januari 2011
aangepast: 30 januari 2011
proef met bijzondere onkruidbestrijding langs de Van Foreestweg
energie besparing langs de Zandddijk, van Foreestweg en Julianadorp-Zuid
eind januari lag nog even ijs in de sloot
voorjaarszon nog verscholen achter de wolken
eenzame fietser op het Julianadorper strand
het is g��n misvormde kokkelschelp
�chte dorper fietsen... het kan niet missen
zomer... maak me gek !!!
de tapuit de zeer bijzondere zomergast in de duinen van Het Koegras
nieuwjaarsduik trok weer veel belangstelling
Julianadorp heeft weer eigen plaats in de telefoongids, nog wel met postcodefoutje
maandkalender 2011 met foto's gemaakt in Julianadorp en Het Koegras
het beheer van de website versobert
Ook u kunt ander nieuws doorgeven en/of uw vereniging langs deze weg promoten
De redactie behoudt wel ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
agenda julianadorp-parelvandekop.nl kerst09 jan10 feb10 maart10 april10 mei-juni juli-aug10 sept10 okt/nov dec10 archief
Een aantal jaren geleden zijn langs de Van Foreestweg en de Zanddijk als afscheiding tussen de weg en het fietspad veel brokken steen gestort. Tussen de stenen werd helmgras aangebracht waardoor het geheel een natuurlijke aanblik verschafte passend bij wegen waarlangs het verkeer richting duinen en strand wordt geleid. Na verloop van tijd bleek echter, dat tussen de stenen bij de aangebrachte planten ook het onkruid welig tiert en dat deze onbedoelde begroeiing de gestorte stenen totaal overdekt. Menig voorbijganger een aanwonende stoorde zich aan deze verwildering. Er is daarom een proef gaande om de bedoelde aanblik van natuurlijke stenen beter in stand te houden. Daarvoor worden de brokken steen verwijderd en schoongemaakt en vervolgens opnieuw gestort, maar nu in natte beton dat vooraf is aangebracht.
Als de proef slaagd, waarbij blijkt dat het onkruid in toom te houden is, worden alle afscheidingen bestaande uit gestorte steenblokken uitgegraven en op beschreven manier opnieuw weer aangebracht. Als extra onderhoud volgt ook nog een jaarlijkse schoonmaakbeurt met een hogedruk spuit.

De afscheidingen tussen weg en fietspad langs de Van Foreestweg bestaande
uit brokken natuursteen zijn geheel overwoekerd door onkruid.

Kees Mulder, van aannemer J.Winder, bezig met het verwijderen van brokken steen langs de Van Foreestweg

Brian Agaart en Pieter Zwaan leggen de brokken steen in de natte beton terug op de afscheiding

Bas Hiemstra(midden), van Hiemstra bestrating is door Winder ingehuurd om bijstand te verlenen

de natuursteen afscheiding na de schoonmaakaktie
De armaturen van de straatverlichting langs de Zandddijk en de Van Foreestweg worden vervangen, waarbij een energiebesparing van meer dan zestig procent wordt gehaald. De oude verlichting bestaand uit tl-verlichting van 48 Watt, wordt vervangen door led-verlichting met een vermogen van 17 Watt. Gelijkertijd wordt ook het aantal lichtmasten langs de fietspaden met de helft uitgedund.
Langs het fietspad worden lampen aangebracht met een vermogen van 10 Watt.
Niet alleen aan de Zanddijk is de straatverlichting vervangen door zuiniger ledlampen, ook bij
een aantal zebrapaden over de Boterrug branden tijdens de nacht al enige tijd led-verlichting.

De nieuwe(links) en oude verlichtingsarmaturen in ��n foto gevangen

Patrick van de Wijngaard van fa. Klaver bevestigt een nieuw verlichtingsarmatuur met led-lampen

De oude verlichting met tl-buisje van 48 Watt

Constructie het nieuwe verlichtings armatuur van van 17 Watt met
als inzet een vergroting van ��n van de vier blokjes ledlampjes.

De nieuwe led-verlichting brandend langs de Zannddijk

De lichtopbrengst van de led-verlichting is ondanks het verschil in energieverbruik uitstekend.
Het verschil van de nieuwe led-verlichting, met wit licht en de, nog niet vervangen,
oude tl-verlichting dat zichtbaar geler licht uitstraald.
Niet alleen langs de Zanddijk zijn inmiddels energiezuiniger led-lampen aangebracht. Ook bij
meerdere zebrapaden over de Botterug in Julianadorp- Zuid branden al enige tijd led-lampen

De duidelijk wit-blauwe verlichting uitgestraald door energiezuinige led-lampen is ook al
enige tijd zichtbaar op de zebrapaden op de Boterrug in Julianadorp-Zuid.
Inzet, de vierkante nieuwe verlichtingsarmaturen voorzien van een flink aantal leds.

Eind januari nog enkele nachten ijs, hier in de vijver langs de Zanddijk bij recreatiepark de Zandloper

De voorjaarszon probeert door te breken boven de Noordzee

Een ploeterdende eenzame fietser, die met tegenwind, krom gebogen over het stuur,
zichzelf een weg baant over het zand van de het Julianadorper strand
Op het strand is altijd wel wat te ontdekken, zo ging het ook met de schelp hieronder.
In eerste instantie bij de waarneming lijkt het op een gewone kokkel, maar dan wel een misvormde. Nieuwsgierig geworden neem je dergelijk "misbaksel" mee naar huis en sla je voor de zekerheid de boeken erop na. Al lezende blijkt, dat het geen misvormde kokkel is, maar een schelp van een Amerikaanse boormossel. E�n van die soorten schelpdieren die zich verplaatsend over de wereldzee�n aanspoelen op het Julianadorper strand, maar ons nog niet eerder was opgevallen.
De Amerikaanse boormossel werd in 1890 met oesters van de Amerikaanse oostkust naar Europa gebracht en heeft als leefgebied de Noordzee, de westelijke Oostzee en inmiddels ook in de Waddenzee.

De schelp van een Amerikaanse boormossel

Een kleine verzameling van veel voorkomende schelpen op het strand van Julianadorp met o.a.
schelpen van de platte slijkgaper, nonnetjes, oesters, zwaardschede, mossel en kokkel
We zagen al eerder t-shirts, klompen, feesthoeden en wimpels die waren voorzien van de dorper kleuren. En daar kunnen we nu fietsen voorzien van de kleuren van de dorper vlag aan toevoegen .
Strandgasten hadden ze gestald bij strandopgang de Zandloper en zijn afkomstig, zoals duidelijk is aangegeven, van Oogentroost 35, De Zandloper.

de fietsen duidelijk voorzien van de dorper kleuren groen-rood-geel
Zomer maak me gek!!! , dat is de tekst die is aangebracht bij een graffiti-afbeelding op een pomphuisje bij strandslag De Zandloper. De afbeelding met een uitstraling van grimmige vrolijkheid, dwangmatig, maar ook verlangend naar. Dat laatste, het velangen naar een mooie zomer, geldt ook voor veel dorpers en gasten die zomers de stranden van Julianadorp bezoeken. Toch is de afbeelding pas te zien bij het verlaten van het strand. Wie weet heeft de maker een slechte zomerdag getroffen en zich op deze manier wilde uiten.
Op een bunker op de achtergrond, die normaliter grauwgrijs is gekleurd, is nog meer spuitwerk te zien. Menig spuitbus is daar leeggespoten om de "tags", de hantekeningen van de makers in groot formaat weer te geven.
De vragen die nog wel gesteld mogen worden. Is het kunst of is het gekladder. Welke indruk maken deze afbeeldingen bij nieuwe strandbezoekers. Dragen zij bij aan een nette uitstraling van de strandopgang of zouden ze voor de zomer verwijderd moeten worden ?

ZOMER..... MAAK ME GEK !!

bunker bij strandslag De Zandloper rijkelijk voorzien van graffiti-werken, aangelicht door de avondzon
De tapuit, de zeer bijzondere zomergast in de duinen van Het Koegras
De tapuit, een kleine vogeltje dat behoort tot de familie van de lijsters, is gedurende de zomermanden te gast in de duinen langs de Noordzeekust. Het aantal in Nederland is in de loop der tijd zeer verminderd. In 1900 werden er nog enkele duizenden broedparen geteld, maar dat is nu geslonken tot rond de 200 broedparen. E�n van de gebieden waar de tapuit zomers nog in een redelijk aantal voorkomt is het duingebied langs de noordzeekust van Het Koegras. Het vogeltje nestelt daar in (oude) konijnholen. Het teruglopen van het aantal tapuiten langs de kust zou verband houden met de huidige vermindering van het aantal konijnen in de duinen.De tapuit komt als trekvogel zomers overal verpreid in heel Europa voor, op rotsige hellingen, toendra's, droge graslanden en duinen, maar 's winters zoekt het de warmte op van tropisch Afrika.
Het vogeltje geniet zodanig bescherming dat extra aktiviteiten in de duinen zoveel mogelijk worden tegengegaan. Een voorbeeld daarvan is, dat de organisatie van de jaarlijkse tulpenrally door de polder Het Koegras, een rijtoer van aanspanningen met paard en wagens door de bloembollenvelden, vanwege de aanwezigheid van de tapuit sinds enkele jaren geen toestemming meer krijgt om verharde fietspaden door de duinen in de route op te nemen. De rally zou te storend zijn voor het, inmiddels redelijk unieke, broedend vogeltje in de duinen, waardoor het aantal nog meer terug zou lopen. Bij een gemeenteraadsvergadering kwam de bescherming van de tapuit ook al aan de orde, echter de raadsleden moesten het antwoord schuldig blijven toen er gevraagd werd hoe dat vogeltje er nou eigenlijk uitzag.
Van Henk Post, fotograaf en een verwoede vogelaar, kregen we een drietal foto-s van de tapuit.
Mocht u in de zomer weer eens door de duinen van Koegras fietsen of lopen dan kunt u wellicht
ook zelf het vogeltje eens waarnemen.
Nog veel meer informatie over de tapuit �n andere vogels
treft u aan op
de website van de Vogelbescherming

De tapuit , de zeer bijzonder zomergast in de duinen van Het Koegras
De traditionele nieuwjaarsduik op het strand van Julianadorp trok weer veel belangstelling.
Ondanks de kou van de net weggesmolten sneeuw en ijs nam een grote groep dorpers en gasten
de aanloop naar de frisse zee en begonnen daarmee offici�el hun nieuwe jaar.
Henk Post legde voorafgaand aan de duik de groep deelnemers vast op de digitale plaat
p.s. aktiefoto-s zijn ook nog welkom - email parelvandekop@debvj.nl
Vaak wordt gevraagd wat het effect is van het hebben van een eigen postcode voor Julianadorp.
Voor een dorp als Julianadorp is het van belang dat het nu weer wereldwijd wordt gezien als een dorp, een woongemeenschap met een eigen identiteit. Bij alle offici�le instanties zoals gemeente, provincie en landelijk en bij belastingen, ziekenzorg, lidmaatschappen enz. kunnen nu zonder discussie de adressen met postcode gevolgd door de woonplaats Julianadorp worden aangemeld. Deze week, begin januari bleek, dat na tientallen jaren afwezigheid, Julianadorp weer een eigen plaats is gegund in het telefoonboek. Bij de postcodeaanduiding is nog wel een klein foutje geconstateerd. Het blijkt dat voor het oude dorp bij adressen van de eigenaren van telefoonnummersnog nog de oude postcode staat genoteerd.
Inmiddels hebben oude dorpers al contact met de uitgever gezocht. Die vindt het erg vervelend dat de fout is gemaakt, maar kon nog niet aangeven of en wanneer de fout wordt hersteld.

Na jaren staat Julianadorp, dankzij de eigen postcode, weer zelfstandig vermeld in de telefoongids
Speciaal voor de bezoekers van deze
website, julianadorp-parelvandekop.nl ,
is langs deze weg een maandkalender, met foto's
gemaakt in Julianadorp en de polder Het Koegras,
van 2010 gratis te downloaden.
Het betreft een MSWord bestannd, de tekstverwerker
MSWord moet daarvoor wel op uw computer staan.
Of downloaden als pdf bestand, daarvoor heeft u de
Acrobatreader nodig.

U kunt de kalender, als deze in beeld is,
afdrukken en/of opslaan op uw eigen computer.

klik hier om de kalender als msword document op te halen
klik hier voor de kalender als pdf-bestand
Het beheer van de Website Julianadorp parel van de Kop gaat versoberen.
Na tien jaar redelijk intensief het nieuws, de aktiviteiten en de historie
van Julianadorp en Het Koegras in beeld te hebben gebracht heb ik besloten
minder uren te besteden aan het bijhouden van de website. De agenda wordt nog
wel zo actueel mogelijk bijgehouden. Aktiviteiten die naar mij worden gemaild, of
anderzijds aan mij worden kenbaar gemaakt zal ik zo spoedig mogelijk na de melding
opnemen in de agenda. Voor de goede orde, ik neem niets over uit andere publicaties.
Van grote evenementen, die inmiddels een eigen website hebben, zal ik geen uitgebreide
reportages meer maken. Een uitzondering daargelaten. Het nieuws zal met mondjesmaat
worden aangevuld. Valt er iets belangrijks te vermelden dan voeg ik dat toe aan de
bestaande nieuwspagina.
De huidige inhoud van de website blijft bestaan en mocht ik ontdekkingen doen die
met de geschiedenis van Julianadorp en Het Koegras te maken hebben dan worden
die toegevoegd aan de bestaande informatie. Heeft u iets bijzonders te melden over
Julianadorp en of Het Koegras en wilt u dat graag ook met anderen delen dan kunt u
me altijd uitnodigen om te kijken of het kan worden toegevoegd aan de website.
Voor een copie van oude foto`s gemaakt in Julianadorp of de polder Het Koegras houd
ik me aanbevolen.

Ik wens u
een Mooi, Ontspannen Nieuwjaar, 2011

met een vriendelijke groet uit Julianadorp

P.J.Sieswerda
eigenaar-fotograaf-beheerder van
de website
www.julianadorp-parelvandekop.nl
email:
parelvandekop@debvj.nl
 
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl