DORPER-NIEUWS
juni/juli 2007
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

geboorte Juliana en stichting Julianadorp in 1909 paraffine, koelkast ,kwallen, en zeeplanten op strand
Korevaar sluit de deuren jeu de boulles in Residence Buitenveld
huizenspel Julianadorp-Oost nieuwbouw zorgcentrum Buitenveld kan beginnen
geslaagd !!!! slecht weer op komst
speeltuin Middelzand 25 opgeknapt Julianapop 2007 grandioos succes
terras vlaaienwinkel aangepast voor Pleinfeesten veel deelnemers Beachhandball Julianadorp
van Rijksweg tot strand Julianadorp grote lelies van Wim Langelaan in bloei
seniorenwoningen Landbouwstraat met fietsverbod moeder merel en haar jonkies
poortje Loopuytpark was lange tijd verstopt zaadpluimpjesbol van de paardenbloem
herinneringstegel huisarts Kees de Boer insecten in beeld
kampioenskoppel darts 2006/2007 uit de oude schoenendoos
welcome.to/julianadorp
aangepast: 1 juli 2007
Om alvast wat in de stemming te komen voor het honderjarige bestaan van Julianadorp in 2009 zullen we in aanloop tot dat jubileumjaar zo nu en dan een berichtje wijden aan gebeurtenissen in en rond het dorp en zaken die met het jubileum van Julianadorp verwant zijn. Meer uitgebreide beschrijvingen zullen in het jubileumjaar door anderen in boekvorm worden aangeboden. Deze keer besteden wij kort aandacht aan het ontstaan van Julianadorp en haar naamgeving.
De stichting van het dorp Julianadorp was het gevolg van de geboorte van prinses Juliana.
In hetzelfde jaar van de geboorte van prinses Juliana, zij werd geboren op 30 april 1909, werd vanuit Koegras en Schiedam door mr. Pieter Loouyt het verzoek gericht tot Koningin Wilhelmina om het bestaande buurtschap Loopuyt in Koegras te mogen "omdopen" tot het dorp met de naam Julianadorp. Binnen enkele weken na het verzoek werd door Hare Majesteit daarop welwillend gereageerd. De stichting van Julianadorp kreeg zijn beslag en de offici�le datum van de naamgeving werd vastgelegd op 9 october 1909.
Dit berichtje kwam mede tot stand door de aankoop van een oud boekje op de kofferbakmarkt van de tuindersvereniging Ooghduyne. In dat boekje is het leven van prinses Juliana beschreven van geboorte tot haar kroning in in 1948. In het verhaal zijn foto's opgenomen die afkomstig zijn van het familiearchief van het koninklijk huis. De afbeelding van baby Juliana met haar moeder Koningin Wilhelmina en alleen in een vrolijke poze wilden wij u niet onthouden.
 
 
Korevaar b.v., ��n van de oudste bedrijven in Julianadorp en Koegras, stopt met haar bestaan. Vanaf 1933 is de naam Korevaar verbonden aan smidsaktiviteiten in Koegras. Toen begon opa Korevaar het bedrijf, genoodzaakt door slechte financi�le omstandigheden, als bijverdienste met het maken van bakblikken voor thuisbakkers en het aanbrengen van ijzeren banden om houten wagenwielen. Het bedrijf werd opgestart bij de voormalige graanmaalderij, die dichtbij de Koegras-spoorbrug aan de Rijksweg heeft gestaan. Later is het bedrijf verhuisd naar de Langevliet in Julianadorp. Het bedrijf werd voortgezet door zonen Jan en Ad Korevaar, die werden opgevolgd door kleinzonen Kees en Jan Korevaar jr.
Ongeveer tien jaar geleden werd nog een ruime moderne constructiewerkplaats gerealiseerd. Niet al te beste verdiensten in de bloembollensector van de laatste jaren, waardoor het aangeboden werk verminderde, de opkomst van grote doe-het-zelf bouwmarkten en het ontbreken van goede opvolging binnen het bedrijf zijn mede de oorzaak van het be�indigen van het bedrijf. Het motto van het bedrijf was "Groot geworden door klein te blijven". Helaas wordt nu het bedrijf be�indigd. De dorpssmid Korevaar die overging van smidswerk naar een meer constructie- en installatiebedrijf was jaren een begrip in Julianadorp en het zal nog node worden gemist. Vaste klanten kregen de afgelopen weken als eersten gelegenheid om bestaande roerende goederen, gereedschap en materialen, tegen gereduceerde prijs te kopen. Tot eind juni wordt alles aan andere belangstellenden aangeboden. Het bedrijf staat momenteel te koop en zal allicht een andere bestemming krijgen.

Het bedrijf Korevaar b.v. staat te koop

Vaste klanten kregen als eerste de gelegenheid gereedschap en materialen te kopen

Een partij ijzerwaren, dat nog sterk doet denken aan werk voor de agrarische sector
.
Voorafgaand aan de totstandkoming van de bebouwing in Julianadorp-Oost worden dorpers herhaaldelijk uitgenodigd om de nieuwe wijk in spelvorm een eigen invulling te geven. Was het tijdens de opstelling van de Structuurvisie Julianadorp 2015 het digitaal schuiven met blokken, op donderdag 7 juni jl. kon in zaal Prins Hendrik aan het Loopuytpark naar hartelust een verscheidenheid, van vooraf bepaalde modellen, aan woningen worden samengesteld. Een basiswoning met extra voorzieningen als uitbouw, met of zonder dakkapellen enz. De organisatie werd aangestuurd door de gemeente en woningstichting. De opkomst van belangstellenden en toekomstige huizenbouwers was boven verwachting.
De intentie van het bouwplan Julianadorp-Oost is het realiseren van een nieuwe wijk, die betreffende inrichting van wegen en bebouwing aansluit op de bestaande opzet in het oude dorp.
De types woningen waarmee "gespeeld" werd zijn afgeleid van de woningen die veelal in dorpen werden gebouwd. Volgens planning zal in 2009 worden begonnen met de bouw van woningen in Julianadorp-Oost.

Veel belangstelling, overleg en aktie tijdens het huizenspel Julianadorp-Oost

Van 18.30 uur tot 22.00 uur waren de "speel"tafels in de zaal bezet
.
De junimaand is de maand dat uitslagen van veel schoolexamens bekend worden. Woningen waar geslaagde studenten wonen worden dan terstond versierd met vlag en de schooltas die betreffende studiebol een poosje niet meer wil aanraken.

Wapperende vlaggen en afgedankte schooltassen. Hier wonen geslaagde studenten.
.
Vorig jaar werd bepaald, dat het stenen speelkasteel in Middelzand 25 niet aan de huidige veiligheidseisen voldeed. De gemeente gaf opdracht het kasteel te slopen. Na enige tijd werd een mooi nieuw vervangend speelkasteel geplaatst. Om het geheel af te maken is het speelterrein nog voorzien van een stevig hek en een smal rozenperk. De jeugd heeft het nieuwe speelobjekt inmiddels al volop in gebruik genomen, waarbij zij klimtoeren uitvoeren die mogelijk niet waren voorzien door de bouwers. Met grote behendigheid klommen Dani en Angelo op het dak van het nieuwe speeltoestel.
 

Dani en Angelo klimmen met veel plezier boven op het nieuwe speelkasteel in Middelzand 25
.
Jos Visser van de verse vlaaienwinkel aan het Loopuytpark heeft het terras voorzien van enkele grote houten banken. Hij is helemaal klaar voor ontvangst van de stroom gasten die worden verwacht tijdens de komende zomeravond-pleinfeesten.

Jos legt de laatste hand aan een nieuwe bank op het terras van zijn verse vlaaien winkel.
.
Mogelijk was een voorbijganger het niet eens met de begrenzing van de bebouwde kom van Julianadorp. Het dorp beslaat nu een gebied tussen de Rijksweg en het dorper strand.
.
De aanleunwoningen aan de Landbouwstraat stonden op een avond volop in het zonnetje. Het schijnt dat het gevaarlijk is geweest op de toegangspaden achter de woningen. Midden op ��n van de paden is een verbodsbord voor fietsers angebracht.
 

Toch wel bijzonder een fietsverbod bij de seniorenwoningen, gingen de oudjes echt
zo tekeer of waren het de bezoekers, waardoor deze maatregel nodig was ?
.
Lange tijd was het poortje naast de artsenpraktijk door een hoge heg vanaf het Loopuytpark onzichtbaar , maar sinds de renovatie van de praktijk is dat veranderd. Doordat de heg is weggehaald kwam het poortje in beeld. Ook ontstond daarmee nog een doorkijkje naar de nieuwe nevenpraktijk achter in de tuin. In het oude dorp zijn vroeger meer poortjes aangebracht tussen woningen. Het meest bekend zijn de poortjes in een blok huizen aan de Jac v/d Veerstraat.

Het zichtbaar geworden poortje naast de artsenpraktijk aan het Loopuytpark
.
De kinderen van dokter Kees de Boer hebben een plakette aangeboden ter herinnering aan hun vader, die jarenlang een zeer gewaardeerde huisartsenpraktijk had in Julianadorp. De plakette is aangebracht aan de voorgevel van de prachtig gerenoveerde huisartsenpraktijk aan het Loopuytpark waar ook dokter de Boer zich jarenlang heeft ingezet voor behandeling van ziek en zeer van Koegrassers en dorpers.
.
Caf� Peanuts heeft een groot scala aan dartcompetities in huis. Van ��n van de disciplines kregen wij een foto van de kampioenen toegestuurd. Het betreft de winnaars van de koppels van het dartseizoen 2006/2007 de heren Kevin Visser (links) en Dick van der Pol

Kevin Visser (links) en Dick van der Pol
 
In het weekend van eind juni is het zeer rommelig op het Koegras-strand. De Noordhollands kust is vanuit zee vervuild met een grote hoeveelheid grote en kleine brokken gestolde paraffine. De herkomst van de paraffine is nog niet bekend. Mogelijk is het overboord gezet tijdens het schoonmaken van een langsvarende vrachtschip. Het strand ligt niet alleen met paraffine bezaaid, ook veel ander rommel ligt verspreid over het strand. We zien daar een koelkast, veel touwresten, delen van ballonnen nog voorzien van, natuurlijk niet afbreekbaar, verpakkingslint. Daarbij zijn ook nog veel kwallen een zeeplanten aangespoeld. Voor badgasten geldt daarbij, dat zij moeten uitkijken om niet met blote voeten op de kwallen te gaan staan.
Het opruimen van de paraffine valt onder landelijke beheer en is inmiddels in het zuiden van de provincie en op het eiland Texel begonnen
In het nieuws van mei/juni berichtten wij nog over het slechte onderhoud van de Koegras-stranden. De blauwe vlag is inmiddels weer ingetrokken door de ANWB. Gezien de niet-natuurlijke rommel die wij aantroffen, met uitzondering van genoemde paraffine, verwondert ons dat niet. Wel vragen wij ons af wanneer het gemeentebestuur eindelijk eens aktie gaat ondernemen en gaat eisen dat het dagelijks bestuur van de gemeente zich aktief gaat bezighouden met het aanzetten tot opruimen van de Koegraskustlijn. Of is de toeristenbranche in Koegras en Julianadorp (aan Zee) niet meer zo belangrijk voor de gemeentelijke economie ? Zijn die inkomsten niet meer nodig in deze "welvarende gemeente"?

Aangespoelde gestolde paraffinebrokken op de vloedlijn van het Koegrasstrand (foto's dd. zaterdag 30 juni)
 

Een afgedankte koelkast en andere

niet-afbreekbare kunststoffen op het strand

Kwallen op het strand

en verstopt onder het zand
 

aangespoeld zeewier, Blaaswier
 
Alle weken zijn ze aktief, de senioren van Residence Buitenveld. In wintertijd wordt binnenshuis het spel jeu de boulles spel gespeeld en bij mooi zomerweer verplaatst het speelveld naar buiten.
.
De nieuwbouw van zorgcentrum Buitenveld kan beginnen. Op een klein deel na van het oude gebouw is alles weggesloopt dat nieuwbouw in de weg stond. De contouren van het nieuwe gebouw zijn inmiddels al zichtbaar op grondoppervlak. Het laatste deel van het oude gebouw wordt later nog gesloopt. Dat biedt nu nog onderdak aan enkele bewoners van het oude zorgcentrum en dient als tijdelijke opvang voor bewoners van gezinsvervangend tehuis Drooghe Weert aan de Langevliet, dat ook door nieuwbouw wordt vervangen.

De bouwgrond voor de nieuwbouw van zorgcentrum Buitenveld, met op de achtergrond
nog een deel van oud-Buitenveld en het seniorencomplex Residence Buitenveld
 
De junimaand kenmerkte zich met sterke veranderingen van weersomstandigheden. Perioden met prachtig voor-zomerweer wisselden zich af met zeer slecht weer met harde windstoten en fikse regenbuien

Een onheilspellend wolkendek ontrolde zich soms letterlijk boven Julianadorp.
.
Al weer meer dan tien jaar wordt op de ijsbaan in Julianadorp in de junimaand een popfestival georganiseerd. Verantwoordelijk voor de organistatie is de stichting evenementen Julianadorp die is ontstaan uit een combinatie van Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit, IJsclub Julianadorp en de Vrijwillige Brandweer Julianadorp. Het evenement met de naam Julianapop is in de jaren van haar bestaan uitgegroeid tot een aansprekend popfestival waar menig landelijk bekende band, solisten en aanstormend talent hebben opgetreden. Het bezoekersaantal bij Julianapop is inmiddels toegenomen van honderdvijftig bezoekers bij het eerste festival tot een kleine vierduizend dit jaar. Wolter Kroes, van Velzen en Jovink & The Voederbietels waren dit jaar de grote publiekstrekkers. Al vinden veel bezoekers de gezelligheid die altijd heerst bij Julianapop veelal belangrijker dan het aangeboden muziekprogramma van het festival. Het perfecte festivalweer dit jaar, wel zonnig maar niet te warm, met enthousiaste optredens van de artiesten en het grote bezoekersaantal, maakte Julianapop weer tot een zeer geslaagd evenement.

Zanger Wolter Kroes tijdens zijn optreden en de bijna vierduizend bezoekers op Julianapop 2007

Het publiek genoot volop van de optredens van de bands en het mooie zomerweer
.
Meer dan duizend handballers uit Noordholland namen in het weekend van negen en tien juni deel aan het strandhandbaltoernooi dat op het Julianadorper strand plaats vond. Het toernooi wordt georganiseerd door de Noordhollandse handbalbond. Voor de meeste deelnemers was het strand, een bijzondere locatie voor het uitoefenen van hun sport. De pauzes tussen de wedstrijden werden vaak benut om even te pootjebaden in de zee. Een enkeling ging kopje onder, maar daarvoor was de temperatuur van het zeewater eigenlijk nog iets te laag. Het toernooi werd gedurende twee dagen afgewerkt.
Op zaterdag de jongste handballers en zondag trad de oudere jeugd in het strijdperk.
Hieronder volgt nog een kleine fotoimpressie van het sportevenement
met de internationale naamgeving "BeachHandball Julianadorp"
 
 
 
 
 

Een overzicht van het speelveld van Beach Handball Julianadorp
met in het midden het strandpaviljoen Schip op 't Strand
 
Vogels verzetten bij de aandrang tot voortplanting vaak veel werk. Zo volgden wij een merelkoppel, dat eerst een aantal dagen achtereen bezig waren met het vervaardigen van een mooi nest. Dat na voltooiing werd gevuld met eieren en na een periode van broeden bevolkt met vier jonge merels. Het ouderpaar vliegt nu af en aan met voedsel voor de jonge beestjes. We wilden de aktiviteiten niet verstoren, maar konden het niet laten om moeder tijdens het broeden en het nieuwe leven in het nest even digitaal vast te leggen.
.
Bijna manshoog zijn ze, de lelies van Wim Langelaan aan de Van Foreestweg. Wim heeft naast zijn huis een kas waarin hij verschillende soorten lelies kweekt. Als de lelies bijna bloeien wordt een deel geoogst en als snijbloemen aangeboden. Doordat de lelies zeer groot zijn, zijn ze uitermate geschikt om een buitenterras of de tuin extra op te sieren, voor de woonkamer zijn iets minder geschikt.
Bij het kweken van de soorten lelies wordt ook gelet op de verhandelbaarheid. Zo stond ook een soort lelie in de kas waarvan de knoppen meer verticaal gericht zijn dan de bekende leliesoorten. Bij vervoer van dergelijke bossen lelies raken de knoppen minder gauw beschadigd.

De grote lelies van Wim Langelaan zijn zeer geschikt voor versiering van terras en tuin
 

Een lelie-soort waarvan de knoppen meer verticaal gericht zijn, waardoor ze minder kwetsbaar zijn bij vervoer
.
De zaadbol van een paardenbloem een ware kunstuiting van de natuur
.
Spinnen, vliegen en vlinders. zomaar enkele van de vele insecten die we in de zomermaanden veel in de natuur aantreffen. Wilt u ook dergelijke foto's maken ? Experimenteer dan eens met uw digitaal fototoestel. Zet de instelling op de macrostand, meestal aangegeven met een tulpje. Kies daarna een fijn-instelling waarbij wordt scherpgesteld op een een klein venstertje en zoom in op het door u gekozen natuurverschijnsel.
 
 
 
 
 
Ze komen niet echt uit de oude schoenendoos, maar voor veel oude foto's geldt dat vaak wel. In een doos op zolder, vaak helemaal vergeten, zitten soms waardevolle afbeeldingen van het leven in vroeger tijd. De onderstaande foto's komen uit het fotoarchief van Dik de Graaf. De eerste foto geeft het oogsten van graan weer dat ongeveer rond de jaren 1930 plaats vond in Koegras. Op de foto is opa de Graaf het graan aan het maaien met een maaimachine die door paarden wordt getrokken. De tweede foto biedt ons een blik op het strand bij strandslag de Zandloper in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Graanoogst in Koegras ongeveer 1930
 

Een blik op het strand bij strandslag de Zandloper met het toenmalig
strandpaviljoen Schip op 't Strand
(+/_ 1970) , dat er nu heel anders uit ziet
foto's beschikbaar gesteld door: Dik de Graaf
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl