Januari 2009
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of
ander nieuws doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de redactie behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen
aangepast: 25 januari 2008
agenda julianadorp-parelvandekop.nl januari08 februari08 maar08t mei08 juni08 juli/aug08 september08 oktober08 nov/dec08 archief
De bouw van het nieuwe overdekte winkelcentrum "De Riepel" aan de Schoolweg is halverwege de maand december gestart. De eerste aktiviteiten bestaan uit het heien van meer dan 600 betonnen palen die onderdeel uit maken van de fundatie van het winkelcentrum.
Het nieuwe winkelcentrum heeft een oppervlakte van 7500 vierkante meter en biedt plaats aan 31 winkels waarvan supermarkten Deen en Aldi het grootste deel gaan innemen. Vanuit het oude winkelcentrum aan de Van Foreestweg verhuizen ook kapsalon Haarlijn 10 en Primera naar het nieuwe koopcentrum. Daarbij komen onder andere nog een kleine Hema winkel, slijterij Mitra, Meester Reenders, drogisterij DA en horecavestigingen. Voor het winkelend publiek wordt bij het winkelcentrum een parkeerterrein aangelegd dat plaats biedt aan 271 auto's.
Tegen het einde van dit jaar, in november, zal het winkelcentrum in gebruik worden genomen.
De afwikkeling van verkeer van en naar het centrum is nog een onderwerp van discussie, want men verwacht dat op de smalle toegangsweg, de Schoolweg, niet genoeg ruimte is voor het te verwachten autoverkeer. Met name de Ondernemers Federatie Julianadorp voert daarover nog overleg met de gemeente.
Om u alvast een idee te geven hoe het nieuwe winkelcentrum "De Riepel" er uit gaat zien treft u hieronder een "artist-impression" aan bestaande uit een acht-tal afbeeldingen die projektontwikkelaar Redema Groep BV uit IJsselstein heeft verspreid.

De benodigde heipalen voor de fundatie zijn in de maand januari de grond in gewerkt
.
Een "artist impression" van het nieuwe overdekte winkelcentrum "De Riepel" .
locatie: Schoolweg tegenover het Loopuytpark in Julianadorp.

winkelcentrum en parkeerterrein

de zuidgevel van het centrum

een voetgangersbruggetje vorm verbinding tussen het Loopuytpark en "De Riepel"

hoofdingang aan de zuidkant

winkelpromenade zuidkant

overdekte winkelstraat in het winkelcentrum

de oostgevel gezien vanaf het parkeerterrein
met dank aan: Leo Becker van Ondernemers Federatie Julianadorp
Wijkcentrum Drooghe Bol is van naam veranderd en heet nu "Dorpshuis Julianadorp". De naamsverandering gaat gepaard met een nieuw elan dat wordt uitgestraald door het geheel venieuwde bestuur. Het in 1983 geopende wijkcentrum heeft in haar bestaan verschillende bestuurvormen gekend. Zo begon het eerst zelfstandig met toezicht van de dienst Welzijn van de gemeente, waarna het opging in de stichting Trefpunt -Drooghe Bol en vervolgens rond 1996 viel het beheer onder verantwoording van Triton. Toen Triton ophield te bestaan werd het wijkcentrum één van de buurthuizen die resorteert onder de HWBWZ. Onlangs is voor een andere bestuurvorm gekozen, waarbij de wijkcentra een meer autonome bestuursvorm krijgen die nog wel een onderdeel is van een overkoepelende organisatie die in de plaats komt van het HWBWZ. De nieuwe opzet behelst een federatie bestaande uit meerdere gemeentelijke wijk-en buurtcentra, die verantwoording moet afleggen aan het gemeentebestuur. Voorzitter van die federatie is oud- wethouder Nico Bais, die op 17 januari jl. de nieuwe naam "Dorpshuis Julianadorp" officieel onthulde.
Het nieuwe bestuur gaf met nadruk aan, dat ze dichter bij de bewoners van Julianadorp willen staan en mede daardoor de nieuwe naam "Dorpshuis Julianadorp" als kenmerkend element zien om een brug te slaan tussen de diverse verenigingen, groepen en individuen in Julianadorp. Ook wordt overleg gevoerd om tot een nieuw centrum te komen, mede omdat aanliggende basisscholen graag de huidige accommodatie willen inzetten voor hun schoolaktiviteit.

Het bestuur van wijkcentrum
"Dorpshuis Julianadorp", dat
binnenkort nieuwe aktiviteiten
bekend zal maken.

Met de Julianadorper vlaggen, naast de Nederlands driekleur, en de naamgeving gaf het
nieuwe bestuur van het "Dorpshuis Julianadorp" een echt Julianadorp-gericht signaal af.

De naam "Dorpshuis Julianadorp", nadat deze was onthuld door Nico Bais

Country inline-dance is één van de vele activiteiten in het dorpshuis

ook schildercursusen van Willen Rep worden gegeven in Dorpshuis Julianadorp

en tijdens de Dorperdag presenteren zich meerdere dorper verenigingen in Dorpshuis Julianadorp
De reclame-werkgroep van de Stichting 100 jaar Julianadorp draait zo langzamerhand op volle toeren. Werd, als eerste handeling, halverwege het vorig jaar de dorper vlag gepresenteerd, nu is het aanbod en verkoop van jubileumstickers gelanceerd. In april wordt dat nog gevolgd met het presenteren van Certificaten 100 jaar Julianadorp, een verloting waarmee aantrekkelijke prijzen kunnen worden gewonnen. De slogan van de PR-groep is dan inmiddels ook;
"Een èchte dorper kun je dit jaar herkennen aan het in het bezit
hebben van de
Dorper vlag, een Sticker 100 jaar Julianadorp en is
Certificaathouder van het Julianadorper 100 jaar jubileumfeest "
De stickers zijn voorzien van de tekst 100 jaar Julianadorp in de kleuren; wit, grijs,zwart en rood. Deze stickers kunnen worden aangebracht op alle denkbare voertuigen, roerend en onroerend goed. De stickers zijn deels doorzichtig en het formaat komt overeen met een normale briefkaart.
De stickers zijn te koop bij Bruna-Dorperweerth, Dunselman-Loopuytpark, Halfords (DH)
De kostprijs bedraagt 2,50 Euro.

De sticker 100 jaar Julianadorp in vier kleuren . Het gerasterde deel is doorzichtig.
Stickers zijn te koop bij Dunselman Loopuytpark, Bruna Dorperweerth en Halfords (DH)
De kostprijs is 2,50 Euro

De stickers-set is voorzien van een gebruiksaanwijzing

In april begint de verkoop van deze certificaten
De dorper vlag duikt steeds meer overal op, verspreid in Julianadorp, maar niet alleen in het dorp, ook aan boord van een baggerschip voor de noordzeekust van Julianadorp wappert fier de dorper drie-kleur.

De dorper vlag wappert ook fier op een baggerschip voor de Noordzeekust van Julianadorp
foto: Corry van Uden
Rond het oostelijk deel van het sportcomplex van Tennis Vereniging Julianadorp aan de Zanddijk heeft een ware kaalslag plaatsgevonden. De bomen die al sinds jaar en dag het complex omzoomden moesten door ziekte voor een groot deel worden gekapt. Vanaf recreatiepark De Zandloper was het sportcomplex voorheen nagenoeg onzichtbaar, maar dat is door de kaalslag wel heel anders. De passanten op het recreatiepark hebben nu vrij zicht op de tennisvelden en de kantine van TVJ. Het ligt in de bedoeling om de weggehaalde rij zieke bomen te vervangen door nieuwe aanplant waardoor over enkele jaren het hele tenniscomplex wel weer is omzoomd door een beschutting biedende bomenrij. Tot die tijd zal de tennisvereniging zelf moeten zorgen voor enig beschutting tegen de zuider- en oosterwind .
Door kaalslag rond de tennisvelden nu vrij zicht op het sportcomplex van TVJ
Artiesten en Julianapop-gangers, opgelet!
De aanmeldingen voor Julianapop Primeur 2009 gaan weer van start.
Wat zoekt Julianapop Primeur?
Ben jij een enthousiaste artiest, of zijn jullie een enthousiaste band met een origineel, afwisselend en opzwepend repertoire, en denk jij/denken jullie het Julianapop-publiek in de stemming weten te krijgen? Kun jij/kunnen jullie een feestje bouwen en een onvergetelijk optreden neerzetten? Dan is Julianapop Primeur misschien iets voor jou! Wij zijn op zoek naar een act die Julianapop 2009 met een knallend optreden kan openen. Op 28 maart 2009 strijden de geselecteerde bands op het podium van Café Peanuts om het felbegeerde openingsoptreden op de zestiende editie van Julianapop, welke plaats zal vinden op 21 juni 2009.
Schrijf je snel in via het inschrijfformulier op de website, www.julianapop.nl
Ben je niet opgegroeid in de bloembollenwereld, dan wordt je regelmatig verrast door zaken die voor de bloembollenkweker vaak heel normaal zijn. Zo zagen we bij bloembollenbedrijf Klaas Minnes het prille begin van nieuwe hyacintenbollen.
Het vermeerderen van hyacintenbollen is een proces, waaraan bij veel bedrijven nog echt handwerk te pas komt. Van hyacintenbollen die zijn geselecteerd voor het vermeerderingsproces wordt de bovenkant van de bloembol tot een bepaalde diepte uitgehold. Deze bewerkte bloembollen worden enige tijd opgeslagen in de bloembollenschuur waarbij in het uitgeholde deel meerdere kleine hyacintenplantjes ontkiemen. De bloembollen worden met enige omzichtigheid in de koude grond geplant waarna de ontkiemde plantjes kleine nieuwe hyacintenbolletjes doen groeien. De nieuwe kleine bloembollen worden na het jaarlijkse groeiproces gerooid. Deze kleine nieuwe bolletjes worden het opvolgende jaar opnieuw geplant om aan te groeien. Na vijf jaar, nadat ze ieder jaar opnieuw zijn geplant, zijn de bollletjes zo groot geworden, dat er een mooie volle hyacintenbloem uit kan groeien. Op dat moment zijn de hyacintenbollen geschikt voor de handel en worden ze wereldwijd verkocht.
.
Het ontkiemen van kleine hyacintenplantjes in een uitgeholde hyacintenbol,
het prille begin van het vermeerderproces van hyacintenbollen.
Gedurende de decembermaand en de eerste weken van januari wordt in meerdere straten van Julianadorp extra (kerst)verlichting aangebracht. Deze verlichting wordt door bewoners zelf bekostigd en gemonteerd langs de straten. Begin deze maand waren een aantal bewoners van de Meester J.de Vriesstraat druk in de weer om de verlichting weer te verwijderen en aansluitend op te slaan tot de volgende decembermaand.
.
De kerstverlichting van de Meester J.de Vriestraat is weer verwijderd
en klaar voor transport naar de opslagplaats.
Pieter Loopuyt en een aantal van zijn nazaten zijn zeer belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de polder Het Koegras van 1849 tot 1921. Pieter Loopuyt, bankier te Schiedam en lid van de Eerste Kamer werd in 1849 de eerste particuliere eigenaar van Het Koegras.Hij gaf het beheer in handen van Jonkheer Mr.C. van Foreest, schoonzoon van Pieter Loopuyt, die zorgde voor de aanleg van de infrastructuur, het wegennet en het waterbeheer. Na de dood van Pieter Loopuyt in 1872 werd het bezit verdeeld over de 6 erfgerechtigde kinderen, de dochters Johanna Elisabeth, Jacoba Diderica en Maria Elisabeth en de zonen Jan, Johannes Henricus en Pieter Cornelis. Nadat het bezit was verdeeld werd, op initiatief van Jonkheer Mr. C. van Foreest, voor een andere bestuurs- beheersvorm gekozen die uitmondde in de oprichting van het waterschap Koegras. Het eerste bestuur van de polder bestond uit Jonkheer Mr. Dirk. van Foreest, Jonkheer Mr. Cornelis. van Foreest en Jan Loopuyt en de eerste secretaris penningmeester was dhr. Marinus Johannes Tiele.
Jan Loopuyt werd in dat bestuur opgevolgd door zijn zoon Pieter Loopuyt, die tot 1921 deel uitmaakte van het bestuur van waterschap Het Koegras. Deze Pieter Loopuyt was tevens de stichter van het dorp Julianadorp.
Van schilderijen van (opa) Pieter Loopuyt en zijn vrouw Cornelia Mathilda vd Palm en van zijn zoon Jan Loopuyt en zijn vrouw Maria van Zwijndrecht kregen we kortgeleden afbeeldingen toegestuurd van een Tony Loopuyt. Helaas heeft de zoektocht naar een afbeelding van Pieter Loopuyt, de kleinzoon van de eerste eigenaar van Koegras en de stichter van Julianadorp nog geen resultaat opgeleverd.
Mocht u, als lezer van dit dorper nieuws, meer weten over de stichter van Julianadorp of daarvan een foto of schilderij te bezitten dan houden wij ons zeer aanbevolen voor een copie van die afbeeldingen
.
Cornelia Mathilda Loopuyt - vd Palm
 
(opa) Pieter Loopuyt
.
Jan Loopuyt
.....
Maria van Loopuyt - Zwijndrecht
Bij de foto,s van Toen treft u foto's aan van de schapenmarkt en volkspelen die in het begin van de vorige eeuw werden gehouden in Julianadorp. Vervolgens een foto van Annie Zon, die vele jaren activiteiten in Julianadorp vastelegde op de gevoelige plaat. Eén daarvan is de foto van de modeshow die in 1973 door de Plattelandsvrouwen werd georganiseerd in café Prins Hendrik. Middels enkele luchtfoto's van Julianadorp is te zien hoe het centrum van het dorp er uitzag rond 1958 en 1963. Van later datum 1989 is de foto van de start van de aanleg van de dam tussen de Langevliet en de Parkstraat/Loopuytpark.
.
.
Volksfeest in Julianadorp, rond 1920
.
A.Zon-Smit. Zij legde veel dorper
aktiviteiten vast op de plaat
.
maart 1973 - modeshow van de bond
van Plattelandsvrouwen
.
luchtfoto's Julianadorp 1963 (boven) en +/- 1958 (onder)
.

Start van de aanleg van de vaste dam van de Langevliet naar de Parkstraat/Loopuytpark in 1989
mussen doen zich te goed aan de lekkernijen die speciaal voor kleine vogels was opgehangen
.
.
Eenden in de sneeuw en op het ijs van de kanoroute
..
.
Ik sta op wacht aan Van Foreestweg

IJsblokjes aan de riet-stengels schitterden als diamanten

Julianadorp krijgt met de de bouw van de (te) forse hoogbouw meer de aanblik van Julianastad

Het is nog steeds ruim en rustig in de wijdse polder Het Koegras,
hierboven in wintertooi voorzien van een strodek
Meester J. de Vriesstraat gezien vanuit Middelzand

Plaatjes van de beroemde mooie luchten met uitlopende kleuren boven Julianadorp
Twee in aanbouw zijnde appartementengebouwen in Julianadorp worden
voor de bouwers, vroeg in de morgen, met schijnwerpers in het licht gezet
Na vier jaar weer eens schaatsen op ijsbaan, sloten en vaarten in en rond Julianadorp. Omdat het niet meer jaarlijks mogelijk is om in en rond Julianadorp te schaatsen sluiten we deze keer het Dorper Nieuws af met een uitgebreide fotoreportage van de schaatspret die de laatste week van december en begin januari werd beleefd in en om ons dorp. De reportage begint bij de ijsbaan met vervolgens een bezoek aan meerdere bevroren waterpartijen een buurten in Julianadorp en eindigt met de afsluiting van de schaatspret op de ijsbaan.
Op de ijsbaan
Op kanoroute Duinvliet
.
.
Op de Slenk in Middelzand
.
Op de Slenk in Doorzwin -Kruiszwin
.
.
Op de vliet in Doorzwin
.
.
De vijver van Boterzwin
.
.
Op de ijsbaan van Zwanenbalg
.
.
.
.
.
Op de Langevliet
.
Afsluiting van het schaatsplezier op de prachtige ijsbaan van Julianadorp
.
.
.
.
Het weerbericht waarbij de dooi werd aangekondigd, aandachtig
gevolgd door leden van het bestuur van IJsclub Julianadorp
.
De schaatsen mogen dus weer even(?) in het vet
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com