DORPER-NIEUWS
oktober 2007
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

kerktoren van Ontmoetingskerk in de steigers voetpad Zuiderhaaks voor leerlingen Junior College
winkelcentrum Loopuytpark Chinese wolhandkrab in de Schoolvaart
jubileum leden Willibrordkoor strodekken ter bescherming van bloembollenvelden
reconstructie Schoolweg in volle gang ophalen vuilnis van Proeftuinweg met hindernissen
leerlingen ruimen omgeving van hun school op blikvangers
kunstwerken Willibrordkerk Meester Daarnhouwerstraat
nieuwbouw Buitenveld is gestart paddestoelen en konijnen in de Koegrasduinen
Residence Buitenveld in het donker ťťn van de laatste vlinders van het jaar 2007
Sporthal Aan Zee in Julianadorp al in gebruik het is weer rustig op het strand van Koegras
fietsen leerlingen Junior College tijdelijk op ijsbaan liefde is........
welcome.to/julianadorp
aangepast: oktober2007
De toren van de Ontmoetingskerk aan het Loopuytpark, staat volledig in de steigers. De bijna honderd jaar oude toren, de blikvanger van het oude dorp, wordt de komende maanden grondig gerestaureerd. Het was al is enige tijd bekend, dat de bestaande constructie door rot en andere gebreken flink is aangetast. De kans bestond, dat de al enigszins achterover hellende toren zou instorten. De veiligheid van met name de bezoekers van de kerk werd de laatste tijd niet meer gegarandeerd. De restauratie wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente, de eigenaar van de toren. Tegelijkertijd wordt ook het uurwerk grondig nagekeken en opgeknapt, zodat over enige tijd op de herstelde toren ook de juiste tijd weer wordt aangegeven.
De toren van de Ontmoetingskerk in de steigers
.
 
.
Gregoriusmedaille voor twee leden van het Willibrordkoor
Zondag 28 oktober werden de dames Lia van Kuijeren en Hetty Blokker gehuldigd i.v.m. hun 25 jarig lidmaatschap van het Willibrordkoor. Ze kregen allebei de zilveren Gregoriusmedaille opgespeld en werden toegesproken door Pastor Hans de Jong en de voorzitter van het Willibrordkoor mevrouw Gre Laagland. Beide dames werden vervolgens feestelijk in de bloemetjes gezet en na afloop van de mooie gezongen mis was er koffie met gebak.

Het Willibrordkoor

De jubilarissen Lia van Kuijeren en Hetty Blokker kregen de
zilveren Gregoriusmedaille en een mooi boeket bloemen.

Mevrouw Gre Laagland sprak na de uitreiking van de medaille een huldigingswoord
info en foto's: Cor Langendijk
De Schoolweg wordt gedurende de maanden oktober, november en december gereconstrueerd. Tegelijkertijd wordt ook nog een gedeelte diepriolering aangebracht. De Schoolweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Het betreft het gedeelte vanaf het parkeerterrein van Lidl tot de rotonde bij Groenrijk. Het meest hinderlijk voor de aanwonenden was het verwijderen van het oude wegdek met als resultaat een zandpad voor de deur. Dat is inmiddels achter de rug en nu wordt hard gewerkt aan het aanbrengen van een nieuwe asfaltweg voorzien van drempels, fietspad, parkeerhavens, trottoirs en bestrating van op- en afritten van de aanliggende percelen. Om notoire doorrijders, die zich niet willen neerleggen bij de afsluiting van de weg tegen te houden, was het noodzakelijk, dat bij de rotonde forse betonresten over de weg werden gelegd. Ook bij het doorzagen van de Schoolweg ter hoogte van het Loopuytpark was het rijgedrag van de automobilisten niet altijd prettig. Al moet gezegd, dat de weg niet was afgesloten, zodat het bestuurders ook niet precies konden weten wat er van hen werd verwacht.

