbrengen van afvalbakken, bebording, zitbanken en fietsrekken en het regelmatig schoonmaken van de strandopgangen ziet de SSN als kerntaken.
Onder de aanwezigen was een flinke delegatie van het gemeentebestuur, die bij het aanhoren van het verhaal van voorzitter Jan Roelofsen aardig inzicht heeft gekregen aangaande de inzet van de stichting. Zij zal zich toch nog eens moeten beraden over het budget waarmee de stichting moet werken. Van de toeristenbelasting die bij de vele vakantiegasten in rekening wordt gebracht mogen diezelfde gasten ook verwachten een goed verzorgde openbare vakantieaccommodatie, in dit geval een netjes strand, aan te treffen. Gezien de laatste ontwikkelingen, economisch gezien, waarbij veel werkgelegenheid wegvalt in de Noordkop zal de kwaliteit van de voorzieningen voor de zomerbad- gasten en toerisme optimaal moeten zijn, het moet een feest zijn om in de Noordkop het strand te betreden.

Badgasten op het strand van Julianadorp voor paviljoen Paal 6 met de felbegeerde
blauwe vlag, waarmee het strand als schoon wordt bestempeld
(archieffoto)
Door andere aanwezige belangstellenden werden vraagtekens gezet bij de plannen voor het uitbreiden van het aantal strandhuisjes.Voor dit badseizoen zijn in eerste instantie zestentwintig geplaatst, met het plan het aantal uit te breiden naar zesenveertig. Het strand bij Julianadorp moet wel een landelijk karakter behouden. Moeten er meer komen zet die dan maar bij Den Helder Bezoekers krijgen wanneer ze op het strand aankomen, als eerste uitzicht op een rij onooglijke gemeentelijke afvalbakken, terwijl dat een vrij uitzicht op strand en zee zou moeten zijn. Gevraagd werd om daar een alternatief te zoeken. De in Petten toegepaste kegelvormige afvalbakken werd als voorbeeld genoemd. Bart Hekkert gaf aan, dat er overleg gaande is om tot verbetering te komen.
De voortdurende aanwezigheid van paarde- en hondepoep werd als ongastvrij bestempeld. Volgens het bestuur van SSN blijkt het tegengaan erg moeilijk te zijn. ( Er bestaat daarvoor ook geen politieverordening red. )
De stichting is nog bezig met het opstellen van een bedrijfsplan en binnenkort komt eem website in de lucht waarop de aktiviteiten van de Stichting Strandexpoitatie Noordkop worden weergegeven en kunnen worden gevolgd.
Bezoekadres SSN: Postadres SSN:
Ooghduyne 't Koepeltje
Van Foreestweg
Julianadorp
Stg.Strandexploitatie Noordkop
Bastiondreef 4
1784 MR Den Helder
. tel: 0223642722 of 0652636464......email: sylviajonas.ssn@gmail.com

Gasten genieten regelmatig van de prachtige gekleurde luchten door de ondergaande zon
Deze zomer kunnen vakantiegasten van Julianadorp aan Zee gebruik maken van strandhuisjes die
in de laatste weken van maart bij strandslag Julianadorp op het strand zijn geplaatst. Er zijn eerst 26 geplaatst, dat aantal wordt later nog naar 45 uitgebreid. Het proef-wonen begint op zaterdag 3 april en de offici�le verhuur gaat in op 15 april. Aan het eind van het seizoen worden de huisjes weggehaald, dan gaan ze gedurende de winter in opslag .Volgend voorjaar worden ze weer geplaatst. De huisjes worden voorzien van televisie, een moderne keuken en een doucheruimte. De huisjes worden gedurende het badseizoen verhuurd door Landal Greenparcs voor 700 tot 1000 Euro per week.
Voor het kunnen plaatsen van de strandhuisjes werd voorafgaand de voet van de duinen enigszins afgevlakt. Het afkalven van het duin gebeurt doorgaans door de natuur bij storm en hoogwater, maar in dit geval hebben mensen met machines de “heilige” zeewering belaagd. Gezien de strikte regels die gelden voor strandpaviljoenhouders, die hun pand niet binnen zeven meter vanaf de voet van het duin mogen opbouwen, was het graafwerk voor plaatsing van de huisjes opmerkelijk. De mening over de aanwezigheid op het strand van de, in een trieste grijze kleur uitgevoerde, huisjes is niet alom positief. De hoeveelheid van de geplande 45 stuks doet een grote aanslag op de natuurlijke uitstraling van het Julianadorper strand. Het stimuleren van de gemeentelijke economie met deze uitbreiding van recreatie voor toeristen is ��n, maar of dat op deze manier ten koste moet gaan van een groot gedeelte natuurlijk strand is de vraag. De bewegingsvrijheid van dagjesmensen mag hierdoor niet worden beknot. Voorbeelden van verknoeide stranden met afgrijselijke boulevards zijn er genoeg. Al zijn er nog een tweetal strandopgangen aan de Zanddijk ter hoogte van de Callantsogervaart en de Middenvliet met een natuurlijke inrichting van stranden voor rustzoekers in Julianadorp aan Zee.

De strandhuisjes op het strand van Julianadorp aan Zee, een vrolijker kleurtje had niet misstaan

Zomerdromen in de vakantiehuisjes op het strand van Julianadorp
.

De glazen wand van het terras van strandpaviljoen Paal 6 is geheel vernieuwd (boven)
vandaar zicht op zee met de achter de wolken verdwijnende zon
(onder)
.
Let op .... spelende kinderen
Gezien in de Wethouder W.de Boerstraat , een waarschuwing voor automobilisten dat er in deze straat spelende kinderen aanwezig zijn. De straat is een doorgangsroute voor ouders die hun kinderen naar de OBS Margrietschool brengen. Het is twijfelachtig of de dombo's, die nog steeds te hard door de straat jakkeren, genoeg de engelse taal beheersen om te begrijpen dat het engelse woord "slow" langzaam betekent, maar familie Alting hoopt daar wel op.
.
In deze fles verhandelde jeneverstoker Loopuijt in Schiedam de geproduceerde drank,
het is zeer waarschijnlijk, dat met de winsten uit de verkoop van jenever de aankoop
van de polder Het Koegras in 1849 is gefinancierd. Het is opmerkelijk, dat nazaten
van dezelfde Loopuijt zich later hebben ingezet voor het tegengaan van overmatig
alcoholgebruik.
 
.
Ook wilgenkatjes kondigen de lente aan
.
Hieronder volgen een aantal oude landkaarten van de Kop van Noord Holland. Het valt op, dat de interpretatie van de tekenaars, van hoe het land er destijds uitzag in een vergelijkbare periode, zeer verschillend was.

Nederland (boven) en Kop van Noord Holland (onder) in Romeinse tijd.

Kop van Noord Holland rond 800

Kop van Noord Holland in 1554

Kop van Noord Holland in 1599
Veranderingen van het vaste land van de Noordkop-west tussen 1500
en 1600 en de oude namen van de zeewaterkerven in het vaste land
met aanduiding Queldering van het Koegras als nummer 24

Kop van Noord Holland in 1632

Kop van Noord Holland in 1748

Kaart van het jaar 1818, toen de polder Koegras werd drooggelegd

Verandering van vaste land van de kop van Noord Holland van 1250 tot 1950
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl