Februari 2011
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
lente dient zich aan met bloei van vroege krokus rooitijd voor winterwortels
de sneeuwklokjes van Dick Hoornsman altijd aktie op het strand van Julianadorp
inbraak in Ontmoetingskerk de akkers in afwachting van opkomende bolbloemen
ingeslagen raam oude Adi-pand gevolg van leegstand ondergaande zon kleurt wolkenlucht boven Julianadorp
vrijdags Westfriese kaashandel op Loopuytpark verleden en heden uit oude doos n nieuwe doos
provinciale verkiezingen zo krakkemikkig als borden ? bouwkosten in 1939 van woning aan Proeftuinweg
nog weinig aktie in Julianadorp Oost dorpers die ooit in het nieuws waren
roest en wind ruimt borden van voormalige Riepel veel Hoornsmannen op het Loopuytpark
Schip op 't Strand komt niet meer tijdsbeeld van Loopuytpark rond 1925
konijnen in het voorjaarszonnetje paardenmarkt in dertiger jaren van de vorge eeuw
aangepast:28 februarii 2011
agenda julianadorp-parelvandekop.nl jan10 feb10 maart10 april10 mei-juni juli-aug10 sept10 okt/nov jan11 archief
Lente dient zich aan met bloei van vroege krokus
In Julianadorp, in de berm van de Langevliet, legden we half februari de eerste lentebloei van de koude grond vast. Daar verschijnen al een aantal jaren drie krokus-achtig bloemetjes, zeer vroeg in het jaar, eigenwijs bloeiend, vrolijk blinkend in de zon. Trots gaan de knopje open en parmantig steken hun de stampertje en meeldraden richting de zon.

Al wordt het iets minder, ook de jubileum-krokusbolletjes van Julianadorp lopen weer uit en komen weer in bloei
Bij de ontdekkingstocht naar lentebodes zagen we vanaf de Schoolweg in de verte op het land van Dick Hoornsman een witte gloed van bloeiend gewas. Er van uitgaande dat het witte krokkussen betrof werden we, toen we dchterbij kwamen, verrast met de aanblik van een akker bloeiende sneeuwklokjes. Niet eerder hebben we dat rond Julianadorp gezien. Het is ons wel bekend dat op Noorderhaven, een teler die woonachtig is op Texel, daar tussen de bomen rijkelijk sneeuwklokjes teelt en oogst, maar zoals bij Dick, op een akker is nieuw in Koegras. En dat klopt, de hoeveelheid plantgoed is nog in opbouw. Dick kan nog niet grote partijen in de markt te zetten, het gaat nu nog met kleine hoeveelheden. Door zijn vrouw Corina wordt in een bloemenstalletje aan de weg een beperkte hoeveelheid sneeuwklokjes aan de man gebracht. Volgens Dick is er meer vraag naar het statige bolbloemetje dan dat hij kan aanleveren. De handelsprijs is, naar verwachting blijvend, zeer interessant. In tegenstelling tot een aantal andere bolgewassen, waar prijstechnisch gezien de laatste jaren weinig muziek in zit. Over een jaar of drie, vier is de verwachting dat er genoeg plantgoed beschikbaar is om de bolletjes van de sneeuwklokjes in aanmerkelijke hoeveelheid te verhandelen. De tijd die daarvoor nodig is wordt mede veroorzaakt door de afgeschermde handel in Turkije, waar de oorsprong ligt van het sneeuwklokje en waar plantgoed nagenoeg niet wordt vrijgegeven. Dat houdt dus in, dat Dick zelf in een aantal jaren genoeg plantgoed moet kweken om het verhandebaar te krijgen. Het telen is zeer gemakkelijk, de bol is niet gevoelig voor virussen en de verbouw is niet erg bewerkelijk. Over vier jaar maar weer eens kijken of Dick zijn doel heeft bereikt en volop sneeuwklokjes bolletjes kan verhandelen. Oh ja..., de rijkelijke bloei van krokussen laat nog even op zich wachten, de lage temperatuur van de laatste weken speelt daarbij een belangrijke rol.