Onder een deel van de Schoolweg werd nieuwe diepriolering aangebracht

Van een tijdelijk, hinderlijk zandpad(boven) tot een nieuwe goed begaanbaar asfaltweg (onder)

Tijdens het doorzagen van de Schoolweg bij het Loopuytpark
had men soms last van ongeduldige automobilisten
.
Bij toerbeurt krijgt een klas van de Margrietschool de opdracht om in de direkte omgeving van de school de rommel op te ruimen en het onkruid in de tuin te wieden. Daarbij ontkomt ook het onkruid op de toegangspaden niet aan de schoonmaakdrift van de scholieren. Wij troffen ze aan rond "De Stek"in Middelzand, de dependance van de Margrietschool. De leerlingen van de klas van meester Visser waren enthousiast en met een opgeruimd humeur bezig om de aanblik van de school weer flink te verbeteren.

Nic, Timo, Janno en Jos hadden al een emmer vol rommel verzameld en
zijn nog bezig met het onkruid uit de tuin te verwijderen.

Bente, SaviŽl, Kim en Kim (vlnr) , lekker zittend in het zonnetje,
verwijderen het gras tussen de tegels van het pad naar de school.
Kunst langs de weg kun je het wel noemen. De kunstig gemaakte draadraamwerken die zijn aangebracht tegen de voorgevel van de R.K.Willibrordkerk in de Parkstraat. Zoals te verwachten bij een kerk zijn de beeltenissen ontleend aan de Heilige Schrift. Bij nadere beschouwing zien we rechts de "Wonderbare Visvangst" weergegeven en links de" Zaaier". De kunstwerken, waarvan de maker niet bekend is, zijn afkomstig uit de kapel van vliegveld Valkenburg dat vorig jaar werd gesloten. De Willibrordkerk heeft naast genoemde raamwerken ook nog een mooi kerkorgel en een aantal schilderijen uit de boedel van de kerk mogen ontvangen.
De R.K.Willibrordkerk in de Landbouwstrat met aan weerszijden van de ingang een kunstig draadraamwerk
 
De kunstwerken, "De Zaaier"   en "De Wonderbare Visvangst"
.
Nieuwbouw Buitenveld is gestart met het inbrengen van gegoten heipalen
Op dinsdag 23 oktober jl. werd begonnen met de voorbereiding van het slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw van verzorgingshuis Buitenveld. Onder toezicht van de uitvoerder van het bedrijf Heijmans werd een immense heimachine in stelling gebracht. Het heien van de 352 benodigde palen, voor de fundatie van het nieuwbouw van het verzorgingshuis, zal naar verwachting drie weken in beslag gaan nemen. Het heien is niet het traditioneel inslaan van palen, maar het inslaan van een holle stalen buis, die naderhand met betonijzer en beton wordt gevuld en vervolgens weer wordt verwijderd met achterlating van de ingegoten betonmassa, die in de grond verder uithardt. De heiwerkzaamheden worden uitgevoerd door funderingsbedrijf J.Nederveen b.v. uit Rotterdam. Buitenveld wordt gebouwd, in opdracht van Woningstichting, door aannemer Tuin uit Den Helder. De bouw zal naar verwachting anderhalf jaar gaan duren.

Een immense hei-installatie werd klaargemaakt voor het heien van de funderingspalen van Nieuw Buitenveld

Het aanbrengen van de funderingspalen van nieuw Buitenveld is inmiddels in volle gang

medewerkers van het bedrijf J.Nederveen b.v. uit Rotterdam bezig met het inbrengen van een stalen buis

de eerste gegoten funderingspalen zijn inmiddels aangebracht
.
 
Residence Buitenveld en het nog resterende deel van oud Buitenveld in de avond
.
De sporthal "Sport aan zee" in Julianadorp, die mede tot stand kwam door de komst van de middelbare school, het Junior College Julianadorp, is direkt na de zomervakantie al in gebruik genomen door de sportverenigingen basketbalclub JBC Noorder Haven , de Julianadorper volleybalclub en handbalclub JHC. Het is een zeer moderne sporthal die is voorzien van moderne technische- en sportinstallaties.
De sportzaal kan middels, afrolbare kunststofwanden vanuit het plafond, worden opgedeeld in drie grote speelzalen, zodat tegelijkertijd meerdere officiŽle sportwedstrijden kunnen plaatsvinden. De sportzaal is heel sober aangekleed. Een houten plafond, zoals in Het Trefpunt, is niet aangebracht. Speciaal voor de afdeling rolstoelbasketbal van JBC zijn er elektrisch bedienbare deuren aangebracht. De inrichting van de kantine is, fris ogend, licht van kleur gehouden en voorzien van mooie sportfoto's van Peter van Aalst.
Het pand is zeer goed geÔsoleerd tegen warmteverlies. De sportzaal van de hal wordt, na de ingebruikname van het Junior College Julianadorp dat gepland staat op begin december, overdag door de school gebruikt en
's avonds en in de weekenden door de sportclubs. De toegang tot het sportgedeelte is voor scholieren en sportclubs gescheiden gehouden. Leerlingen gaan door de zij-ingang naar binnen en krijgen geen toegang tot het deel waar de kantine zich bevindt
.
De officiŽle opening van de nieuwe sporthal zal eind november a.s. plaatsvinden

De fris aangeklede sportkantine

De ruime helder gekleurde doucheruimte van het sportcomplex

Een blik in ťťn van de drie sportzalen

De rolstoelbasketballers van JBC Noorderhaven al volop in training in de nieuwe sporthal
.
De leerlingen die zich hadden aangemeld voor het Junior College Julianadorp konden na de zomervakantie nog niet hun lessen volgen in Julianadorp. De bouw van de school was om meerdere redenen nog niet klaar. Er moest daarom gedurende de resterende tijd van de bouw tijdelijk een ander schoolgebouw worden gezocht. In Julianadorp was geen geschikt vervangend gebouw, derhalve werd uitgeweken naar Den Helder, waar nog wel een schoolgebouw met genoeg lokalen beschikbaar was. Met een pendelbus vanuit Julianadorp worden de leerlingen nu naar het tijdelijk onderdak, heen en terug, gebracht. De opstapplaats is bij Buitenveld in de Landbouwstraat. De fietsen van de leerlingen worden dagelijks gestald op de ijsbaan, waarvan het toegangshek bij vertrek wordt afgesloten. Om alvast te wennen vangen de scholieren al wel alle schooldagen een glimp op van hun, in aanbouw zijnde, toekomstige school die vanaf de ijsbaan goed zichtbaar is.
Dat ze nog niet terecht kunnen bij het Junior College Julianadorp is ook te zien aan de fietsrekken, die nu nog moeten worden geplaatst en nu op een grote stapel voor de school liggen.
Het ijsbaanterrein zal, nadat het Junior College Julianadorp in gebruik is genomen, door de leerlingen toch nog vaak worden bezocht. Het terrein zal dan worden gebruikt voor de gymnastiek lessen. De hoofdtoegang van de ijsbaan zal mede daarom worden verplaatst van de Landbouwstraat naar de Akkerbouwstraat, dichtbij de nieuwe school en de belendende nieuwe sporthal.

Fietsen van scholieren van het Junior College worden op schooldagen nu tijdelijk gestald op de ijsbaan

Fietsrekken wachten nog op definitieve plaatsing bij het Junior College Julianadorp
.
Langs de Zuiderhaaks, vanaf de rotonde bij Buitenveld tot aan het Junior College Julianadorp aan de Akkerbouwstraat wordt een voetpad aangelegd. Leerlingen kunnen dan veilig, lopend vanuit het dorp, naar school komen. Fietspad Ťn voetpad langs een gedeelte van de verlengde Zuiderhaaks: Wat een weelde, terwijl in Julianadorp langs de Zuiderhaaks en aansluitend de Breewijd een fietspad node ontbreekt.

Langs de Zuiderhaaks wordt een voetpad voor leerlingen van het Junior College Julianadorp aangelegd
.
In de wateren rond Julianadorp kun je bijzondere diersoorten aantreffen. Zo werd ons door een bevriende relatie een foto aangeboden van een forse Chinese Wolkrab, die enkele weken geleden is gevangen in de Schoolvaart. Bij navraag bleek, dat deze diersoort al in de jaren vijftig van de vorige eeuw voorkwam in de vaarten in Koegras. Ook toen werden deze handwolkrabben al door de jeugd gevangen.

