DORPER-NIEUWS
september 2007
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

honderdjarig Julianadorp met eigen dorper vlag Loopgroep Julianadorp traint ook op de IJsbaan
Junior College Julianadorp wordt van "jas" ontdaan bijzonder oogsten in Koegras
Schoolweg wordt drie maanden afgesloten gladiolen plukken en snijden
bouw Julianadorp Oost verwacht Ome Hein voetbal toernooi
de "rotte kies" van Middelzand lege geldkist langs de weg
schoolkamp zesde klas 1960 van Margrietschool dubbele regenboog boven recreatiepark Ooghduyne
certificaat Blauwe Vlag nog prominent in Paal Zes rammenas als sneeuwdeken over Koegras
bloembollen planten, ieder jaar weer opnieuw najaarszon kleurt lucht boven Julianadorp weer rood
Dick en Rita de Graaf controleren plantgoed Julianadorp aan Zee, de van Foreestweg
luchtshow vliegveld De Kooy zichtbaar in Julianadorp zandwerk van teambuilders
welcome.to/julianadorp
aangepast: september 2007
De voorbereiding van de viering van het honderdjarig bestaan van Julianadorp, in 2009, is in volle gang. Meerdere commissies zijn gevormd om het jubileumjaar een feestelijke invulling te geven. Om het feest een eigen dorper uitstraling te geven wordt ook hard gewerkt aan het realiseren van een offici�le Julianadorper vlag. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het banistiek verantwoorde ontwerp, dat al in 1936 door dhr. Sierksma uit Groningen is getekend en ingekleurd. Het werd bewaard in de archieven van de gemeente maar mocht nog nooit de offici�le status ontvangen. Het ontwerp kwam in 1968 weer ter sprake. Via een Julianadorp-goedgezinde ambtenaar kwam het ontwerp in handen van Klaas Hoornsman, voormalig secretaris van de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit. Hij heeft het ontwerp aangeboden aan de stichting 100 jaar Julianadorp. Deze stichting heeft het ontwerp positief ontvangen en inmiddels besloten de vlag te laten maken en te lanceren als offici�le vlag van Julianadorp en Koegras. Het ligt in de bedoeling de vlag te koop aan te bieden aan de bewoners van Julianadorp. Tijdens het jubileumjaar kan dan, met het laten wapperen van veel dorper vlaggen, aan Julianadorp een herkenbare, eigen feestelijke aanblik worden geven. Naast de offici�le vlag wordt ook gewerkt aan een speciale jubileumvlag, die ook is afgeleid van het oorspronkelijk ontwerp.
De stichting 100 jaar Julianadorp is nog bezig met het vormen van een steungroep 100 jaar Julianadorp, die niet direct op de voorgrond treedt, maar wel als stevige ruggesteun van de organisatie zal gaan dienen. Voor het zitting nemen in deze steungroep worden dorpers van statuur en aanzien benaderd. Het is nu al wel bekend dat oud-burgemeester Hoekzema heeft toegezegd de stichting actief te willen ondersteunen.
Er bereiken ons regelmatig vragen van dorpers en verenigingen over de stand van zaken van de organisatie van het aanstaande jubileum. Sichting 100 jaar Julianadorp komt daarvoor binnenkort met een jubileumwebsite. Voor directe informatie kunnen de vragen gemaild worden naar het e-mail adres:
info@100jaarjulianadorp.nl
Het ontwerp van de vlag van Julianadorp en Koegras. De groene banen verwijzen naar
het groen van Koegras en de rode en gele banen zijn ontleend aan het wapen van de
adelijke familie van Egmond, die vroegertijd eigenaar was van Huisduinen
 
Het Junior College Julianadorp, de middelbare school in aanbouw, wordt langzamerhand ontdaan van zijn "jas" bestaande uit steigers en beschermende groene kleden. In de maand september werd hard gewerkt aan het aanbrengen van het koepelvormige dak. De bouw van de school werd vertraagd door het faillissement van de leverancier van het dak. De middelbare scholieren die zich hadden ingeschreven voor de school worden momenteel dagelijks per bus naar een vervangend schoolgebouw in Den Helder vervoerd. Naar het zich laat aanzien zal de school mogelijk in december in gebruik kunnen worden genomen.
Het aanbrengen van het koepeldak van de school in volle gang
 

Door het aanlichten van de zon en het profiel van de buitenwand
lijkt de school over dag steeds van kleur te veranderen.
.
Vanaf donderdag 27 september wordt de Schoolweg drie maanden afgesloten. De weg wordt geheel opnieuw ingericht. Het werk wordt uitgevoerd in meerdere fasen. Het deel vanaf benzinepomp Marees tot de rotonde bij Groenrijk wordt eerst gereconstrueerd en daarna het deel van de weg vanaf de benzinepomp tot aan het parkeerterrein van Lidl. Als laatste wordt het deel bij het Loopuytpark uitgevoerd. Dat vindt plaats als ook het nieuwe winkelcentrum tegenover het Loopuytpark wordt gerealiseerd. Het verkeer vanuit Julianadorp richting Rijksweg zal gebruik moeten maken van de verlengde Zuiderhaaks of de Callantsogervaart.
 
.
 
Met grote borden langs de verlengde Zuiderhaaks wordt de bouw
van het aanliggende Julianadorp Oost aangekondigd

De oude kern van Julianadorp is over 10 jaar niet meer te zien vanaf deze locatie.
.
Een al jarenlang leegstaande woning in Middelzand is een echt "rotte kies" van deze wijk. De eigenaar is niet te bewegen tot een acceptabel onderhoud van woning en erf. Hij houdt het "achter de hand" voor naaste familileden. De buurt stoort zich al meer dan tien jaar aan de verwerpelijke nalatigheid van de eigenaar. De stank en het ongedierte heeft vrij spel, hetgeen afbreuk doet aan een gezonde leefomgeving. Kennelijk is de woningnood in ons dorp niet zo groot, in Amsterdam zou het pand allang zijn gekraakt. Tijdens de jaarvergadering van de Belang Vereniging Julianadorp, in het voorjaar, is gevraagd om vanuit de belangenvereniging aktie te ondernemen. Het is ook vreemd, dat niet middels gemeentelijke verordening passende maatregelen kunnen worden genomen.
De verwaarloosde leegstaande woning in Middelzand stoort al jaren de omwonenden

Naast keurig onderhouden woningen in Middelzand staat, rechts achter de bomen, het verwaarloosde pand
.
Al veel jaren achtereen wordt voor de hoogste klas van de Margrietschool een schoolkamp georganiseerd op het eiland Texel. Bijna een week lang vertoeven zij dan op het eiland en vermaken zich met spelletjes en bezoekjes aan bezienswaardigheden. Traditioneel wordt dan ook een foto gemaakt van de groep. Van Dick de Graaf kregen wij een foto van de zesde klas van de Margrietschool die in 1960 de reis naar Texel maakte. Veel van de leerlingen, die nu rond zestig jaar oud zijn, wonen nog steeds in Julianadorp en Koegras.
De zesde klas van de Margriet school op Texel in 1960.
1
.Jan Korevaar Sr 2.Wim Jongeboer. 3.Kees Wiggers 4.Dick de Graaf. 5.Mr. Gottschal 6.Piet van Mullem 7.Gre Vries 8. Rietje Zeeman 9.Stevie Beekma 10.Maartje van der Haag 11.Piet Hoogschagen 12.Maarten Zon 13. Leen Gottschal 14.Frans de Graaf 15.George Vries 16.Jan Korevaar Jr 17.Martien Jimmink 18.Gerrit Bregman 19. Kees Beekma 20.Eddy Laagland Winder 21.Klaas Bregman 22.Rein Dirks 23.Frans Karlebur. 24.Ben Kruit 25. Aaltje Keidel 26 Marry Schager 27 Tinneke Schouwenaar 28. Klaas Kok
.
Deze zomer kreeg het strand van Julianadorp de onderscheiding voor het voeren van de Blauwe Vlag, hetgeen inhoud dat het strand en de kwaliteit van het zeewater voldoet aan vooraf gestelde minimum eisen. Echter na enkele weken werd de bijzondere kwalificatie weer ingetrokken, de gemeente had verzuimd voldoende onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Het uitsteken van de Blauwe Vlag mocht niet meer. Je zou dan verwachten dat alle bijbehorende kenmerken, de vlag en het certificaat van de onderscheiding niet meer zichtbaar aanwezig mogen zijn op het dorper strand. Wij waren dan ook verbaasd, in het strandpaviljoen "Paal Zes" toch nog prominent de onderscheiding aan de wand te zien hangen. Hoe serieus moet de organisatie rond het toekennen van de Blauwe Vlag worden genomen. Is het gemeenschapsgeld wel goed besteed aan een dergelijke organisatie.
.
Het bloembollen telen is steeds weer het opnieuw opstarten van de cyclus.Het planten van de bollen, groeien van de bollen, bloeien en bewerken van de planten, het oogsten en verhandelen van bloembollen en weer planten.... enz. Frans en Marco van de bloembollenbedrijf Langelaan waren deze maand in de weer met het planten van narcisbollen. Het aantal geplante bollen werd, voordat ze aan moeder aarde werden toevertrouwd, machinaal geteld. Haperde het plantproces dan werd middels belsignalen van Marco op de traktor of Frans achter op de plantmachine aangegeven dat er even moest worden gestopt.
Duizenden narcisbollen werden op die manier geplant en zullen het komende voorjaar het veld weer prachtig geel kleuren.
Het planten van duizenden narcisbollen in volle gang
Frans Langelaan controleerde het plantproces en hield nauwkeurig zijn oog op de digitale bollenteller
.
Dick en Rita de Graaf controleren een partij anemonenbolletjes, waarbij ze het vuil en andere verdwaalde bolletjes er tussen uit halen. Er worden lange dagen gemaakt van 's morgensvroeg half acht tot half negen in de avond. Het is voor hun een laatste klusje voorafgaand aan een geplande reis naar Zuid Amerika. Als ze weer terug komen gaan de bollen de grond in.
.
Op vliegveld De Kooy in het noorden van Koegras werd op zaterdag 15 september een open dag met vliegshows gehouden. Dichtbij het vliegveld kon men volop genieten van alle uitgenodigde, veelal gedateerde, vliegtuigen. Toch was ook een deel van de demonstraties vanuit Julianadorp te volgen. Een vijftal Breitlings van een Franse groep demonstratievliegers vlogen in formatie boven Koegras tussen Julianadorp en het vliegveld.

Vier Breitlings in formatie boven Koegras
.
Loopgroep Julianadorp is sinds een paar maanden een nieuwe sportclub in Julianadorp. De loopgroep is een zustervereniging van gymnastiekvereniging Sportlust Julianadorp. De doelstellingen van de club zijn; het lopen met op de persoon afgestemde techniek, sociale veiligheid, prestaties te leren leveren, wedstrijden, veilig trainen en gezelligheid. In korte tijd heeft de groep al veertig leden en wekelijks melden zich nieuwe lopers aan. De trainingen vonden tot nog toe veelal plaats op het terrein van Noorderhaven, op prachtige rustieke asfaltpaden, tussen bomen en groen. Zaterdags is het duinengebied aan de kust ten westen van Julianadorp een geliefd trainingsgebied voor de loopgroep.Toch werd nog gezocht naar een trainingsaccommodatie met de afmetingen van een gebruikelijke atletiekbaan. Daarbij viel het oog op het ijsbaanterrein aan de Landbouwstraat in Julianadorp. Het ovaal van de ijsbaan is 400 meter lang en voldoet daarmee precies aan de verlangens van Loopgroep Julianadorp. Mede door de komst van de middelbare school, het Junior College Julianadorp, dat voor de lichamelijke oefeningen van de leerlingen ook gebruik wil gaan maken van het ijsbaanterrein staan aanpassingen op de rol om de baan nog geschikter te maken voor atletiek- en andere sporten. Van die aanpassingen hoopt ook Loopgroep Julianadorp te profiteren.
Op de rol staan ook nog cursussen hardlopen voor beginners gedurende zes weken. Die worden gegeven bij aanmelding van minimaal twaalf leden
Er wordt getraind onder leiding van Koert Angevare (hoofdtrainer) en assistent-trainers Pieternel Ruiten en Willem Romkes. De trainingstijden zijn : maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur(Drooghe Bol- Noorderhaven), donderdag 19.00 tot 20.30 uur (ijsbaan) en zaterdag 9.00 tot 10.30 uur (Drooghe Bol- strand en duin))
Heeft u belangstelling, enkele kontaktadressen van de Loopgroep Julianadorp zijn.:
Koos Alblas tel:0223-645994 cp.alblas@quicknet.nl
Koert Angevare tel: 0223-643186 kjfm.angevare@quicknet.nl

Loopgroep Julianadorp enthousiast in training op de ijsbaan

Hoera, gezellig en fijn hardlopen in Julianadorp

In de bocht even pootje over...... 't zou toch kunnen ?

Niets forceren, even rust, rekken en strekken en erbij blijven

Hoofdtrainer Koert Angevare op kop en naast hem, links midden, assistenttrainster Pieternel Ruiten
.
 
Het snijden van ijsbergsla
Eind augustus en in de maand september werden twee bijzondere gewassen geoogst in Koegras. Door te natte omstandigheden in de Wieringermeer had een kweker van ijsbergsla een perceel land voor een aantal weken gehuurd. De kweker werkt vaak onder contract, waarbij het op tijd leveren van het produkt van groot belang is. Eind juni begin juli werden sla-plantjes geplant, die in zes weken uitgroeiden tot oogstbare kroppen sla. Tijdens de oogst eind augustus verscheen een grote rijdende oogst-tent in het land. Met 28 man, afkomstig uit Polen, werden toen de kroppen ijsbergsla gesneden en op transport gezet naar de handel. Per dag werden daarbij 80.000 kroppen sla verwerkt. Een kleine hoeveelheid, afgekeurde kroppen, bleef achter op het land. Voor dichtbij vertoevende vakantiegangers was het korte tijd gratis sla halen.

De enorme rijdende tent voor het oogsten van ijsbergsla

tijdens het gestaag verplaatsen van de oogstmachine werden de kroppen ijsbergsla gesneden

aangevoerde lege dozen werden gevuld met een tiental kroppen sla

middels een transportband werden de dozen verzameld op laadbakhoogte van een vrachtwagen

en op transport gezet richting supermarkten
.
De andere bijzondere oogst in augustus en september in Koegras was het plukken en snijden van gladiolen. Eduard Parelberg uit Stroet (bij Sint Maartensvlotbrug) had dit jaar in Koegras de gladiolen geplant als snijbloem. Net voordat de knoppen open braken werden de bloemen geoogst. De bloem werd m�t bol en al uit de grond getrokken, in bossen verzameld en op een transportband gelegd. Vervolgens werd de bol afgesneden en de bloemen verzameld in kisten op een grote kar. De gevulde kisten werden daarna op transport gezet richting veiling.
Het was veertig jaar gelden, dat voor het laatst gladiolen werden geplant in Koegras. Volgens kenners werden in de Noordkop, met name Koegras en omgeving van Breezand, in vroeger tijd veelvuldig gladiolen geteeld. Echter het gewas is zeer gevoelig voor ziektes. Met de gladiolenteelt werd gestopt door droogrot, een ziekte die de bollen aantast. Bloembollentelers in Koegras planten nog steeds niet graag gladiolenbollen op hun land. De tussentijd van meer dan twintig jaar voordat op hetzelfde veld opnieuw gladiolenbollen kunnen worden geplant
speelt daarbij ook een grote rol.

In brede banen werden de oogstbare gladiolen uitgezocht

de bloemen werden met bol en al uit de grond getrokken en in bossen verzameld

op een transportbaan gelegd richting bollensnijder en opslagkar

vervolgens met tractor vervoerd naar een, bij de weg gereedstaande, vrachtauto

en zo komen ze bij de kopers van de bloemen in de huiskamer in bloei
.
Hij is al 84 jaar oud en nog steeds een onvervalste Jordanees uit Amsterdam, maar al jaren verknocht aan zijn stekkie, een aanleunwoning in de Landbouwstraat, in Julianadorp. Het is ome Hein die met name bij veel jongeren in Julianadorp naam heeft verworven. Zeventien jaar was hij, in jaren 80 en 90 van de vorige eeuw, jeugdtrainer bij voetbalcub JVC. Hij trainde daar de E- en D- pupillen. Vorig jaar besloot het bestuur van JVC, dat mede van wege zijn jarenlange inzet voor de club en zijn markante persoonlijkheid, het jaarlijks voetbaltoernooi voor de E- en D-pupillen het Ome Hein voetbaltoernooi te gaan noemen. Deze maand werd het Ome Hein voetbaltoernooi voor de tweede keer gehouden.

Ome Hein zelf aanwezig op het jaarlijkse voetbal toernooi van E- en D-pupillen dat zijn naam draagt
.
Je kijkt toch vreemd op als langs de weg een geldkist ziet liggen met het opschrift Bar. Bij nader inspectie blijkt de kist leeg te zijn. Zou de politie daar nog wat aan hebben ? Ons inziens niet. Mocht u belangstelling hebben, wij weten waar die ligt ....of lag ?info: parelvandekop@debvj.nl

een leeg geldkistje langs de weg duidt op inbraak en diefstal
.
 Regen en zonneschijn, donker en licht, begrensd door een dubbele regenboog boven Ooghduyne
.
Vorige maand schreven we al dat de bloembollenvelden na het rooien van de bollen worden afgedekt om het verstuiven van de teelgrond tegen te gaan. Het zaaien van rammenas is daar ook voor bedoeld Een aardige bijkomstigheid van dat gewas is de uitbundige bloei en voor de dierenliefhebbers, het trekt veel insecten en vogels aan. Naast afdekken van de grond zorgen de wortels ook nog voor een verbetering van de structuur van de grond van de velden.

Een bloembollenveld van v/d Salm met uitbundig bloeiend rammenas gelegen aan de Langevliet
.
 

Door ondergaande zon roodgekleurde najaarslucht boven Julianadorp
.
 
.
Een groep werknemers van een bekende landelijke zorgverzekeraar waren zaterdag 22 september j. te gast bij strandpaviljoen Paal Zes. Zij leefden zich uit op het strand, de grootste zandbak van Julianadorp aan Zee. Helaas waren we te laat voor de aktie, maar het vastleggen van de zandwerken voor de eeuwigheid lukte nog wel. Het moet gezegd, er waren mooie kunstwerken te bewonderen. Opvallend was de versiering van de figuren. Helder gekleurde, aangespoelde, stukken nijlontouw en netten samen met rijkelijk aanwezige schelpen waren volop toegepast.
 
 

Een liggende zeemeermin van Julianadorp aan Zee, aangekleed met touw netten en schelpen
.
nog volop genietend van de avondzon
 
.

.

 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl