DORPER-NIEUWS
augustus 2007
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

vakantie in Julianadorp helicopters van de Kooy
snelheidscontrole Schoolweg strandpaviljoen Paal 6
drukke maanden voor bloembollentelers zantedechias en Doorzwin
draineren van bouwland graan in Koegras
celluloze en gras tegen zandverstuiving gladiolen als snijbloemen
Pleinfeesten weer voorbij vlinders zeer actief
open dag bloembollenbedrijven bijzondere trein bij treintunnel Koegras
viswedstrijd op strand van Julianadorp Julianadorp en Koegras in beeld
   
welcome.to/julianadorp
aangepast: augustus 2007
Er waren deze zomer weer veel vakantiegasten in Julianadorp. Ze komen om te genieten van zon en zee op de stranden van Koegras. Helaas liet de zon zich gedurende de maanden juli en augustus niet alle dagen zien. Toch waren er periodes, dat het volop zomerweer was en werden de stranden druk bezocht.
Toch nog wel zonnige plaatjes deze zomer
 
.
Op zaterdag 11 augustus jl. controleerde de politie de snelheid van de auto's op de Schoolweg, die aan kwamen rijden vanaf de Rijksweg. Mobiele meetapparatuur werd op de brug van D.Hoornsman in stelling gebracht, waarbij de snelheid van de aankomende auto's al v��r het bord van de bebouwde kom van Julianadorp werd bemeten. Menig automobilist werd, na vaststelling van te hoge snelheid van zijn voertuig, verzocht zijn auto te parkeren en een praatje te maken met de politie, waarbij een boete werd opgelegd. Vaak werd op het stuk van ongeveer 240 meter een snelheid tussen de zeventig en tachtig kilometer per uur gemeten, waar maximaal zestig kilometer per uur is toegestaan.
Snelheidscontrole op de Schoolweg
Zaterdag 11 augustus, meer boetes dan bloemen langs de Schoolweg
.
Julianadorp is in de zomermaanden juni, juli en augustus een zeer geliefde bestemming voor veel vakantiegangers uit binnen- en buitenland. Voor de bloembollenbedrijven in Julianadorp en Koegras zijn dat echter maanden van hard werken. De meeste bloembollen moeten dan worden gerooid en bewerkt om op tijd te kunnen worden doorgesluisd naar de handel. Die maanden rijden combinaties van tractors met grote kiepwagens af en aan tussen de akkers en de bloembollenbedrijven. Dan is ook extra personeel nodig om al het werk op tijd klaar te krijgen. Jarenlang was het voor veel scholieren een welkome mogelijkheid om een extra zakcent te verdienen. Bloembollentelers kunnen niet meer op hun inzet rekenen. Scholieren laten het steeds meer afweten. Buitenlandse werknemers, met name uit Polen, hebben de opengevallen plaatsen nu ingenomen. Een groot aantal van die tijdelijke krachten komt al jarenlang, ieder jaar weer, terug bij dezelfde bloembollenteler. Vaak zorgt de werkgever ook voor tijdelijk onderdak en een geregelde voedselvoorziening.
Het rooien van tulpen vond al juni en juli plaats. Met name het werk aan de tulpenbollen moet midden augustus zijn afgerond. Door redelijk gunstige weersomstandigheden voor de bloembollenteelt gedurende het voorjaar vond de oogst van de bloembollen dit jaar veertien dagen eerder plaats dan voorgaande jaren.

Soms vinden op een gebied van enkele hectares bouwland bijna tegelijkertijd verschillende landbouw-werkzaamheden plaats. Zo waren ten zuiden van Residence Buitenveld een viertal bedrijven in aktie. Bloembollenbedrijf Kreuk was bollen van blauwe druifjes aan het rooien, loonbedrijf Kos was bezig met ontsmetten en afdekken van bouwland tegen verstuiving van de teelgrond, loonbedrijf Jimmink bracht drainage aan en bloembollenbedrijf Hoogschagen was gras aan het zaaien ook bedoeld om verstuiving van teelgrond tegen te gaan. Ook op andere lokaties was volop aktie op de bloembollenvelden.
 
Voorafgaand aan het rooien van bloembollen moet het loof van de plant worden verwijderd
 
.
Grof loof van bollenvelden wordt verwijderd en afgevoerd.
 
Het rooien en vervoeren van blauwe druifjes door bloembollenbedrijf Kreuk
 
.
Het loof van blauwe druifjes wordt gemaaid, verpulverd en terug-gestord op de akker

het rooien van bloembollen met rooimachine en kiepwagen

de bloembollen op weg naar het bloembollenbedrijf
.
.
bloembollen worden in een opvangbak gekieperd waarna de wasstraat volgt
.
de aangevoerde bloembollen worden met krachtige waterstralen schoongespoeld
.
en vervolgens verzameld in "kuubkisten",( kisten met een inhoud van ��n kubieke meter)
Op de foto is Pieter is in aktie met het vullen van de kisten
.
Bloembollen gerooid en schoongespoeld gaan aansluitend naar een grote opslagruimte
waar ze worden gedroogd, waarna verder verwerking volgt.
 
Laatste controle en tellen van narcisbollen bij bloembollenbedrijf Kreuk
 
.
Narcisbollen worden gecontroleerd en geteld. Ze zijn geschikt
voor de handel of worden opnieuw geplant om nog aan te groeien.
 
Narcisbollen rapen bij de Kleine Keeten door bloembollenbedrijf Smit
.
.
Narcisbollen worden bij het rooien uit de grond gehaald en op het land gestort.
De bollen blijven daarna enige tijd liggen om te drogen.
.
Na het rapen van de bollen volgt verdere verwerking bij het bloembolenbedrijf
.
 
Eerste sortering van geraapte narcisbollen bij Fa. Bak aan de Middenvliet
.
.
Robert Bak, voorgrond, is met medewerkers bezig met een eerste sortering van de narcisbollen.
Grote narcisbollen bestaan vaak uit meerdere kleine bollen. Nabewerking met speciale
"breekmachines" is dan nodig om toch uiteindelijk enkelvoudige narcisbollen te verkrijgen.
.
Bloembollenbedrijf Th.Pennings VOF is de grootste fresia teler in Koegras
.
.
Bart Pennings in de avonduren met een grote sproeimachine op een veld met bloeiende fresia's
Bloembollen telen kan helaas niet zonder het aanbrengen van ziektebestijdingsmiddelen.
.
.
Een groot veld bloeiende fresia's aan de Langevliet ten zuiden van Julianadorp.
 
Er was twijfel of een stuk bouwland net ten zuiden van Residence Buitenveld nog wel gedraineerd zou moeten worden. Bouwplannen in Julianadorp-Oost dienen zich aan en het land is al aangekocht door de Woningstichting. Toch hebben de belanghebbenden besloten Fa. Jimmink opdracht te geven het perceel van nieuwe drainage te voorzien, mogelijk duurt het nog een tiental jaren voordat daar echt met nieuwbouw zal worden begonnen. Zo verscheen loonbedrijf Jimmink met lange flexibele kunststof draineerslangen en een graafmachine op het land. In korte tijd werd, bijna zonder enig handwerk, de nieuwe drainage in de grond aangebracht.

Met behulp van een kolosale graafmachine en laser-meetapparatuur(op driepoot) werd
in korte tijd nieuwe drainage in het bouwland aangebracht

De machine, voorzien van een brullende motor die voor aandrijving zorgde
van de rubsbanden, trok een grote V-vormig mes door het bouwland.
Het mes geleidde vervolgens de kunstof draineerslang de grond in.

Alleen de sporen van de rupsbanden herinneren nog aan de ingraafaktie
.
Er worden verschillende procedures gevolgd om verstuiving van teelaarde tegen te gaan. Was het in vroeger tijd meestal stro, tegenwoordig wordt ook wel gewerkt met het opspuiten van afval van papierverwerkinginsdustrie, aangeduid met celluloze. Andere manieren zijn het zaaien van een vervangend gewas zoals gras of rammenas. Het laatste dient daarbij tevens voor veredeling van de grond. Bijkomend voordeel van rammenas is de mooie aanblik als het in bloei staat. Voor de teler is dat laatste echter niet zo van belang.
Loonbedrijf Kos had opdracht gekregen om een stuk bouwland af te dekken met celluloze. In grote tankwagens wordt dat aangevoerd en overgepompt naar een grote verzamelbak. Aansluitend wordt het produkt in een tank voorzien van een spuitinstallatie gepompt. Een combinatie van de tank en traktor spuit de celluloze over de teelgrond. Voorafgaand aan deze werkzaamheden werd het perceel eerst met een chemische vloeistof onstsmet, vlakgestreken en met en zware roller stevig ingedrukt.

De tank achter de tractor wordt volgepompt met celluloze

Kees Kos ontsmet het bouwland en maakt het vlak met een zware roller

Bart spuit de celluloze over het vlak gemaakte bouwland
.
Als de celluloze opdroogt onstaat er een compacte bovenlaag op het
bouwland, daarmee wordt verstuiving van de teelaarde tegengegaan
.
Kees Hoogschagen bezig met gras zaaien. Dat is andere manier om verstuiving
van teelaarde tegen te gaan nadat de bloembollen zijn gerooid
.
Pleinfeesten voorbij, ook voor Corry Mooy
De ZomerPleinfeesten Julianadorp 2007 zijn weer voorbij. De organisatie kijkt met gemengde gevoelens terug op de pleinfeesten die zijn gehouden. Het was niet voortdurend mooi zomerweer, er moest zelfs ��n van de geplande zeven feesten worden afgezegd.
Voor Corry Mooy was het dit jaar de laatste keer dat zij samen met Fredy Vos en Jos Visser het programma van de jaarlijkse pleinfeesten rond breidde. Corry heeft zich zeven jaar ingezet voor deze zomeractiviteit. Zij heeft het met veel plezier gedaan, waarbij zij te kennen gaf dat ze haar inspanningen graag over had voor Julianadorp. Toch meent ze dat er nu maar weer eens een ander haar plaats moet innemen. De reakties van de ondernemers van het Loopuytpark over haar terugtreden gaven nog niet de indruk dat die met gezwinde spoed een vervangster voor Corry gaan zoeken. Mogelijk lukt het Fredy en Jos versterking te vinden, want de pleinfeesten moeten toch w�l blijven bestaan. Ondanks de soms wat tegenvallende zomertemperaturen weten de toeristen Julianadorp met de Pleinfeesten wel te vinden. Rest ons nog Corry te bedanken voor haar inzet voor het laten slagen van de Pleinfeesten de afgelopen zeven jaar.

Corry Mooy tijdens het laatste Pleinfeest dat zij
deel uit maakte van de organsitie van de Zomer
Pleinfeesten Julianadorp
 
Nog even terugblikken op de laatste Pleinfeesten Julianadorp 2007
 

Het Stokerskoor uit Den Helder

E�n keer per jaar komt oud-Julianadorpse Ellen Kreuk uit Friesland over
om haar creatieve produkten tijdens een Pleinfeest aan te bieden

The Northern Country Dancers gaven een inline-dance demonstratie
.
Birs�n werd even omgetoverd in een lieveheersbeestje
.
De heer Mooy verkocht zeer smakelijke aardbeien,
"Als ze niet lekker zijn hoef ik hier niet te staan",
was zijn gevleugelde uitspraak

Toeristen bezochten in grote getale de Pleinfeesten in Julianadorp
.
Op zaterdag elf augustus hielden een viertal bloembollenbedrijven open huis voor belangstellenden. En dat hebben ze geweten. De hele dag door, zelfs ver voor de offici�le aanvang van tien uur 's morgens kwamen de eerste gasten zich al melden. De bedrijven Hulsebosch Bloembollen b.v. en Gouwenberg b.v. aan de Middenvliet en de Floratuin Julianadorp en N.Pijnacker & Zn aan de Rijksweg kregen veel vragen te beantwoorden over hun bedrijf en haar bloembollenaktiviteiten.
Te gast bij Floratuin Julianadorp en bij het jubilerende bloembollenbedrijf van Niek Pijnacker en zonen William en Martijn konden we zelf waarnemen dat de belangstelling groot was. Waarbij opviel, dat niet alleen toeristen maar ook veel bezoekers uit de regio graag iets meer wilden weten over het telen en verwerken van bloembollen.
Bij de Floratuin staan in het voorjaar de meeste nieuwe bolbloemsoorten ter wereld in bloei. Handelaren en kwekers komen daar kijken naar de nieuwe soorten en beoordelen dan of ze een bepaalde soort in hun assortiment willen opnemen. De Floratuin is door het jaar heen gespecialiseerd in de verkoop van heel verschillende soorten bloembollen. .
Bloembollenbedrijf N.Pijnacker & Zn is een echte bloembollenteler met dit jaar precies zestig jaar ervaring. In het bedrijf heerst bij binnenkomst een gezellige ontspannen sfeer. Gasten werden onthaald op een drankje met versnapering en konden naar hartelust hun vragen stellen aan Niek, zijn vrouw Bep en de medefirmanten William en Martijn. Ook was Huub, broer van Niek nog even aangewipt om mensen door het bedrijf te leiden. Martijn gaf een grote groep toeristen vakkundig uitleg over de opbouw van de bloembol en de verwerking van leliebollen. Met name de vermeerdering van die soort via het zogenaamde schubben van de bol is bijzonder. Er was maar ��n werknemer echt aan het werk, een student uit Polen, die een laatste controle van een partij leliebollen uitvoerde. Het ging daarbij om afwijkende bollen, die niet mooi rond van vorm waren, uit de langskomende bollen te selecteren. De bollen die goed zijn worden verhandeld en de afwijkende worden opnieuw geplant, mogelijk dat ze daarna w�l door de selectie komen.
 
Floratuin Julianadorp
 

Het visitekaartje van de Floratuin Julianadorp en de Noordkop,
een vrachtwagen van Fa.A.Rietvink, rijdt het hele land door
met onder andere veel bloembollen uit Koegras
Koffie en bloembollen waren volop verkrijgbaar bij de Floratuin
 
Bloembollenbedrijf N.Pijnacker & Zn
 

In 1999 was het nog gebroeders Pijnacker, nu is het N.Pijnacker en Zonen

Tijdens de open dag kon de jeugd zich uitleven op klein formaat traktors

De gasten waren zeer ge�nteresseerd in de uitleg van Martijn

soms werd een gast wel eens afgeleid door anderen

De trotse firmanten vastgelegd op een prachtige foto, Martijn, Niek en William

Heel veel bloembollen............... om even te voelen of te herkennen

Martijn en William (op de achtergrond) spreken met passie over hun bloembollen

Laatste selectie, afwijkende bollen worden een andere kant "opgestuurd"
.
Hengelsport Julianadorp, gevestigd in De Riepel, organiseert op gezette tijden viswedstrijden. Zo was er deze maand een wedstrijd zeevissen op het strand bij Strandslag Julianadorp. Een vijftigtal vissers had zich ingeschreven voor de wedstrijd. Het was een prachtige zomeravond, maar veel werd er niet gevangen. Tegen tien uur in de avond bestond de vangst uit een paar kleine scharretjes en een flinke zeebaars met een lengte van 48 cm. Werd er niet veel vis gevangen, de fotograaf kon toch prachtige plaatjes maken van het evenement. Het plaatjes schieten en het vissen heb iets gemeen; soms vang je een kanjer.
 
 
 

Jipping ving een flinke zeebaars
 
 
.
Geregeld zijn ze boven Julianadorp te horen en te zien, de helicopters die werklieden van en naar de booreilanden op de Noordzee vervoeren. In het noord-oosten van Koegras ligt vliegveld De Kooy vanwaar de helicopters hun reis beginnen naar de Noordzee. Het is echt een aanrader om daar eens een kijkje te nemen. In het restaurant bij het vliegveld, waar boven de deur staat aangegeven "Free Spot" (gratis kijken), heb je een prachtig uitzicht op de handelingen die vooraf gaan aan het kiezen van het luchtruim. Groepen werknemers verzamelen zich voor vertrek in een apparte hal. Daar trekken ze een veiligheidsoveral aan, wij zagen de kleuren geel en oranje. Is het vertrektijd, dan worden ze opgehaald door een begeleider van het vliegveld. In een vrij compacte groep lopen ze vervolgens naar een gereedstaande helicopter en stappen in. Heeft de hele groep plaats genomen dan duurt het nog ongeveer tien minuten voor het toestel in beweging komt. Die tijd heeft de piloot nodig om een checklist na te lopen. De propellers van de helicopter komen in beweging en langzaam taxiet de kist naar de startbaan. Bij aankomst moet worden gewacht tot de verkeersleiding van het vliegveld toestemming geeft. Wordt de baan vrij gegeven, dan is de helicoper in enkele seconden vertrokken en vliegt naar haar bestemming op de Noordzee.

Helicopter in de lucht met werknemers van de booreilanden op de Noordzee

Een groep werknemers in veiligheidsoverals stapt in een helicopter
.
Paal Zes, het strandpaviljoen dat in de plaats is gekomen van het voormalig paviljoen Julianabeach bij strandslag Julianadorp, draait sinds begin van het zomerseizoen op volle toeren. De nieuwe uitbater heeft zich inmiddels al wel verbaasd over klandizie in de avonduren. Het bedrijf heeft ook een strandtent in Callantsoog. Bij minder goed weer blijven daar bezoekers weg van het strand, terwijl op het dorper strand altijd mensen blijven komen, bij goed weer natuurlijk wel meer, maar ook bij slecht weer komen liefhebbers van de zee langs op het paviljoen.
Rond het Provinciaal beleid betreffende het open houden van strandpaviljoens het hele jaar door, is grote onduidelijkheid ontstaan. In het voorjaar werd nog gemeld dat er mogelijk meerdere paviljoens bij Julianadorp het hele jaar door open zouden kunnen blijven. Uit betrouwbare bron vernamen wij dat het ambtelijk advies, dat vorig jaar werd opgesteld, daaromtrent ook positief was.
Het is ook vreemd dat Julianabeach jarenlang gedoogd is en dat de huidige uitbater niet weet waar hij aan toe is. Gezien het grote aantal recreatiegasten in Julianadorp en Julianadorp aan Zee het hele jaar rond achten wij een permanent strandpaviljoen van het grootste belang om de aantrekkelijkheid van Juliandorp aan Zee als vakantiebestemming in stand te houden.

Strandpaviljoen Paal Zes torend hoog boven het strand uit
.
Bijna het hele jaar door staan er in de buurt van Julianadorp wel een bolbloemen in bloei. Hadden we al eerder over fresia's, hier zien we zantedechias van Gee Bakkum in bloei langs de Langevliet met Doorzwin op de achtergrond. Het was enige jaren zeer aantrekkelijk om deze bloem te telen, hetgeen als gevolg had dat meerdere telers de bolbloem ging planten.
 
Het doet een beetje nostalgisch aan, graanvelden in Koegras. Voordat de bloembollentelers massaal neerstreken in Koegras (rond 1950) waren het veelal gemengde bedrijven in deze jonge polder. Boeren met een gering aantal koeien en daarbij de landbouw. Het landelijk beeld was toen veel grasland, graanvelden en aardappelvelden met andere bijprodukten. Door de noodzakelijke wisselbouw op de bouwlanden is het gelukkig nu ook nog mogelijk om een "ouderwets" plaatje te maken. De mooie wolkenlucht maakt het plaatje nog meer compleet. De maai-dorsmachine die momenteel wordt ingezet bij het verwerken van het graan wijkt w�l heel erg af van de oude dorskasten waarvan we enkele maanden geleden nog een demonstratie in beeld brachten.
 
 
 

De moderne maai-dorsmachine in aktie, gezien aan de Middenvliet,
lijkt niet meer op de oude dorskast van Klaas Hoornsman
.
Gladiolen speciaal geplant om te dienen als snijbloem hebben wij in Koegras nog niet eerder gezien. Een kweker uit de buurt van Sint Maartens Vlotbrug heeft een perceel aan de Rijksweg gepacht voor het kweken van deze (snij)bloem.
.
Met een beetje geluk, behoedzaamheid en engelengeduld, lukte het na enige
tijd om enkele typisch inheemse vlinders van Koegras vast te leggen.

Het zaandoogje
 

de distelvlinder
 

Het blauwtje
.
Gewoon eens een andere, gesponserde, trein op de koegras railtunnel
.
 
 
 
.
 
 
 
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl