DORPER-NIEUWS
januari-februari 2007
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
julianadorp@hotmail.com
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

sneeuwklokjes in bloei, `t is weer voorjaar akkers beschermend met winter-strodek
Engelien schrijft boek honderd jaar Julianadorp ijsbaan nog waterbaan
Buitenveld wordt gesloopt, maar Zuiderhaaks wordt "aangekleed" met bomen
toch weer aula voor overleden dorpers in Julianadorp bouw nieuw gezondheidscentrum Loopuytpark vordert
stormschade in januari langs de Rijksweg
café Prins Hendrik voor een middag "volgeschilderd" herstelwerk aan de voet van de Koegrasdijk
waarvoor bomen moesten wijken op Noorderhaven gewoon even genieten
welcome.to/julianadorp
aangepast: februari 2007
..
Het was al bekend dat het huidige, verouderde, verzorgingstehuis Buitenveld wordt vervangen door een nieuwbouw. De meeste bewoners zijn inmiddels verkast naar andere zorginstellingen in de Noordkop. Een klein deel van oud Buitenveld wordt nu nog bewoond door enkele achtergebleven bewoners en dient als tijdelijke opvang van ex-bewoners van het inmiddels afgebroken gezinsvervangend tehuis Drooghe Weert en een van Buitenveld. Het verzorgingstehuis wordt letterlijk gestript. De verschillende vrijkomende materialen worden direkt gescheiden van elkaar in containers afgevoerd.
De aangebouwde aula voor overleden dorpers was het eerst deel van Buitenveld dat werd afgebroken en gaandeweg volgt de sloop van het hoofdgebouw.

Buitenveld wordt eerst "gestript" en daarna afgebroken

De nog redelijk nieuwe en mooie aula was het eerste deel van Buitenveld dat werd afgebroken
.
Het ziet ernaar uit dat er toch weer een gebouw in Julianadorp wordt ingericht als aula voor het afscheid kunnen nemen van overleden dorpers. De Algemene Uitvaart Vereniging heeft daarvoor het gezondheidscentrum Koegras gekocht. Het gaat met name om het deel dat nu nog in gebruik is als huisartsenpraktijk van dr.Kuyper, dr. van de Poel en dr.de Vente.
Deze huisartsen gaan in de loop van dit jaar hun intrek nemen in het nieuwe gezondheidscentrum aan het Loopuytpark, waarvan u verderop in dit Dorper Nieuws ook nog foto's aantreft.

Een deel van gezondheidscentrum Koegras is aangekocht voor het inrichten
van een nieuwe aula voor het afscheid kunnen nemen van overleden dorpers.
.
In opdracht van Jillis de Wit wordt al geruime tijd gewerkt aan de renovatie van de oude dokterspraktijk aan het Loopuytpark. De buitenkant is voor een deel vernieuwd en de inrichting is totaal gewijzigd. In de loop van dit jaar gaat het pand weer een functie krijgen in de gezondheidszorg. Meerdere huisartsen gaan zich dan vestigen in het dan geheel opgeknapte gebouw. Doordat veel begroeiing rondom is verwijderd komt het pand ook meer in het zicht en draagt het tevens bij aan nettere uitstraling van het Loopuytpark.

Nieuw gezondheidscentrum aan het Loopuytpark

Doordat veel begroeiing is verwijderd is het gerenoveerde pand ook vanaf de Langevliet goed zichtbaar
.
Nog twee jaar te gaan, dan is het een eeuw geleden dat Julianadorp werd gesticht. Langzamerhand begint het besef bij de dorpers te leven, dat de aanstaande honderdste verjaardag van Julianadorp niet ongemerkt voorbij mag gaan. De Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit heeft vanuit haar gelederen een jubileumcommissie laten ontspruiten die nog aanvulling kreeg vanuit de Belangen Vereniging Julianadorp en enthousiaste dorpers die zich het zeer geslaagde feest van het vijfenzeventig jarig bestaan van Julianadorp nog herinnerden en spontaan aanschoven. Er wordt een speciale Stichting "Honderd Jaar Julianadorp" opgericht. De eerste aktie van de commissie was het uitnodigen van Koningin Beatrix met het verzoek om op koninginnedag in 2009 een bezoek aan het jubilerende Julianadorp te komen brengen. Ook is besloten, dat er een jubileumboek naar aanleiding van het honderjarig bestaan van Julianadorp gaat verschijnen. Engelien De Graaf-Hoornsman is bereid gevonden het boek te schrijven. Engelien was 23 jaar geleden, in 1984, ook de auteur van het jubileumboek "Julianadorp hart van het Koegras", waarin 75 jaar Julianadorp staat beschreven en in beeld gebracht. Dat boekwerkje is voor menig dorper nog steeds een zeer nuttig naslagwerk over het ontstaan van en het leven in Julianadorp
Engelien verzamelt al vanaf 1975 historische feiten, informatie en nieuws over Julianadorp. Zij is daarmee begonnen toen ze bezig was met het uitzoeken van de stamboom van de familie Hoornsman, een familie waarvan veel leden in Koegras wonen. Alleen het op rij zetten van namen en jaartallen vond ze maar saai. Het familiebestaan zou veel meer gaan leven als ook de leefomstandigheden van de verschillende generaties zouden worden beschreven. Gaandeweg raakte ze in de ban van alles dat met het dorp en de direkte omgeving te maken had. Inmiddels heeft zij het meest complete archief met informatie over Julianadorp en de polder Het Koegras. Engelien is al gestart met het samenstellen van het jubileumboek over honderd jaar Julianadorp. Veel informatie daarover wilde ze nog niet kwijt. Het enige dat ze wilde verklappen over de inhoud van het nieuwe boek was, dat er weer veel foto's in komen met goedleesbare ondersteunende informatie.

Met gebruikmaking van de moderne techniek is Engelien enthousiast gestart
met het samenstellen van het jubileumboek over honderd jaar Julianadorp.
.
In Januari werd Nederland enkele dagen geteisterd door een hevige storm. De zee werd vanuit het westen opgezweept en deed daarbij weer een verwoede aanval op de beschermende duinen van Koegras. Op meerdere plaatsen sloeg een stuk duinvoet van vijftien tot twintig meter weg en werd het Julianadorper strand weer breder. Rijkswaterstaat is bekend met deze toch wel regelmatige afslag van de duinen en heeft al aangegeven dit jaar weer een fikse zandsuppletie (zes miljoen kubieke meter) uit te voeren op de Julianadorper kust. De stormschade beperkte zich niet alleen tot het strand, ook infomatieborden en reclameborden van "bewegende bouwers" op het vaste land braken bij de grond af. Van een schuur bij Eriks aan de Rijksweg werden dakplaten weggeblazen en ontstond flinke schade aan de toegangsdeur.

De ZEE

De ZEE neemt

De ZEE geeft
 

Afgebroken en ter aarde gestorte informatie
.
.
De schuur van Eriks aan de Rijksweg liep flinke stormschade op
foto: Evert Kooij
.
Op een zondagmiddag 4 februari had Kunstgalerie Aquarius uit Nieuw Vennep een flink aantal schilderijen op de stoelen van café Prins Hendrik uitgestald. Menig dorper kwam even langs om te kijken of er ook een kunstwerk voor zijn gading tussen stond. De bezoekers hadden met name belangstelling voor zeegezichten van de direkte omgeving. Helaas moesten de handelaren deze mensen teleurstellen. Zij moesten het doen met, toch ook wel mooie, schilderijen met nostalgische strandtaferelen op andere lokaties.

Schilderijen van Kunstgalerie Aquarius op stoelen uitgestald in café Prins Hendrik

Een groot nostalgisch strandtafereel. Is het schilderij te groot, dan maak je er gewoon twee van.
.
Vorig jaar was er veel consternatie over de rigoreuze bomenkap op het terrein van Noorderhaven. Er werd toen door de direktie al aangegeven, dat er flink gebouwd ging worden. Paviljoens zouden ruimer opgezet worden, particuliere woningbouw en bouwen van ecologische woningen zouden gaan plaatsvinden. Het laatste plan is afgeblazen en over de bouwplannen van dure particuliere huizen heeft ons de laatste tijd ook geen voortgangsinfomatie bereikt. Wel wordt er nu gebouwd voor "Berschermd Wonen" en een accommodatie waar kan worden gelogeerd met als bouwtitel "De Brug". Toen we de foto's van deze bouwwerken in aanbouw maakten kwamen we in kontakt met ouders van een bewoonster van Noorderhaven, die ons aanspraken over de grootse bouwplannen van Noorderhaven. Zij maken zich ernstig zorgen over de toekomst van de huidige en nog komende bewoners met beperkingen en hun direkte omgeving. Zij spraken de wens uit, dat het wezenlijk beschermd en tegelijk veilig wonen, zoals dat op Noorderhaven nu nog is, niet wordt aangetast.

Midden op het terrein van Noorderhaven. In plaats van bomen liggen nu grote oppervlakten
betonnen fundatie voor gebouwen die bestemd zijn voor "beschermd wonen"
(boven en onder)

Logeeraccommodatie "De Brug"in aanbouw aan de Langevliet ter hoogte van Malzwin Zuid
 
Gezien op Noorderhaven.

Herten die werden afgeleid door geluiden afkomstig van de naastgelegen kinderboerderij
.
Julianadorp Oost, nu nog in afwachting van de komende bloembollengroei en bloei. Toch gaat tussen nu en tweeduizendvijftien een grote verandering komen in de aanblik van deze omgeving. Verwacht wordt, dat in 2009, gelijk met de opening van het nieuwe winkelcentrum tegenover het Loopuytpark het startsein wordt gegeven voor de nieuwbouw in Julianadorp Oost. Er liggen plannen klaar voor het bouwen van 600 woningen. De nieuwe bebouwing zal in de stijl worden opgezet als de huidige, dorpse woningbouw in oud Julianadorp. Delegaties bestaande uit een Julianadorper afvaardiging, ambtenaren van de gemeente en de projektontwikkelaar hebben elders voorbeelden bekeken van hedendaagse dorpse bouw.

Julianadorp Oost nu nog een open bloembollenakker
.
IJsclub Julianadorp heeft al weer een aantal weken de prachtige schaatsaccommodatie van Julianadorp voorzien van een flinke hoeveelhed water. Helaas is het nog wachten op koning winter Thialf die een prachtige ijsvloer moet laten ontstaan. Het is de laatste dagen, midden februari, wel winters koud en sneeuwvlokjes vallen bij tijd en wijle ook wel, maar echt een aantal dagen en nachten stevige vorst hebben we sinds de winter van 2001 niet meer gehad. Zo is de ijsbaan dit winterseizoen nog steeds een waterbaan. Dat de ijsclub zich niet van de wijs laat maken mag blijken uit de inzet die zij zich toch ieder jaar weer getroost om optimaal aan alle voorwaarden te voldoen voor de vorming van de ijsvloer . Ondanks gebrek aan ijs de laatste jaren is de ijsclub nog zeer vitaal en is dan ook voornemens om volgend jaar, 2008, uitbundig het 75-jarig bestaan te vieren. Er is al een opzet gemaakt voor het jubileumfeest-programma. De "klapper" in dat programma is het organiseren van een heuse landelijke skeelerwedstrijd met een parkoers dat langs de grenzen van Juliananadorp Oost gaat lopen.

Zicht op het spiegelend water van de ijsbaan dat nog niet is veranderd in een prachtige ijsvloer
.
Langs de verlengde Zuiderhaaks zijn de afgelopen week bomen geplant. Een groot aantal kleine bomen en een honderdtal bomen die al flink uit de kluiten gewassen zijn. De grote bomen zijn overgeplant van de Langevliet naar de Zuiderhaaks. Aan de Langevliet waren de bomen te dicht op elkaar gezet. Om en om zijn daar bomen tussen weggehaald en vervolgens verplaatst naar de Zuiderhaaks.

Veel bomen geplant langs de verlengde Zuiderhaaks

De bomenrij langs de Langevliet ter hoogte van Doorzwin en Malzwin is uitgedund
.
 
.
Er wordt voortdurend gewerkt aan het onderhoud van de oevers van het Noordhollandskanaal. Steeds zijn langs het kanaal werkboten te vinden die ingezet zijn voor het kunnen vervangen van de merendeels houten beschoeiing. Deze weken vinden de werkzaamheden plaats langs de Koegrasdijk ter hoogte van Julianadorp.

Werkboten zijn ingezet voor onderhoud aan walbeschoeiing langs het Noordhollandskanaal
.
 
 
 
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: julianadorp@hotmail.com
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen níet voor commerciële doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
julianadorp@hotmail.com