Januari 2010
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 14 januari 2010
agenda julianadorp-parelvandekop.nl jan09 feb/maart09 mei09 juni09 juli09 aug09 sept09 okt09 nov/dec09 kerst09 archief
In vele jaren is niet zoveel sneeuwoverlast geweest in Julianadorp en Koegras dan de laatste weken van december en begin januari 2010. De deelnemers van de nieuwjaarsduik moesten door een winters landschap naar het strand, waar ze in steenkoud water doken. Woensdagmiddag 6 januari dreigde een vrachtwagen met aanhanger op de Langevliet in de vliet te verdwijnen. Het zag er even erg gevaarlijk uit maar door samenwerking van een aantal mensen werd de vrachtwagen- combinatie uiteindelijk weer op de weg getrokken.
Gedurende de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 januari vormden zich sneeuwduinen op de Van Foreestweg door stuifsneeuw afkomstig van de uitgestrekte aanliggende akkers, waardoor deze enige tijd was afgesloten voor verkeer. Op de Nieuweweg onstond toen zoveel overlast van sneeuw dat de sneeuwruimers het niet meer alleen af konden, zij werden bijgestaan door in de buurt wonende bloembollentelers die hun trekkers inzetten bij het ruimen van de ook daar onstane sneeuwduinen.
De vrachtauto gleed van de weg en kantelde bijna in de de Langevliet foto: AE Nijenhuis
  Een hoge sneeuwduin aan de Nieuweweg foto: Nel Pot
Middernachtelijk sneeuwruimen op de Van Foreestweg
Een grote berg geruimd sneeuw bij recreatiepark Ooghduyne en gebaand pad op Van Foreestweg
Julianadorp en Koegras in de sneeuw leverde weer bijzondere sfeerplaatjes op.
Vogelzand
Kruiszwin
Malzwin
Middelzand
 
Een slee vonden deze stoere binken in de Parkstraat niet spannend genoeg foto's: Johan Hendriks

Nerys en Reyer met hun sneeuwpop in Doorzwin
Parkstraat en Loopuytpark
Langevliet
Van Foreestweg
Zanddijk
Callantsogervaart
Wethouder W.de Boerstraat
Henk en Dennis van de Burg in avonduren in de weer met het maken van een fikse sneeuwbal
De tropische tuin van Genua met tropische bloei en "winter"bananen
Bij een bezoek aan de prachtige tropische tuin van appartementencomplex Genua bij winkelcentrum Dorperweerth zagen we dat een grote tros bananen op een tafel in de tuin lag te rijpen. De tros is afkomstig van de daar aanwezige bananenboom. De bananen waren nog diepgroen, maar al wel bijna geschikt voor consumptie. Volgens fijnproevers van Genua zijn de bananen goed te eten, lekker zoet van smaak. Al staan niet alle bewoners in de rij om een stukje te gaan proeven.
Gelijktijdig stond in een andere hoek een een tropische bloem, de prachtige strelitzia reginae, ook wel paradijsvogelbloem genoemd, in bloei. Deze paradijsvogelbloem behoort tot de familie van de Musaceae, waartoe ook banaan behoort. Strelitzia groeit van nature in Zuid-Afrika onder andere op de Canarische Eilanden. De verwantschap met de banaan komt vooral tot uiting in de grijziggroene, lepelvormige, lange bladen. Het blad en de bladstelen zijn volkomen glad en groeien uit ondergrondse stengels. De paradijsvogelbloem is een polvormende, vaste plant. Er zijn vijf soorten van het geslacht bekend. Strelitzia reginae is daarvan de bekendste. De plant kan tot één meter tachtig hoog worden bij een breedte van circa een meter. Het is een groenblijvende plant met een doosvormige vrucht.
Appartementencomplex Genua, als een winterkasteel oprijzend uit de sneeuw
De prachtige overdekte tropische tuin van Genua
De tros bananen, die eind december lag ter rijpen, met op de achtergrond de bananenplant
De prachtige in bloei staande Strelitzia reginae (paradijsvogelbloem)
Als het winter is en de sneeuw bijna kniehoog is gevallen, dan verwacht je geen timmerlieden aan het werk in de buitenlucht. Echter langs de Nieuweweg bij bloembollenbedrijf van der Vlugt bleek dat op dinsdag 12 januari jl. toch anders te zijn. Daar waren Benno en Sven, werknemers van aannemer Gerard Borst, geconcentreerd bezig met hun timmerwerk te midden van de sneeuw. Hun werk bestond uit het maken van bekisting voor de fundatie van het nieuwe bloembollenbedrijf van familie van der Vlugt. Enkele maanden geleden is het bedrijf afgebrand en dat wordt nu herbouwd. Dat ze toch onder barre winterse omstandigheden doorwerken verklaren ze zelf door zich “de bikkels van de bouw” te noemen en echt wel tegen wat lagere temperaturen bestand zijn. Op de vraag of je wel beton kunt storten bij deze omstandigheden antwoordde Benno, dat het de komende vrijdag gaat dooien en dan zijn ze mooi klaar met hun voorbereidende werk. Gezien de weersomstandigheden tijdens dit schrijven, op donderdag 14 januari, ziet het er naar uit dat de dooi deze vrijdag nog niet zal inzetten. Wij hadden al grote twijfels toen Benno dat zo opmerkte, want het is de laatste weken wel gebleken dat zelfs de overgeïnformeerde weerprofeten niet in staat zijn drie dagen vooruit een goede weersvoorspelling te doen.
Nic van der Vlugt, één van de firmanten die zelf ook meehielp bij de bouw door overtollig sneeuw te verwijderen, gaf wel aan, dat deze winterse periode wel een tegenvaller is voor een goede voortgang van de bouw. De firma ziet wel weer met optimistische blik naar de toekomst, het bloembollen telen zit bij de familie van der Vlugt in het bloed. Er wordt hard gewerkt èn gerekend om het bedrijf weer opnieuw op te zetten, waarbij gelijk met de nieuwbouw van het oorspronkelijk bedrijf al rekening wordt gehouden met uitbreiding van bedrijfsoppervlak in de nabije toekomst. Voor het plantgoed dat verloren is gegaan bij de brand is vervanging gevonden en is inmiddels al weer geplant.

Temidden van de sneeuw werd hard gewerkt door Benno en Sven

en alleen op stevig aandringen keken ze even op voor de foto
Chris Bregman zag enkele weken geleden dat een zwaan bij de Schoolvaart in moeilijkheden
verkeerde. Bij nader onderzoek bleek dat de zwaan verstrikt was geraakt in een vissnoer.
De haak van het zat in de bek en de rest van het snoer was rond een poot gewikkeld.
Chris heeft terstond de zwaan opgepakt en meegenomen naar zijn werkplaats waar hij het
ongelukkige dier van het visgerei verloste.
(foto's : Johan Hendriks)

Zwaan met bloedende poot hier nog ingesnoerd

maar door Chris al gauw van het visgerei verlost
In het kader van het 100 jarig bestaan van Julianadorp wilde de leiding van de Margrietschool samen met de leerlingen iets maken als blijvende herinnering aan het jubileumjaar van het dorp. Zij heeft daarvoor Anneke de Loos van kreativiteitscentrum De Vlinder uitgenodigd, om met de leerlingen iets leuks te bedenken. Het resultaat van de kunstenaars in de dop is sinds enige tijd als blikvanger tegen de zij-gevel van Margrietschool gemonteerd.
Het is een ongeveer anderhalve meter groot vierkant keramisch mozaïk, naar ontwerp van Anneke de Loos, dat heel toepasselijk voor de school, een kring van spelende kinderen weergeeft omzoomd met margrietjes die speels met elkaar zijn verbonden.
Gedurende de decembermaand is de oude Riepel, bouwjaar 1977, volledig gesloopt. Een bedrijf uit Friesland was uitverkoren om deze klus uit te voeren. Om problemen met het leegstaande gebouw tijdens de jaarwisseling te voorkomen was de opdracht, dat het pand eind december geheel zou zijn onmanteld. Dat is grotendeels gelukt, alleen de betonvloer moest na de jaarwisseling nog worden verwijderd. Omwonenden zijn zeer te spreken of de snelle sloop van het oude winkelcentrum. Het gebouw was ook niet meer om aan te zien, de laatste jaren was niets meer aan onderhoud gedaan. De bouwkavel is nu beschikbaar voor het realiseren van een appartementencomplex. Hetgeen een drietal jaren terug als plan werd gelanceerd. Of dat al gauw zal gaan gebeuren is niet zo voor de hand liggend, aangezien andere appartementencomplexen momenteel met leegstand van wooneenheden hebben te maken.
Dit jaar bestaat de website Julianadorp Parel van de Kop 10 jaar. De website die is opgezet om de bekendheid van het dorp Julianadorp, gemeentelijk, landelijk en wereldwijd te vergroten.
Heel treffend hierbij is dan ook het gezegde “onbekend maakt onbemind” waar wij verandering in
wilden brengen. Wie zijn "wij", wilt u graag weten. Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Het is de maker
van de website en niet te vergeten de voor het voetlicht tredende dorpers, die zich vaak inzetten als vrijwilliger bij aktiviteiten in Julianadorp en de bewoners van Julianadorp en de polder Het Koegras die
hun woonplaats, de Parel van de Noordkop van Noordholland een warm hart toedragen.
Daarbij komt ook nog het beeld van het dorp, en de polder Het Koegras die een inspiratie vormen voor het vastleggen op de gevoelige digitale -camera-sensor.
Gedurende de afgelopen 10 jaar, weten we dat aan Julianadorp regelmatig, vanuit de hele wereld
middels het wereld-wijde-web, via internet wordt bezocht.
Eén van de vragen die je zou kunnen stellen; Wat is er in die tien jaar in Julianadorp veranderd of met
welke beelden is de website in 1999 - 2000 van start gegaan ? De beantwoording van de verandering
lukt nog wel maar de foto-s die toen zijn gemaakt, daarmee wordt het al wat lastiger.
De eerste foto’s zijn gemaakt met een digitale camera die foto’s kon maken met een maximum
van 1 megapixel, waarbij de opnameinstelling meestel werd gezet op een halve megapixel omreden,
dat de foto’s toen nog werden opgeslagen op een floppy, hetgeen een beperkt opslagsysteem was.
In de loop van de jaren werd de opnamemogelijkheid vergroot naar 5 megapixel en kunnen de foto’s op geheugen kaartje met héél veel ruimte worden opgeslagen. Hetgeen ten goede komt aan de kwaliteit van
de in de website opgenomen foto’s . De ontwikkelingen staan niet stil de mogelijkheden worden steeds verder uitgebreid met onderandere het gebruik van filmpjes in de website.( met dank aan You Tube)
De website julianadorp-parelvandekop.nl is opgezet zonder enig vorm van winstoogmerk en mede
dankzij financiële bijdrages van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit zijn de onkosten altijd
zeer draaglijk geweest. De maker is niet gebonden aan een of ander commercieel belang het
geen veel vrijheidbiedt bij het maken van de website, maar vooral het aspect van liefhebberij voor
maken van de website in stand blijft.
Eén onderwerp dat vanaf het prille begin van deze website, in de webpagina perikelen, is opgenomen, is het verkrijgen van een eigen postcode voor Julianadorp. En wij beschouwen dan ook het realiseren,dit jaar, van die eigen postcode voor Julianadorp het mooiste cadeau voor het dorp Julianadorp èn voor deze tien-jarige website
www.julianadorp-parelvandekop.nl

Namens Julianadorppromotie’95

met vriendelijke groet,

P.J.Sieswerda
fotograaf/beheerde website julianadorp-parelvandekop.nl

Hieronder treft u een aantal foto’s aan die gemaakt zijn in de jaren 2000 en 2001.
Het foto’s ter herinneringen aan verdwenen gebouwen, maar ook een aantal als
terugblik in de tijd van tien jaar geleden.

De Boterrug in 2000
Gebouwen die inmiddels zijn gesloopt en veranderingen

Restaurant De Zandloper
Het speelkasteel in Middelzand is gesloopt

De stolpboerderij van familie Rol (later Arno Kroon) is afgebrand

Bunkers aan de Schoolweg zijn niet meer

Houten huisje aan de Vlietstraat is gesloopt en vervangen

De Zwanen van Zwanenbalg in 2000 zijn stukgeslagen

De koeien van Hoornsman lopen nog op de plek waar nu winkelcentrum De Riepel is
Terugblik Julianapop 2000
Stef Tatjana

Eric Hulzebosch
Bloembollenwerk in 2000-2001

Bloembollenbloei in 2001

Bloembollen rooien bedrijf Hulsebosch
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com