Deze Chinese Wolhandkrab werd gevangen in de Schoolvaart
Meer informatie over de Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis)
Oorspronkelijk komt de Chinese wolhandkrab uit China. Begin vorige eeuw (rond 1912) is het
dier uitgezet in een rivier in Duitsland. Omdat de krab zowel in zoet als in zout water kan leven
heeft het zich vanuit die rivier over heel Europa heeft verspreid.
De Chinese wolhandkrab leeft de meeste tijd van het jaar in zoet water, maar voor de
voortplanting is hij afhankelijk van zout water. Daarom trekken ze soms massaal richting zee,
en dan zie je er dus ook heel veel. Het gebeurt vaak dat mensen deze dieren in hun tuin of op
straat vinden. De hoofdtrek van de Chinese Wolhandkrab vind in Nederland plaats in de
maanden september en oktober. Wolhandkrabben kunnen 8 tot 12 km per dag afleggen (dit is
waargenomen in Duitsland bij de Elbe), deze treksnelheid is in Nederland waarschijnlijk iets
lager. Tijdens de trek worden obstakels omzeild door aan land te gaan.
Wolhandkrabben zijn vrij makkelijk in leven te houden in een aquarium. Let er wel op dat je ook
een steen o.i.d boven water laat uitsteken, want ze vinden het prettig af en toe op het droge te
kunnen zitten. Let er verder op dat je de bak goed afsluit, want ze kunnen heel makkelijk
ontsnappen, en met hun stevige scharen maken ze te dun afdekmateriaal zo stuk. Een stuk
stevig gaas meet kleine maaswijdte is het beste. Je kunt wolhandkrabben van alles voeren:
stukjes vis of schelpdieren, restjes vlees, maar ook wormen etc. Ook kattenvoer oid lusten ze
wel, maar let wel op dat je stevig voedsel neemt, want anders wordt je water zo troebel. Ze eten
allerlei dingen, als je het ze voorzet en ze eten het op is het goed!

info: de krabben website
http://www.krabben.net
Ze zijn niet te missen, de strodekkers in Koegras. Overal rond Julianadorp wordt hard gewerkt om bloembollenvelden af te dekken met een beschermende strolaag. Wij brachten een bezoekje aan het bloembollenbedrijf van Van der Vlugt aan de Nieuweweg, dat bezig was met het strodekken van een areaal hyacinten. Een eerste laag stro werd afgelopen week aangebracht. Tegen de winter wordt op het zelfde stuk land nog een tweede laag stro aangebracht ter bescherming van de geplante hyacintenbollen.

Bloembollenbedrijf Van der Vlugt bezig met strodekken van een bloembollenveld
.
Zuiderhaaks en Langevliet, oktober 2007
 
 
.
Mede door de werkzaamheden aan de Schoolweg hebben de vuilnisophalers van de gemeente moeite om in de Proeftuinweg met hun vrachtauto dicht bij de vuilcontainers te komen. Als ook nog aan beide kanten van de weg auto’s worden geparkeerd is het helemaal lastig. Toch zagen de mannen kans het wachtende vuil in de laden zonder beschadigingen aan de obstakels.
.
 

Het vrolijke clowntje van Buitenveld

Mocht u nog een band willen plakken, wij weten waar het onbeheerd lag, (ligt ?)
.
.
Oktobermaand herfstmaand en bij uitstek paddestoelmaand. In de duinen zagen
we de onderstaande paddestoelen boven de lage begroeiing uitsteken.
In dezelfde omgeving is de konijnenpopulatie ook bijzonder groot. Lekker genietend van
het zonnetje zaten ze rustig in de luwte tegen de helling van de duinenrij

Paddestoelen en konijnen in de duinen van Koegras
.
 
Vlinder Atlanta
 
 
.
 

...... samen op weg naar Julianadorp
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen nŪet voor commerciŽle doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com