De akker met sneeuwklokjes van bloembollenteler Dick Hoornsman
De laatste week van januari werd ingebroken in de Ontmoetingkerk. De inbrekers hebben veel moeite moeten doen om binnen te komen. Eerst werd een deur beschadigd, daarna een dorpel onder een raam vernield en vervolgens een raam ingeslagen. Toen het daarbij nog niet lukte om binnen te komen werd op de nieuwe aanbouw een lichtkoepel vernield. Eenmaal binnen werd een beamer, een laptop en collectegeld gestolen. De Ontmoetingskerk was niet de enige kerk waar werd ingebroken, meerdere kerken kregen binnen enkele weken ongewenst bezoek.
Volgens de laatste berichtgeving van de politie zou de golf van inbraken in kerken inmiddels zijn gestopt. Daders zijn nog niet aangehouden.
Sinds de verhuizing van de Aldi-supermarkt naar het nieuwe winkelcentrum "De Riepel" staat het winkelpand op de hoek Schoolweg - Loopuytpark-noord leeg. Het bleek dezer dagen een objekt voor vandalen om zich te botvieren op n van de grote winkelramen. Het is nu nog n van de ramen, maar er kan worden verwacht, als er geen aktie wordt ondernomen, dat er meerdere gaan sneuvelen. Menig dorper stoort zich inmiddels aan het, nu al meer dan een jaar, leegstaande pand aan het Loopuytpark. Er zijn voorbeelden van leegstaande winkelpanden elders in de gemeente, waaraan tijdelijk een andere invulling werd gegeven. Zolang geen andere neringdoende vestigd leent het leegstaande pand zich uitstekend voor het promoten van- en de recreatiemogelijkheden in en rond Julianadorp. Met het binnenkort beginnend badseizoen 2011 zou het aanbrengen van een aantal grote aansprekende reclamepanelen, voorzien van foto's van strand, recreatieparken en bloeiende bloembollenvelden tevens een flinke oppepper zijn voor de aanblik van het totale Loopuytpark.

Het leegstaande oude supermarktpand van Aldi met het ingeslagen grote zijraam
Sinds enige weken kan vrijdags van negen tot vier uur kaas worden gekocht op het Loopuytpark. Danil Hanzi parkeert dan de ambulante markstal van de Westfriese Kaashandel aan de oostkant van het Loopuytpark. Na jaren, sinds de dorper markt werd verplaatst naar Dorperweerth, is daarmee weer een beetje gezellige marktuitstraling terug, wat ons betreft mogen er meer wagens komen.
De Provinciale Staten verkiezingen komen er aan, woensdag 2 maart mag er worden gestemd op een provinciale vertegenwoordiger. Het is te hopen dat de Provinciale Staten minder krakkemikkig in elkaar steken dan het verkiezingsplakbord bij de Callantsogervaart. Door een stevige wind werd het bord afgelopen maand gehalveerd. Misschien is het wel tekenend voor de verkiezingslijst waar toch maar weinig kandidaten uit de Noordkop op zijn aan te kruisen. Tjeerd Talsma(Pv/dA) uit Callantsoog, Frans Klut (D66) uit Den Helder doet opnieuw een poging en zittend statenlid, de oud-Koegrasser Richard de Graaf (SP) werd door zijn eigen partij op een onverkiesbare plek gezet. Ok de SP heeft veel kandidaten van de grachten- gordels van elders. Hij doet nu zelfstandig een verwoede poging om genoeg voorkeursstemmen te vergaren om toch nog weer op het pluche van de Staten te mogen aanschuiven.
Het moet gezegd,... het afgewaaide paneel is inmiddels weer aangebracht.

Het reclamebord voor de verkiezingen van de Provinciale Staten gehavend door een stevige windvlaag
Nog weinig aktie in Julianadorp Oost, de niewbouwplannen zijn al wl bekend
Dat het crisis is in de bouw is ook merkbaar bij de ontwikkeling van Julianadorp Oost, de enige aktiviteit die we deze dagen bespeuren is het in ontvangst nemen van uitgegraven grond afkomstig van bedrijventerrein Kooypunt. Het jaar 2021 werd al gefluisterd als streefdatum voor het ingericht zijn van Julianadorp oost, we zullen het zien.

Het storten van overtollige grond is nog de enige actie in Julianadorp oost
De bouwplannen voor Julianadorp Oost op zoals die zijn opgenomen
in het Gemeentelijk voorontwerp van november 2010
Woningstichting Den Helder en gemeente Den Helder hebben afgesproken om gezamenlijk het
gebied Julianadorp Oost te ontwikkelen tot een nieuwe woonwijk. Het gaat om het gebied binnen de
Zuiderhaaks, de Schoolweg en het oude dorp. Het totale plangebied omvat ongeveer 40 hectare. In
dit gebied komen ongeveer 600 woningen: 25 procent sociale huur, 25 procent goedkopere
rijwoningen, 25 procent twee-onder-een-kapwoningen en tenslotte 25 procent vrijstaande woningen.
De nieuwe woningen worden gebouwd in verschillende fases. Dit betekent dat er jaarlijks gemiddeld
60 woningen worden gebouwd en opgeleverd. De stedenbouwkundige uitgangspunten voor het
ontwerp zijn vastgelegd in ‘The Story of JD2’. De gemeenteraad heeft deze op 31 januari 2007
officieel vastgesteld.
Nieuwbouwplan 1, Julianadorp Oost   Nieuwbouwplan 2, "Tossie" Schoolweg
Voor het realiseren van een dorps karakter in Julianadorp Oost worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Het karakter van de nieuwe bebouwing dient gerelateerd
. te zijn aan de organisch gegroeide lintbebouwing van het
. oude dorp;
- Grote variatie in de bebouwing;
- De bebouwing dient vrijstaand of geschakeld
. te zijn met een beperkte schakeling van maximaal
. 5 woningen. Dit om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke
. dorpse karakter te blijven, uiteraard met uitzondering van
. de geplande appartementencomplexen;
- Bebouwing zou moeten bestaan uit maximaal n tot
. anderhalve laag en een kap. Uitzonderingen zijn mogelijk
. waardoor er op gewenste plekken een bijzonder gebouw
. kan ontstaan;
- Diversiteit aan kapvormen is gewenst, waarbij gebruik
. wordt gemaakt van de in het oude dorp
. aanwezige (traditionele) kapvormen:
Zij- en achtergevels die zichtbaar zijn vanaf de
. openbare weg dienen met evenveel zorg te
. worden vormgegeven als de voorgevels;
- Toekomstige aan-, uit- en bijgebouwen moeten het
. totale beeld niet verstoren, maar de diversiteit juist
. versterken. Hierbij dient de oorspronkelijke samenhang
. en bouwstijl behouden te blijven;
- Authentieke details zijn in de uitwerking belangrijk
  Nieuwbouwplan ‘Tossie’ is een plan voor de
ontwikkeling van zes vrijstaande en twee gescha-
keld woningen aan de Schoolweg 62 – 66, gesitueerd
op grote kavels. Het merendeel van de woningen staat
haaks op de weg, passend in het huidige straatbeeld.
Om aan te sluiten op het dorpse straatbeeld zijn
enkele woningen naar achteren gezet en is de afstand
tussen de woningen wisselend.

Uitgangspunten bij de ontwikkeling van ‘Tossie’:
- Een grote mate van diversiteit in bebouwing;
- Goothoogte in de eerste laag met een nok
. van maximaal 8.00 meter;
- Materiaalkeuze afgestemd wordt op de omgeving.
.Voorkeur voor rode dakpannen;
- De voorgevellijn gerespecteerd wordt. Ligging 4.00m
. achterkant trottoir. Maximaal twee woningen mogen
. verder achter deze lijn gesitueerd worden;
- Aan- en bijgebouwen minimaal 3.00m achter
. voorgevellijn plaatsen;
- Afwijkende kavelbreedtes, maximaal 2 kavels
. dezelfde breedte;
- Maximaal twee woningen geschakeld;
- Groene erfafscheiding;
- De watercompensatie van 15%, hetgeen neerkomt
. op 225 vierkante meter, wordt elders in het plangebied
. gecompenseerd;
- Parkeren op eigen erf.

Het nieuwbouwplan Julianadorp Oost zoals het in 2008 is ingetekend
 
Een beetje slordig is het wel, dat na de verhuizing van winkelcentrum De Riepel van de Van Foreestweg naar de Schoolweg, inmiddels meer dan een jaar geleden, de naamborden nog niet zijn verwijderd. Toch komt er nu verandering in. Niet Openbare Werken haalt de borden weg, maar roest en andere weersinvloeden zorgen ervoor dat de borden letterlijk omvallen. Het verdient niet bepaald de schoonheidsprijs, dat op deze manier de borden verdwijnen. .

Roest en wind doen aanslag op oude overbodige Riepel borden
De expoitatie van Schip op 't Strand is overgegaan in andere handen. Dat heeft tevens het einde ingeluid van de naam van het strandpaviljoen, dat gedurende het badseizoen vanaf 1954 werd opgesteld bij strandslag de Zandloper. Werd eerst de naam 'Ship on the Beach' gevoerd, later werd die naam door Arie Apeldoorn veranderd in Schip op 't Strand. Nu zal er geen paviljoen met die naam meer worden gerealiseerd. Er komt een nieuwe strandtent n die krijgt ook een nieuwe naam. Er wordt weer een stukje geschiedenis toegevoegd aan de herinneringsboeken van Julianadorp. Hieronder een aantal foto's van het ooit vermaarde strandpaviljoen Schip op 't Strand.

Toen "Ship on the Beach" er ook echt nog uit zag als een schip op het strand

Voor het gemakkelijker opbouwen, afbreken en verplaatsen werd
later voor een andere constuctie van het strandpaviljoen gekozen

Dit beeld, het transport van delen van Schip op 't Strand, zal niet
meer te zien zijn bij de strandopgang de Zandloper
 

Tijdens een prachtige, zonnige voorjaarsmiddag kwamen al veel konijnen tevoorschijn uit hun holletjes
 
Niemand zag ze groeien en toch zijn ze van aanzienlijk formaat, de winterwortels die momenteel, eind februari, op een akker langs de Schoolweg worden gerooid. Ze groeiden onder een dikke laag stro, dat eerst moest worden verwijderd. In grote hoeveelheden worden in kuubkisten gestort en vervolgens getransporteerd naar een verwerkingsbedrijf waar ze worden klaargemaakt voor consumptie. Doorgaans worden ze verwerkt tot mooie ronde bolletjes die daarna via restaurants en supermarkten hun weg naar de consument vinden. De wortelbouw is geen aktiviteit van plaatselijke ondernemers. Het land, dat enige tijd wordt onttrokken aan bloembollenteelt, is door bedrijven van elders uit de provincie gehuurd voor hun professie, het verbouwen van wortels.

De dikke afdeklaag van stro wordt eerst grof verwijderd. Vervolgens veegt de rooimachine voorafgaand aan
het rooien nog de laatste stroresten weg, zodat de stro niet tussen de wortels terecht komt.

Een vrachtwagentje staat klaar voor het transport van de gerooide wortels naar het verwerkingsbedrijf

Een zerm meeuwen aasden naar voedsel op de toppen van de golven
Drafpaarden worden getraind op het strand langs de oever van de zee
 

Optocht in 1938 ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van koningin Wilhelmina

Gedateerde foto van het huis bij Kaap Zuid aan de Callantsogervaart
De laatste tijd worden steeds meer kranten uit vroeger tijd digitaal beschikbaar gesteld
via internet. Zo zijn ook berichten van Koegras en Julianadorp in oude kranten bereikbaar.
Van Evert Kooy kregen we een aantal doorgestuurd, waarbij ook het volgende bericht
waaruit is op te maken wat in 1939, een kleine honderd jaar geleden, de bouwprijs van een
dubbele woning in de Proeftuinweg was. Zes aannemers had een bouwprijs ingediend,
oplopend van 7.721 tot 8.477 gulden. Aan de laagste inschrijver, E.Zon, werd de bouw gegund

Uitslag van de aanbesteding van een dubbel
woonhuis aan de Proeftuinweg in 1939

Welk dubbel woonhuis in 1939 werd gebouwd aan de Proeftuinweg is ons nog niet helemaal duidelijk
 
Nog enkele krantenberichten van vroeger, aangeleverd door Evert Kooy


 
Het bestuur van
Ondernemers Vereniging Julianadorp
in 1994

Kees Kroon en Klaas Hoornsman aktief voor de lentebeurs in 1986
"Al wat leeft en groeit in Julianadorp "

Gr v/d Heide, Kees van Mullem en Annie Smit jubilarisen van toneelvereniging
Julia, zij werden onderscheiden met een zilveren speld

Bertus Kos en Nan Oost rond 1980 jubilarisen bij vakbond FNV

Jaap Vader voor zijn SPAR-supermarkt het pand waar nu Blokker, Buitenhuis en Lampers zijn gevestigd
Deze keer twee verslagen over het leven in Julianadorp gedurende de periode van 1920 tot 1930.
Het betreft een verhaal met namen van bewoners rond het Loopuytpark en bedrijven die aan
het park waren gevestigd en een verslag over de paardenmarkt die in die tijd jaarlijks werd
gehouden. De verslagen zijn gemaakt door C.Paarlberg van, de door oud-dorper Gert Kuit, in 1981 verzamelde verhalen. Ze geven een prachtig tijdsbeeld van 1920 tot 1930 van het leven in Julianadorp. De verhalen zijn eerder afgedrukt in een periodiek van de Helderse Historische Vereniging, uitgegeven in 1997, dat wij in de afgelopen week kregen aangereikt. De verslagen hebben we enigszins aangepast en foto's aan toegevoegd uit ons archief. Ook aangeleverde oude krantenbrichten zijn nog ingepast.
Het eerste verhaal, dat hieronder direkt volgt, is een rondwandeling op het Loopuytpark(+/- 1925)
beginnend bij de brug over de Langevliet, waarbij bedrijven en bewoners worden genoemd.
Het wordt afgesloten met een viertal foto's van het
huidige Loopuytpark. Als u goed kijkt,
dan komt u tot ontdekking dat een aantal prachtige gebouwen inmiddels verdwenen zijn.
Het tweede verhaal is een verslag van de jaarlijkse Paardenmarkt in de dertiger jaren. Van de paardenmarkt hadden we al wel foto's, maar het bijpassende verhaal ontbrak tot nog toe.

Met dank aan G.Kuit, de Helderse Historische Vereniging, Map Heyblok,
fam. P.Kuit, Engelien de Graaf, Evert Kooy, Ed Siecker, Cor Langendijk e.a
Woonhuis timmerman Jan de Graaf
(perceel 2 en 4)

Laten we nu eens zien wie en wat er zoal op het dorp woont, zo begint het verhaal van Gert Kuit. We beginnen met het Loopuytpark, komende vanaf de lagere school en slaan rechtsaf. Perceel 2 en 4 is het woonhuis en de timmermanswerkplaats van Jan de Graaf. Hij verricht veel reparatie en nieuwbouw werkzaamheden aan vooral houten molentjes. Vooral de houten vijzels voor de bemaling van het land in de Koegras vragen veel onderhoud en de meeste boeren hebben wel zo'n molentje, er is dus voldoende werk voor de timmerman.

noot:
Timmerman Jan de Graaf had een
bijbaantje als lantaarn-aansteker,
8 stuks, verspreid over het dorp.
Op de foto hiernaast is dat afgelopen,
want in de plaats van de tot dan toe
gebruikelijke petroleumlantaarns kwam
elektrische straatverlichting.

Het woonhuis van timmerman Jan de Graaf, dat gesloopt is om plaats te maken voor supermarkt Aldi
P6 en Cafe Prins Hendrik, (p10 en p12)
Perceel 6 is het woonhuis van de heer Smit, metselaar. Perceel 10 en 12 is woonhuis, cafe en danszaal, achter de danszaal bevindt zich een grote stalling. Cafehouder is Jan Bijvoet. Zondag's komt de kapper in het cafe, knippen kost 15 cent en scheren een dubbelije. Tijdens het op je beurt wachten in het cafe verdient de kastelein ook nog iets.
Ook de dokter, dokter Audendaal, komt hier. Hij komt van 't Zand, daar heeft hij zijn praktijk. Hij gaat ook naar Oudesluis en Callantsoog, en dus ook hier in Julianadorp. Maar als je op zijn spreekuur moet komen dan ga je ofwel per fiets, als je die al hebt, of met paard en kar naar 't Zand toe. De dokter houdt zijn spreekuur in de kamer van het woonhuis van de kastelein, het cafe is de wachtkarner. Langzarnerhand komt ook hier verandering in, alhoewel dit toch al jarenlang zo is. Wie in het ziekenhuis opgenomen moet worden gaat naar het marinehospitaal in Den Helder, daar werken overwegend marinedokters en marinepersoneel.
De kaasfabriek(p16)
Perceel 16 is een kaasfabriek, kaasmaker is A. Noorder. Koegras bezit drie kaasfabrieken
waar de boeren de melk, met paard en wagen, naar toe brengen. De melk die 's avonds wordt
gemolken gaat in grote schotels, en 's morgens worden die schotels afgeroomd. De room gaat
in de karnton voor het maken van boter en de melk gaat in de melkbus. Hier komt de melk van
's morgens bij de avondmelk in de bus. Met die melkbussen gaat de boer naar de kaasfabriek.
Als er ruimte op de wagen is worden de bussen van andere boeren ook meegenomen, andersom
gebeurt dit ook en zo helpen de boeren elkaar. De boeren staan in de rij bij de kaasfabriek waar
ieder op zijn beurt de melk aflevert. In de lege bussen nemen zij wei mee terug. Wei is het overblijfsel
van de melk waarmee kaas is gemaakt. De wei is voer voor de varkens en wordt meestal aangemaakt
met maismeel of gerstemeel afkomstig van de molenaar, die dit ook wekelijks verzorgt. Als de varkens
vet genoeg zijn, zo'n 250 a 300 pond, gaan ze naar de markt of worden rechtstreeks aan de slager
verkocht. De kaas die gemaakt is van de aangeleverde melk gaat in kaasstolpen, deksel erop, en onder
de pers. Na enige dagen gaan de kazen in het pekelbad, daarna worden ze opgeslagen in het pakhuis,
na verloop van tijd worden de kazen naar de kaasmarkt in Alkmaar gebracht. Beurtschipper Cor Jimmink,
van 't Sluisje bij 't Westeinde, haalt de kazen bij de drie kaasfabrieken op en levert de vracht met zijn
motorvlet in Alkmaar af.
Winkel van Maarten Noot (p18,p20,p22en p24)
Verder aan het Loopuytpark de percelen 18, 20, 22 en 24. Deze vormden vroeger een klein
woonhuis en een kruidenierswinkeltje met op zolder een voorraad klompen van Maarten Noot.
(Naast Maarten Noot werd later de Boerenleenbank gebouwd)

Loopuytpark west

Maarten Noot

Loopuytpark oost
Het Postkantoor van Koegras (p1 en p3)
Aan de andere zijde vanaf de Schoolweg staan
de percelen 1 en 3, het is het postkantoor en woonhuis
van C.v.d. Eyck, met een telefooncel van waar je
kunt telefoneren nadat de kantoorhouder dit had
aangevraagd. Dan zegt hij "spreekt u maar".
Daarbij heeft de kantoorhouder aan de Schoolweg
een grote schuur staan, waar hij aan de boeren
lijnkoeken verkoopt, bestemd als veevoeder voor de
koeien. Een van zijn dochters brengt telegrammen
rond in de Koegras als er per telefoon iets dringends is.
Er zijn drie postbeambten die op een rijksfiets door
heel Koegras de post bezorgen, langs allemaal grindwegen met in het midden een paardenpad
van rode klinkers.

Postkantoorhouder C v/d Eyk met vrouw en kinderen
Schildersbedrijf Piet Kuit (p5 en p7)
Percelen 5 en 7 zijn een schilderswerkplaats en het woonhuis van Piet Kuit. Hij is schilder
van de huizen en boerderijen. Ook schildert Kuit de boterkisten, melkbussen, kaastonnen,
dresseerkarren, de twee wielen platte wagens, de vier wielen jachtwagens, glazen brikken,
boerenwagens etc. etc. De wagens worden gelakt en gebiest. De melkbussen zijn blauw
van kleur met zwarte banden, en allemaal voorzien van de naam van de boer, in witte letters
met penseel gezet. Ook de boterkisten zijn blauw met de naam van de boer. Kuit schildert
ook blank houten klompjes in de uitgaanskleur geel met bloemetjes.

De schilderswerkplaats van Piet Kuit, perceel 5, met in de deuropening Gert en Henk Kuit.

1927 familie Kuit, v.l.n.r. Henk, Brechtje, Betsie, Piet en Gert Kuit
noot:
Gert Kuit, verzamelde in 1981 deze verhalen over het leven in Julianadorp de 30-er jaren
van de vorige eeuw, over bewoners en bedrijven van het Loopuytpark en het verderop te
lezen verslag over de paardemarkt in Julianadorp. Henk nam later het bedrijf over van
zijn vader Piet Kuit, die in 1907 het schildersbedrijf had opgezet. De zoon van Henk Kuit,
Piet Kuit jr.
zette het bedrijf later voort. Hij is inmiddels gestopt met het schildersbedrijf,
maar woont nog wel op het adres aan het Loopuytpark

De manufacturenwinkel van Simon Petrus van Nuland, percelen 9 en 11
Manufacturenwinkel van
Simon Petrus van Nuland

Perceel 9 en 11 zijn het woonhuis en
winkeltje van manufacturier Simon
Petrus van Nuland. Tijdens de werk-
dagen, dat zijn er nog zes, gaat Van
Nuland met de kapkar en daarvoor een
ket met de poepezak het Koegras in
om te kijken of de boeren of werklieden
nog wat nodig hebben.

Advertentie van 2 april 1922
Percelen 15, 17 en 19
Perceel 15 is het woonhuis met werkplaats van Hendrik Smit. Hij is schoenmaker en zadelmaker.
die ook met de kapkar, getrokken door een ket, het Koegras in gaat om kapotte schoenen op te
halen die gerepareerd moeten worden. Smit maakt ook nieuwe tuigen voor de paarden, en dat zijn
er in deze dagen nogal wat. Hij verkoopt ook nog wel eens schoenen, die haalt hij dan uit Den Helder,
bij de fa. Hoogenbosch aan de Weststraat. Perceel 17 is een kleine woning waar Maarten Klok woont,
later zou Hendrik Hoogvorst daar gaan rentenieren. In perceel 19, een klein huisje, woont schoolmeester
L.Tichelaar. De openbare lagere school waaraan hij is verbonden heeft vijf klassen.

Loopuytpark oost
Percelen 21, 23, 25, 27, 31 en 33
Perceel 21 is een woonhuis met broodwinkeltje en bakkerij van Van Rossum, later zou
G. Gortzak daar gaan wonen. In het dorp bezorgt hij het brood met een handkar, in Koegras
brengt hij zijn waar met een tweewielige kettekar aan de man. Tot 's avonds acht of negen
uur is hij nog langs de weg te vinden. In het huis perceel 25 woont een opzichter van Waterstaat,
daarna zou kaasmaker Cor Blokker er gaan wonen, Blokker woont nu nog aan de Parkstraat.
Perceel 27 is een woonhuis met slagerswinkel van Kees Glas. Daarachter ligt de slachtplaats
met de stalling van de dresserkar. Met de ket voor de dresserkar gespannen gaat hij het Koegras
in om het vlees weg te brengen.In het dorp wordt het vlees zonodig te voet rondgebracht. Achter
in zijn tuin mest de slager zelf nog varkens die hij gedeeltelijk met afval van geslachte varkens
en koeien voert. Dat afval bestaat uit pens en darmen met maismeel. Deze varkens zijn de zoge-
naamde bloedvarkens die een gewicht halen van 300 tot 350 pond. In perceel 31, een mooie woning
met een grote tuin, renteniert Rens Tromp. Perceel 33 is een woonhuis met sigarenwinkeltje, daar
woont S.Hoogvorst. Voor een pakje Miss Blanch wordt 20 centen betaald, voor een beste
sigaar 5 of 6 cent. Tien Sopla sigaartjes kosten 25 cent en een half pond tabak 50 of 54 cent.
Loopuytpark van 1964 en nu, februari 2011
Op de laatste woensdag in november is er rond het Loopuytpark paardenmarkt. De dinsdag vooraf is timmerman J. de Graaf al druk bezig enige stalletjes neer te zetten waar 's woensdags in alle vroegte de zeilen omheen worden gespannen.
Voor op 't plein, tegen het park aan, staat een grote tent van Maarten Smit. Hij woont aan de Blauwe Keet - Rijksweg, en verkoopt met het oog op Sint Nicolaas allerlei artikelen. Dit zijn zowel fietsen, fietstassen en carbidlantaarns voor op de fiets maar ook schaatsen. Het zijn nog houten schaatsen met lederen veters en katoenen banden om ze onder te binden. Verder verkoopt hij nog handwasmachines van het merk "Velo". Deze apparaten moet je met de hand, via een ketting, heen en weer schommelen. Ook worden er grammafoons met hoorn verkocht en platen van onder andere: Willy Derby, Lou Bandy en Kees Pruis.
Voor het perceel van Simon Petrus van Nuland staat iemand uit Schagen. Het is een zadelmaker met een stand waarin paardentuigen, luxe en voor dagelijks gebruik, plus leidsels en sturen. Koeien- en paardendekken, dekens, bossen koetouw, bussen tuigensmeer, kaarslantaarns voor op de rijtuigen en nog vele andere artikelen, alles op landbouwgebied.
Bij schoenmaker Hendrik Smit staat Gerrit Zomerdijk, uit 't Zand, met wollen en watten dekens, dat zijn doorgestikte dekens, loodzwaar maar wel warm. Voorts lakens en slopen en nog veel meer artikelen op zijn terrein. Bij de bakker en de slager, de oostkant van het Loopuytpark, staan hokken met schapen en voor de kerk hokken met varkens. Voor de Boerenleenbank, vanaf de kerk tot het pand van kruidenier Maarten Noot staan wat koeien. Hele beste natuurlijk, want daar is het nu eenmaal markt voor en vanaf Maarten Noot tot ongeveer timmerman Jan de Graaf staan, allemaal mooi opgepoest, de paarden tentoongesteld.
Het is altijd een ware feestdag, een drukte van belang, bijna iedereen uit Koegras is present, dat geldt zeker voor de boeren uit Koegras. Men ziet elkaar weer eens. Voor de kasteleins is het ook een uitstekende dag. Zij slijten menig borreltje, met als gevolg dat de tongen goed los komen.
Een week of drie van te voren start de verkoop van paardenmarktloten. Het restant wordt nog op de markt verkocht. De prijzen worden ingekocht bij de standhouders en de hier wonende zakenmensen. De hoofdprijs is een paard, verder onder andere een schaap en een varken.
De markt is meestal om een uur of vier afgelopen, dan moeten de boeren weer naar huis om de koeien te melken. De timmerman haalt 'savonds de zeilen weer naar huis. De volgende morgen worden de hokken en stalletjes weer voorzichtig afgebroken, het is nieuw hout van de timmerman, dat hij weer voor andere zaken moet gebruiken. Daarmee is de paardenmarktdag achter de rug en is het weer een jaar uitzien naar volgende paardenmarkt.


Verslag van de Julianadorper paardenmarkt, overgenomen
uit een krant van 1924

De politie J.P.Hoving (links) en organisatoren van de paardenmarkt met daarachter de te verhandelen paarden

De paardenhandel in beeld

De paardenkeuring op het plein voor de kerk

Op Loopuytpark-oost werden schapen verhandeld

Paarden waren van groot belang bij het bewerken van het land en voor het dagelijks transport

Politie J.P.Hoving (+/-1920) was al wel gemotoriseerd. Hij staat ook op de foto bij de paardenmarkt

Mvr. Minnes-Hoornsman en mvr.Kuit, die in de 30-er jaren al in bezit was van een autorijbewijs
het was in die jaren nog niet voor iedereen weggelegd om een auto aan te schaffen.
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen net voor commercile doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----

 

Dorper Nieuws wordt samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van deKop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com