Februari 2010
Ook u kunt nieuws doorgeven en/of uw vereniging langs deze weg promoten
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
nieuws aangepast op 25 februari 2010
agenda julianadorp-parelvandekop.nl maart09 mei09 juni09 juli09 aug09 sept09 okt09 dec09 kerst09 jan10 archief
Met het opnieuw in bloei komen van de bloembollen die vorig jaar voor het jubileum van 100 jaar Julianadorp zijn geplant breekt ook de lente 2010 aan.
Zoals altijd komen de krokussen eerst in bloei en daarna volgen de narcissen, hyacinten, blauwe druifjes en de tulpen. Daardoor zullen dit jaar, de vorig jaar geplante bloembollen, een gebaar van de dorper bloembollentelers, de toegangswegen van Julianadorp weer enkele maanden prachtig kleuren.

De eerste jubileum-bloembollen staan bij Doorzwin opnieuw in bloei
De dorper vlaggen die nog steeds wapperen aan meerdere vlaggemasten verspreid over het dorp en in Het Koegras beginnen langzamerhand flinke slijtage te vertonen. Dat was ook Siep Kisteman opgevallen. Zij ontwierp en maakte ter vervanging een heuse dorper wimpel, bestaande uit dezelfde kleuropbouw als de dorper vlag. Ze had de wimpel in eerste instantie voor eigen gebruik bedoeld, maar al gauw kwamen verzoeken binnen om meerdere wimpels te maken. Zij is daarmee aan de slag gegaan en maakt nu Julianadorper wimpels op bestelling.

Wilt ook uw vlaggemast voorzien van een echte Dorper wimpel neem dan contact op met
Siep/Kissiekreatief
kissiekreatief@quicknet.nl

De Dorper wimpel links en de gerafelde vlag (inzet) zoals Siep het liever niet ziet
Van Foreestweg opgebroken tot begin april
Zoals al eerder aangegeven wordt er deze maand gewerkt aan het vervangen van het wegdek van de Van Foreestweg. Nadat het oude asfalt is verwijderd wordt de weg geheel uitgevlakt, hetgeen gepaard gaat met verplaatsing van grond. De weg is tot begin april voor snelverkeer afgesloten, fietsers kunnen nog wel hun weg volgen langs de opgebroken weg.
Plotseling misten we de glasbakken naast cafetaria Het Centrum op het Loopuytpark. Even rondkijkend zagen we ze staan op de laadplaats voor vrachtauto's van het pand waar voorheen Aldi was gevestigd.
Klaas Hoornsman heeft ze letterlijk voor de deur gekregen. De welstandscommissie zou bezwaar moet maken en verkeerstechnisch gezien is het ook zeker geen veilige plaats. De parkeerterreinen van de nieuwe Riepel en/of Lidl zijn geschikter lokaties voor deze afzichtelijke glasbakken.

Als u op zoek bent naar een glasbak bij het Loopuytpark. U vindt ze naast de oude Aldi
Muziekvereniging Kunstzin verzameld al tientallen jaren oudpapier om met de opbrengst van de verkoop daarvan de kosten voor de leden van de vereniging zo laag mogelijk te houden. Omdat niet iedereen in Julianadorp op de hoogte is van deze positieve inzet van de leden van de muziekvereniging brengen wij opnieuw de oudpapieraktie van Kunstzin bij u onder aandacht.
Vroeger werd het oud papier door de vereniging huis aan huis opgehaald, maar in de loop der jaren bleek dat voor leden een te grote belasting, vandaar dat zij sinds geruime tijd een grote container huren waar zij het hun aangeboden oudpapier in verzamelen. Is de container vol dan wordt het oudpapier verkocht.
U kunt de muziekvereniging steunen door uw oud papier te deponeren achter de oudpapiercontainer van Kunstzin, die achter op het plein van de oude Ericaschool, Vliet 60, staat opgesteld. Leden van de vereniging laden het vervolgens in de papierbak.

De volle oudpapiercontainer van Kunstzin wordt vervangen door een andere lege container
Ondanks pittige winterse omstandigheden slagen de bouwers van het nieuwe bloembollenbedrijf van Fa. v/d/ Vlugt er toch in om flinke voortgang te boeken. Begin van de maand februari was het hoogste punt al bereikt en enkele weken later waren de contouren van het hele bedrijf al goed zichtbaar.

De contouren van het nieuwe bedrijf van Fa v/d Vlugt waren
halverwege de maand februari al goed zichtbaar.

Het stalen spantwerk van de eerste van de twee schuren, eind januri vastgelegd

Het hoogste punt is bereikt

Hijskranen en op-afstand-bestuurbare hoogwerkers zijn
ingezet voor het monteren van de stalen constructies
De commissie O2 (Ontmoetingskerk Organiseert) stelt zichzelf tot doel aan een breed publiek activiteiten te bieden op het snijvlak van kerk, cultuur en maatschappij.
Jaarlijks vinden tijdens de zomermaanden de Pleinfeesten van Julianadorp plaats.
Ter gelegenheid daarvan organiseert de commissie O2 traditiegetrouw een culturele
expositie en inloopconcerten in de Ontmoetingskerk.
De vorige expositie gedurende het Pleinfeest in 2009 was een groot succes. Zeventien
beeldend kunstenaars uit Julianadorp en Koegras hadden werk ingeleverd met als thema
“100 jaar Julianadorp”.

Enkele werken die vorig jaar werden aangeboden voor de expositie "100 jaar Julianadorp"


Voor dit jaar, 2010, doet de Commissie wederom een oproep aan amateur kunstenaars om teken- of schilderwerk in te sturen voor de expositie gedurende de Pleinfeesten van deze zomer.
U wordt uitgedaagd een werkstuk te maken met als thema “Pleinfeest”. Laat u inspireren door de marktkramen, terrasjes, de muziek, de zon, de dans- demonstraties of het bezoekend publiek.
U bent vrij in uw keuze om te werken in verf, potlood,krijt, inkt of in gemengde techniek.
De beste 40 werkstukken zullen tijdens de Pleinfeesten in de Ontmoetingskerk
aan de Parkstraat worden ge�xposeerd. Omdat de expositieruimte enige beperkingen kent mag het werkstuk niet groter zijn dan 1 maal 1 meter.
Deelnemers mogen maximaal twee werkstukken inleveren. Verkoop van uw werkstuk is toegestaan, maar de Commissie vraagt dan wel een kleine vergoeding.
De gevraagde werkstukken moeten uiterlijk 1 juni 2010 gereed zijn.
Twee leden van de Commissie zullen bepalen welke 40 werkstukken voor
de expositie in aanmerking zullen komen.

Voor inschrijving en verdere details kunt u zich wenden tot:
Mevrouw. E. Velthuizen, Middelzand 3240, telefoon 645812 of
Dhr. C.J.W. Los, Wierbalg 2330, telefoon 643411

Meer informatie over de commissie O2
kijk op de website van de Ontmoetingskerk
www.ontmoetingskerkjulianadorp.nl onder het kopje activiteiten.
Gedurende de hele winter beginnend in december daarna januari en ook in februari is werden Julianadorp en Het Koegras regelmatig bedekt met een een laag sneeuw. Was de ene periode afgelopen en smolt alle sneeuw weg dan volgde na eneige dagen alweer een nieuwe sneewfase.
Dat gebeurde een aantal keren. Helaas had het ijs in de sloten en op de ijsbaan veel te lijden van het wisselvallige winterweer en bleven er weinig dagen over om van ijspret te kunnen genieten.
Toch vermaakte de schooljeugd van de Hofstee zich tijdens de pauzes op mooie winterdagen op een besneeuwd sportveldje. Schapen langs de Langevliet scharrelden zelf nog eten op onder de sneeuwlaag, daarbij kregen toch nog extra hooi aangeboden om de winterse periodes te doorstaan
En opnieuw schaatsplezier op de ijsbaan
Het contrast; zomergereedschap in de sneeuw
Schapen overwinteren in de sneeuw
Sneeuw in het veld
.
Uit Cannes, Zuid-Frankrijk, kregen we een melding van de familie Loopuyt, Roland en Marika, dat ook daar volop sneeuw was gevallen. Midden in de sneeuw stonden bomen in boei.

Roland en Marika Loopuyt in de sneeuw in Cannes in Zuid Frankrijk

Terwijl de bomen in Cannes al in bloei staan
Terugblik in het jaar 2002
Dit jaar bestaat de website
Julianadorp Parel van de Kop tien jaar en dat heeft ons er toe gebracht om een aantal foto's die in de loop van de jaren zijn gemaakt opnieuw op te nemen in de website. Toen ze de eerste keer werden gepubiceerd was de oplagruimte voor de website beperkt en waren we genoodzaakt steeds kleine foto's op te nemen in de webpagina's. Nu het allemaal wat ruimer in het jasje zit kunnen we de foto's van weleer deze keer in groter formaat tonen.
Hieronder volgt een fotoreportage bestaande uit foto's die zijn gemaakt in 2002. Het is een keuze uit het archief, geen totaaloverzicht van alle aktiviteiten in dat jaar, maar wel een aantal blikvangers van toen.
Deze keer foto's van: Rejoice, Prikslee�n, Carnaval, Fransicushoeve, bloembollenwerk, echtpaar Knaap, Kunstzin majo-en minirettes, Julianapop DI-RECT, Nixbiezonders, Willems en Maxima's, ringsteken, jeu de boules, katknuppelen, Nu of Nooit, Sinterklaas en anderen.

Christelijk gemengd koor Rejoice in de Ontmoetingskerk

Prikslee�n op de ijsbaan

Siem van Nuland en Albert Kisteman

De prijswinnaars van het prikslee�n in 2002

Stuivenburg en de Caranavalsvereniging "De Knolhazen" zijn inmiddels verleden tijd

Niet meer in functie

De eerste pleiters voor een motorcrossbaan, die ze inmiddels hebben gerealiseerd bij de Kooybrug

De Fransicushoeve( voorheen Johannahoeve) werd gerenoveerd
en in gebruik genomen door Noorderhaven

Met een bus vol jonge harde werkers ging John Kreuk op weg naar het bloembollenland

Sil Bakkum en zijn zus brachten tulpen aan de man

Al jaren gespecialiseerd in het telen van fresias, de fa Pennings

Echtpaar Knaap stopte met hun winkel aan het Loopuytpark

Cor tijdens uitreiking van prijzen van de tuintjeskering van de Culturele vereniging

Linda Pleune majorette van Kunstzin

Minirettes van Kunstzin helaas al jaren niet meer bestaand, maar er zijn berichten
dat ze dit jaar, in maart, weer opnieuw gaan beginnen met de kleine majorettes

De popgroep DI-RECT was de eerste band die tijdens Julianapop door veel
dol-enthousiaste tienermeisjes werd belaagd voor hantekeningen.

Spelevaren langs de Schoolvaart

De Julianadorper formatie NixBiezonders brak door in 2002
Wie zijn de �chte Willem en Maxima ?

Het Loopuytpark is al jaren een perfect decor voor het ringsteken in de zomer

Jan Marees prikte net naast de ring

Een aktiefoto van de Jeu de Boules club "De Ballen" die dit jaar (2010) 15 jaar bestaat

Gezien tijdens een aktiviteit op de ijsbaan met o.a Anton v/d Zwet en Siem van Nuland (midden)

Katknuppelen, het vaste jaarlijkse evenement tijdens het kermisweekend

Echte dorpers (voor wie de namen kan noemen mag ons die nog even e-mailen)

Nu of Nooit met Kees van Bakkum(r) in zaal Prins Hendrik tijdens de kermis
Sinterklaas komt alle jaren aan in Julianadorp foto: Rob Schilder
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl