DORPER-NIEUWS
maart 2007
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

inrichting Julianadorp-Oost gekozen bomenkap langs de ijsbaan
Koegras krijgt weer kleur beeldhouwwerken van Hannah Visser
Kees Los exposeerde in de Ontmoetingskerk volwaardige sporthal voor Julianadorp
schieten over de vloedlijn 1951-2005 Julianadorp anders bekeken
boom Zuiderhaaks omgewaaid ooievaar op bezoek
Julianabeach ontneemt zicht op de zee Langevliet
nieuwe parkeerplaatsen in Landbouwstraat Calantsogervaart
welcome.to/julianadorp
aangepast: 30 maart 2007
Op internet ontdekten wij een planschets van de inrichting van Juliandorp-Oost en een samenwerkingsoverkomst Julianadorp-Oost (SOK) van de gemeente met de Woningstichting. Het plan van de inrichting, van september 2006, is nog niet defintief goedgekeurd. Opvallend zijn de vele waterpartijen en de geplande verplaatsing van de ijsbaan. Na uitvoering van dit plan zal de verkeersdruk op de Jac.v/d Veerstraat en de Parkstraat flink toenemen.
Omwonenden zijn uitgenodigd om binnenkort de laatste onwikkelingen omtrent de bouwplannen van Julianadorp-Oost te komen aanhoren en bekijken.

Tijdens de jaarvergadering van de BVJ is echter gebleken, dat bovenstaande plan niet door de werkgroep Julianadorp Oost is gekozen. In het plan dat nu, 30 maart, wordt aangegeven zijn veel minder waterpartijen en de ijsbaan wordt in het laatste voorstel niet verplaatst.


Plattegrond van Julianadorp-Oost met een opzet van de inrichting
dat
niet door de werkgroep Julianadorp-Oost is gekozen

Het plan dat w�l is gekozen door de werkgroep Julianadorp-Oost
De waterpartijen zijn veel minder en de ijsbaan wordt niet verlegd.
De voortgang van realisatie van Julianadorp-Oost
Nieuwsbericht Blik op Nieuws_nl Noord Holland
Bouw woningen Julianadorp-Oost stap dichterbij
Voor de realisatie van woonwijk Julianadorp-Oost is een belangrijke stap gezet. Wethouder Boskeljon en directeur Seegers van Woningstichting tekenden de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor Julianadorp-Oost.
In de SOK staan afspraken voor het maken van een stedenbouwkundig plan en een projectplan. In het projectplan staan afspraken over de verkaveling, het woningbouwprogramma en de planning. Voor de realisatie van de woonwijk is een planologische procedure (een artikel 19.2 procedure) noodzakelijk. Ook moet er een bestemmingsplan opgesteld worden. Het is de bedoeling dat in Julianadorp-Oost in een periode van zo’n tien jaar ongeveer 630 woningen binnen de Verlengde Zuiderhaaks worden gebouwd.
Er komen diverse soorten woningen: 25 woningen in het goedkope segment, 25 woningen in het middensegment en 25% twee-onder-een-kap en vrijstaande woningen. De start van de bouw vindt naar verwachting plaats begin 2009. Door een bijzondere benadering van het plangebied krijgen toekomstige bewoners de kans hun woondroom te realiseren binnen bepaalde – ruimtelijke – condities. Julianadorp-Oost zal wat sfeer betreft, moeten aansluiten bij het karakter van het ‘oude dorp’. Tijdens de ontwerpfase worden omwonenden bij de planvorming betrokken.

Vanaf hoek Proeftuinweg/Parkstraat is ��n van de toegangswegen gepland naar Julianadorp Oost

De Parkstraat en de J v/d Veerstraat gaan drukker worden na realisatie van Julianadorp-Oost
.
De J v/d Veerstraat in vroegere tijden
De bloembolgewassen, krokussen, narcissen en de hyacinten staan rondom Julianadorp, op de velden van de polder Het Koegras, weer in bloei. Deze bolbloemen zorgen ieder voorjaar weer voor kleurrijke plaatjes. Zijn ze uitgebloeit, dan volgt de bloei van de tulpen, lelies en irissen. Aansluitend, in de zomermaanden worden de bloembollen gerooid en klaargemaakt voor de verkoop of als ze nog niet handelsrijp zijn in het najaar opnieuw geplant. In de nazomer bloeien nog weer de dahlia's en de anemonen en daarna begint de jaarlijkse bloembollenteelt-cyclus weer opnieuw.
Voor tulpenliefhebbers zijn de maanden april en mei d� maanden om eens een bezoek te brengen aan de Noordkop van Noordholland, het grootste bloembollenteelt-gebied van Nederland bestaande uit de polder Het Koegras,de Anna Paulowna-polder en de Zijperpolder. U kunt dan volop genieten van de bloei van de koninklijke bolloemen.
.
In de Ontmoetingskerk aan de Parkstraat in het centrum van Julianadorp worden regelmatig exposities gehouden van werk van amateurkunstenaars. De maand februari en begin maart jl. was Kees Los uitgenodigd zijn schilderwerken te tonen. Kees Los woont sinds 1980 in Julianadorp. Hij werd aangezet tot het schilderen toen hij in 1987 in Bergen in Noorwegen, varend op een marineschip, in een voor hem vreemde haven kwam. Hij werd gegrepen door de omgeving die hij daar zag. In 1990 werd hij als marineman overgeplaatst naar Den Haag, waar hij inwonend was bij een hospita. Hij zocht daar een prettige vrijetijdsbesteding. Zijn interesse voor het schilderen zetten hem toen aan om schilderlessen aan de Haagse Kunstopleiding te gaan volgen en zich daardoor nog meer te bekamen in de schilderkunst. Hij kreeg daar les van Bob Tomanovic een erkende kunstenaar in het Haagse.
De onderwerpen die Kees Los kiest voor zijn schilderwerken zijn zeer gevarieerd, de natuur, de zee, het mystieke en het leven van de mens op aarde worden op zijn ge�igende manier aan het doek toevertrouwd. Zijn productie van zes schilderwerken per jaar is niet zo hoog, maar dat is voor Kees genoeg.

Kees Los zeer gepassioneerd uitleggend wat hij wilde uitdrukken met het achter hem hangende schilderstuk

Dat die uitleg soms zeer diepgaand is blijkt uit de hierboven weergegeven toelichting bij dat kunstwerk

Veel aktie (boven) maar ��k rust (onder) is te zien op de schilderwerken van Kees Los
.
Jarenlang klonk regelmatig het doffe knallen van luchtdoelartillerie over Koegras. Dan werd geoefend in de duinen op schietkamp Falga ter hoogte van de Middenvliet en/of schietkamp Botgat tussen Julianadorp en Groote Keeten. Toen de koude oorlog met het oostblok was afgelopen besloot de Nederlandse legerleiding de schietkampen op te heffen.
Na het sluiten van Luchtdoelartillerie- schietkamp Botgat in 2005 is een boek met daarbij een dvd verschenen met de titel "Schieten over de vloedlijn", geschreven door Frits Schouwenburg, voormalig Hoofd Bureau Programmering & Co�rdinatie van het Luchtdoelartillerie- schietkamp. Tijdens de reunie van militairen en burger medewerkers die ooit werkzaam waren geweest op de schietkampen en de open dagen voor omwonenden is het boek met de dvd te koop aangeboden.
Het boek en de dvd "Schieten over de vloedlijn (1951-2005) "geven een goed beeld van de geschiedenis van het de Luchtdoelartillerieschietkampen. Het gaat over ruim 50 jaar schieten door de Nederlandse luchtdoelartillerie, waarbij onafhankelijk van het tij in de kop van Noord Holland tussen Julianadorp en Groote Keeten vanuit het duingebied richting Noordzee werd geschoten.Het boek en de dvd gaan over de oprichting, ontwikkeling en het opheffen van de schietkampen, waaraan veel militairen van de luchtdoelartillerie goede herinneringen bewaren.
Voor ge�nteresseerden van deze militaire geschiedenis zijn
nog een beperkt aantal boeken met dvd beschikbaar.
Ze zijn te bestellen bij Cor Dalenberg email:
dalenberg5504@kpnplanet.nl
De kosten van het boek en de dvd bedragen 7,50 Euro inclusief verzendkosten.
De uiteindelijke opbrengst wordt bestemd voor en goed doel.
.
Door de storm tijdens het weekend van 17 en 18 maart had de nieuw aanplant aan de verlengde Zuiderhaaks het zwaar te verduren . E�n van de hoge bomen werd daarbij geveld.
Het verplanten van grote bomen van de Langevliet naar de Zuiderhaaks ging vorige maand razendsnel. In ��n dag werden vijftig bomen verplaatst. Met een speciale machine werden de bomen tot een diepte van ongeveer 60 cm uitgegraven en overgebracht naar de groenstroken langs de verlengde Zuiderhaaks waar ze opnieuw werden geplant. Gelijkertijd werden langs deze nieuwe weg ook nog een flink aantal jonge bomen geplant die op hun plaats worden gehouden met palen voorzien van steunbanden, echter bij de hoge bomen is geen extra ondersteuning aangebracht. De storm had daardoor vrij spel op de hoge bomen met de grote windvang, hetgeen resulteerde in het omwaaien van ��n van de bomen.
Het overbrengen van de bomen ging zeer snel, maar het opvullen en netjes afvlakken van de gaten, die langs de Langevliet onstonden bij het weghalen van de bomen is na vier weken nog niet uitgevoerd.

E�n van de vier weken geleden geplante bomen langs de Zuiderhaaks werd door de storm geveld
.
De strandpaviljoens op het Julianadorper strand worden weer opgebouwd en klaar gemaakt voor het komende zomerseizoen. Julianabeach, het paviljoen dat tien jaar permanent op het strand stond werd vorig jaar op last van de strandbeheerder Rijkswaterstaat gedemonteerd. De uitbater werd opgelegd om het paviljoen zeven meter verder van de duinen af richting zee te verplaatsen. Voor de bezoekers van het strand bij strandslag Julianadorp is de aankomst op het strand nu wel heel anders dan voorheen. Op het pad richting strand lopend wordt het vrije uitzicht naar de kustlijn volledig belemmerd door het nieuwe strandpaviljoen. Was het bouwwerk gelijkertijd ook zuidwaarts verplaatst dan zou het zicht op de kustlijn en zee minder zijn aangetast.
Vorig jaar heeft Provincie Noord-Holland een inventaris gemaakt van alle strandopgangen langs de Noordhollandse Noordzeekust. Daarbij is ook gekeken naar de behoefte van permanente of niet-permanente strandpaviljoens. Voor het strand van Julianadorp is aansluitend aangegeven, dat langs een strook van twee kilometer mogelijk meerdere uitbaters een strandtent permanent mogen neerzetten. Voor het Julianadorper strand zou dat onderandere betekenen, dat Julianabeach bij strandslag Julianadorp �n strandpaviljoen Schip op 't Strand bij strandslag de Zandloper, het oudse strandpaviljoen van Julianadorp, permanent op hun locatie mogen blijven staan. Of dat ook werkelijk gebeurt zal de komende jaren blijken.

Door verplaatsing van strandpaviljoen Julianabeach wordt op het pad
naar het strand het open uitzicht over zee zeer belemmerd.
.
Vanwege de nieuwbouw van verzorgingshuis Buitenveld is de parkeervoorziening aan de Landbouwstraat verplaatst naar de groenstrook gelegen voor de aanleunwoningen ten noorden van het tehuis. Twee fikse parkeerterreinen hebben de groenstroken tot een derde van het oorspronkelijke oppervlak teruggebracht.

Nieuwe parkeerplaatsen aan de Landbouwstraat ten behoeve van Buitenveld
.
De ijsbaan van Julianadorp wordt altijd goed onderhouden door de vrijwilligers van IJsclub Julianadorp. Dit voorjaar zijn ze bezig met het uitdunnen van de boomwal rondom de baan. De begroeiing was zo dicht geworden dat er te weinig licht viel tussen de bomen waardoor het groen onder bomen niet meer goed groeide. Een tiental leden van de ijsclub waren flink in de weer om de boomwal weer op orde te brengen. Grote hoeveelheden takken en stammetjes werden afgezaagd en gehakt. Aansluitend werd het meeste daarvan vermalen en tussen de bomen verspreid. Het ijsstadion moet er volgend jaar perfect uitzien. IJsclub Julianadorp bestaat dan vijfenzeventig jaar en dat wil het bestuur gaan vieren met een prachtig ijsstadion als visitekaartje.

Marcel, Chris en Frans in aktie tijdens het uitdunnen van de boomwal van de ijsbaan

De kap zorgde voor grote hoeveelheden afvalhout

De afgezaagde takken werden vermalen en de spaanders werden tussen de bomen geblazen
.
Julianadorp kent veel verborgen talent. Zo kregen we een drietal afbeeldingen toegestuurd van werken van beeldhouwster Hanna Visser uit Zwanenbalg. Wilt u meer weten over Hannah, breng dan eens een bezoek aan haar website.
foto's: Bert Visser
In de vorige eeuw, in de jaren zeventig, werd in het gemeentehuis besloten, dat bij Julianadorp in de zeer nabije toekomst veel nieuwbouw moest plaatsvinden. Er werd bij gezegd, dat het realiseren van voorzieningen voor het toenemend aantal bewoners gelijke tred zou gaan houden met die fikse uitbreiding van Julianadorp. Er werden van 1970 tot 2000 een achttal nieuwe wijken uit de grond gestampt en Julianadorp heeft inmiddels meer dan 15.000 inwoners. Mede door politieke onwil en tegenwerking van Helderse kruideniers is de belofte betreffende het met gelijke tred realiseren van voorzieningen gedurende die dertig jaar niet nagekomen. Particulier initiatief zorgde voor enkele voorzieningen maar gemeentelijk geld, dus ook de belastingcenten van de dorpers verdween hoofdzakelijk in projekten buiten het dorp elders in de gemeente. Het lijkt er nu echter op, dat daar verandering in is gekomen. De eerste aanzet werd wel weer gegeven door semi-particulier initiatief, doelend op de vestiging van een middelbare school in Julianadorp en het particulier initiatief, ondanks weer veel tegenwerking vanuit DH, tot het realiseren van een nieuw winkelcentrum tegenover het Loopuytpark. Eindelijk ging toch ook het licht voor Julianadorp op groen binnen de gemeentelijke burelen en haakte de politiek daarbij aan en zegde achthonderdduizend euro toe om de sporthal die nodig is voor de school uit te kunnen bouwen tot een volwaardige sportaccommodatie voor Julianadorp. Een hal die voldoet aan de huidige eisen die worden gesteld voor een complete sporthal.
De nieuwbouw van de school staat de laatste maanden regelmatig centraal in de belangstelling, maar aan de sporthal die, letterlijk verscholen achter het imposante schoolgebouw, gelijkertijd wordt gerealiseerd is nog weinig aandacht besteed. De architectuur van beide gebouwen verschilt gigantisch. Wordt de school een hoogstandje qua vormgeving, in- en uitwendig, de sporthal is uitwendig gewoon een vierkante bak zonder opsmuk. Toch is al wel te zien dat het een forse sportvoorziening wordt, waarmee Julianadorp eindelijk een volwassen sportvoorziening krijgt waar het vele jaren op heeft moeten wachten.

De sporthal, het grote vierkante gebouw op de voorgrond, en de middelbare
school in aanbouw aan de Akkerbouwstraat in Julianadorp-Oost
.

Julianadorper kerkje gezien vanuit noord-west Koegras

De huizen van de Schoolweg (op de voorgrond) geven een indicatie van de hoogte
van het in aanbouw zijnde Junior College Julianadorp. Gezien vanaf de Langevliet
.
Een vaste gast in de Noordkop is het zeker niet, de ooievaar die in februari een bezoek bracht aan Julianadorp. Enkele dagen later werd op het eiland Texel ook een ooievaar aangetroffen. Het dier was zeer uitgeput en is daar opgevangen en verzorgd. Mogelijk was dat dezelfde ooievaar die even in Julianadorp was.
In Noord Holland hebben ooievaars wel een vaste stek bij Bennebroek, dicht bij Haarlem, waar ze jaarlijks nestelen.

De ooievaar die even een bezoek bracht aan Julianadorp,
gefotografeerd in de buurt van de verlengde Zuiderhaaks.
foto:J Hendriks

Langevliet met een typische Noordhollandse stolpboerderij
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl