DORPER-NIEUWS
april 2007
Ook u kunt uw vereniging langs deze weg promoten en/of ander nieuws
doorgeven. e-mail:
parelvandekop@debvj.nl
de websitemaker behoudt ten alle tijde het recht een bericht wel/niet te plaatsen

april, lentemaand met groei- en bloei uitbundige bloei van tulpen op de Floratuin Julianadorp
Marieke Henselmans laat je "vrolijk besparen" brand in Residence Buitenveld ?
Scouting Abel Tasman en de Smokey Railway Club toegang Dorperweerth geeft Julianadorp grootsteedse aanblik
Cor Langendijk tekent boerderijen Koegras Middenvliet oogt lux met het vernieuwde wegdek
geslaagde demonstratie met oude Dorsmachine Mstr J.Henderikxstraat anders
kindertekeningen verminderen diefstal uit bloemenstalletje oefening aanplant van de vlag van Julianadorp voor 2009 ?
informatie langs vlinder-route verdwenen een bijzondere dubbeltulp
PCO Basischool De Rank bestaat dit jaar 25 jaar maak eens een ansichtkaart van Julianadorp
welcome.to/julianadorp
aangepast: april 2007
De aprilmaand is volop in lentesfeer. Wilgenkatjes, vroegbloeiende fruitbomen, nieuw leven met jonge eendjes en lammeren. Met de vele bloeiende tulpen- en narcisvelden rondom Julianadorp geeft Koegras al weer een zeer kleurrijke aanblik. Waren de eerste bolbloemen, krokussen, narcissen en hyacinten dit jaar al vroeg in bloei, ook de tulpenvelden staan al volop in bloei. De eerste tulpen zijn zelfs alweer gekopt. De vroege bloei brengt de organisatie van vooraf vastgestelde bloemendagen in de buurdorpen Anna Paulowna en Breezand enigszins in problemen. Met name bloemen van te vroeg bloeiende hyacinten moeten enige tijd in de koeling worden bewaard om op de geplande data te kunnen worden gebruikt voor het maken van bloemenmoza�ken.

lammetjes(boven) en jonge eendjes(onder) zijn echte lentebodes
 

de bloeiende wilgenboom
 

perenbloezem
 

Koegras kleurt dit jaar al vroeg met de bloei van veel bloembollenvelden
.
Op uitnodiging van de BelangenVereniging Julianadorp in samenwerking met de bibliotheek kwam Marieke Henselmans naar Julianadorp om haar kijk op besparen aan dorpers over te dragen. Marieke noemt zichzelf besparings- (ervarings)- deskundige. In de 80er jaren was zij werkzaam in de zorg met een klein inkomen en bijstands- moeder met 1 kind. Een herhalend thema bij haar voordracht was, dat er veel kan worden bezuinigd op redelijk simpele zaken. Zij noemde daarbij o.a het open staan van giften van anderen. Vaak hebben anderen iets, dat nog best door iemand kan worden gebruikt. Sta je daarvoor open, dan doe de gever een plezier en spaart het jou kosten uit. Een "tweede hansje" kan best nog wel goed zijn, waarom wel een tweedehands huis en niet iets tweede hands voor je primaire levensbehoefte. Je moet wel geduld hebben bij het krijgen van iets, soms is het er even niet, dus moet je dan de tijd nemen tot het wel in beeld is. Wil je direkt iets hebben dan is dat alleen maar mogelijk door te kopen en dan ben je zondermeer duurder uit. Een ander voorbeeld was het veel gehoorde "Ik wil niet bezuinigen op het eten" waarop Marieke inhaakte met een analyse van de inhoud van een supermarkt-karretje.
Zij constateert daarbij vaak dat er weinig echt noodzakelijk eten in ligt, maar vaak wel heel veel chips, snoep en andere lekkernijen. Ook daarop kan flink worden bezuinigd. Een andere stelling die zij poneerde was; "bezuinigen doe je om andere dingen, die je leuk vind, mogelijk te maken" , besparen is een middel en g��n doel.Haar belangrijkste tip was het opstellen van een prioriteitenlijstje. Bekijk eens alle uitgaven die je doet, boodschappen, vakantie(s), auto, kleding, contributies, uitgaan, goede doelen of roken. zijn ze echt allemaal nodig. Welke dingen wil je in het bijzonder niet missen. Laat je vooral niet gek maken daar het bestedingspatroon van anderen. Is er bijvoorbeeld geen geld voor vakantie, ga dan ook niet met vakantie. Zij stelde zichzelf de vraag of goedkoop altijd duurkoop is. Afgaande op testresultaten van consumentenbond en consumenten-tv-programma's stelt zij vast, dat goedkope producten geregeld als goed worden getest. Hierbij moet worden opgemerkt, dat mannen vaker twijfelen aan de kwaliteit van goedkopere producten.
"t Kan toch niet goed zijn voor die prijs" zijn mannenopmerkingen.
Wist u dat senseo-koffie zetten vier keer zo duur is als normaal koffie zetten en dat het zelf maken van sausjes u heel veel geld kan besparen en dat een bloemkool van 2 euro eigelijk een kostprijs is van vierguldenveertig. Zou u ooit vierenenhalvegulden betalen voor een bloemkool ?
Na de pauze gaf de spreekster aan wat volgens haar het allerbelangrijkste is: sparen. Er voor zorgen dat je niet meteen aan de grond zit als je voor onverwachte uitgaven komt te staan. Een goede tip van een toehoorster: “…lees geen aanbiedingenfolders, je koopt vooral troep als je het wel doet”. Marieke noemt het een vrekkenvalkuil: het kopen van te veel afgeprijsde producten. Vraag aan Marieke over hoeveel en wanneer beginnen met zakgeld geven? Marieke: volgens het Nibud ligt het gemiddelde zakgeld voor scholieren rond de € 25 per maand en rond de 50 euro per maand kleedgeld. De hoogte van het zakgeld is afhankelijk van een aantal factoren. Zo heeft het ene gezin meer geld te besteden dan het andere. Ook ligt het eraan wat het kind zelf moet betalen. Een paar euro per week is voldoende als het zakgeld is bedoeld voor kleine dingen als snoep en speelgoed. Maar als je kind bijvoorbeeld ook zelf cadeautjes moet betalen, dan is een hoger bedrag nodig. Het is goed om samen alle uitgaven op een rij te zetten en te kijken hoeveel zakgeld voldoende is. Leer kinderen onderscheid te maken tussen wat echt nodig is en wat ze graag willen hebben. Volgens Marieke kun je het beste met zakgeld beginnen vanaf ongeveer 6 jaar.
Marieke deed haar verhaal waarbij zij de toehoorder het idee gaf, dat besparen toch heel simpel kan zijn en daar kun je dan, als je voor de keuze komt te staan, weer enigszins vrolijk van worden.
Marieke laat je dus vrolijk besparen.
met dank aan Yvonne Hillen (BVJ) voor haar bijdrage aan het verslag

Marieke tijdens haar voordracht.
.
Op zaterdag 24 maart jl hield Scouting Abel Tasman Julianadorp haar jaarlijkse open dag. De club mocht zich verheugen op een flinke opkomst van belangstellenden die konden kennis maken met aktiviteiten van de scouts. In een kampvuur stokbrood bakken, met een kattepult een bal wegschieten , en een ‘ritje” aan een heuse, zelfgemaakte, kabelbaan zijn daarvan enkele voorbeelden.
Gelijkertijd gaf ook de modelspoorbaanclub, de “Smokey Railway Club”, die ook is gevestigd in het gebouw van Scouting Abel Tasman, gelegenheid om haar spoorbaan te bekijken. Niet alleen treinen, maar ook een echte draadloos bestuurde bus was er te bewonderen. De club heeft een klein aantal leden, ze wil ook niet te groot worden, maar mocht u belangstelling hebben neem dan contact op met Dirk van Es of kom gewoon eens langs op de woensdagavond vanaf 20.00 uur zijn de leden dan meestal aanwezig.
De scouting en de modeltreinclub zijn gevestigd op het adres Drooghe Bol 1001 (achter de OBS de Strandjutter)

volop aktie tijdens de open dag van scouting Abel Tasman

de modeltreinclub Smokey Railway trok ook de belangstelling van de leden van de scouting

niet alleen treinen, maar ook een draadloos bestuurde bus reed op de modelbaan
.
In het kader van het aanstaande honderdjarige bestaan van Julianadorp worden stilaan aktiviteiten ontplooid om het dorp in 2009 volop in de belangstelling te krijgen. Zo is Cor Langendijk bezig met het tekenen van de boerderijen die zoal te vinden zijn in de polder Het Koegras, waarvan Julianadorp de centrumplaats is. Hij heeft inmiddels achtenveertig boerderijen vastgelegd. Het streven is om in het jubileumjaar van Julianadorp een zestigtal klaar te hebben. U hoeft niet zolang op het resultaat te wachten, want de tekeningen die klaar zijn kunt u al bewonderen in het Agrarisch museum “Weten en Werken”van Jeanette en Klaas Hoornsman. Ook zijn er inmiddels drie van de geplande vijf verjaardagskalenders verschenen met elk twaalf tekeningen van de boerderijen. Heeft u belangstelling voor de kalenders, dan kunt u contact opnemen met Cor Langendijk. De kosten per kalender zijn 8,95 euro.
info en contactadres: Cor Langendijk tel:0223-641342 e-mail:
corlangedijk@tele2.nl

Cor Langendijk met een tekening van een stolpboerderij in Koegras

De orginele tekeningen zijn te bekijken in het agrarisch museum Weten en Werken
.
Tijdens de jaarlijkse open museumdag, zondag 15 april, werd op het terrein van het Agrarisch museum "Weten en Werken" een dorskast gedemonstreerd. De dorskast stamt uit 1927 en wordt bij gelegenheid opgestart door een groep mannen die wordt aangeduid met de naam “Dorsgroep Weten en Werken”. Het was prachtig zonnig en droog weer, perfekte omstandigheden voor een geslaagde demonstratie.
Het dorsen trok een flinke belangstelling, waarbij de oudgedienden nog weer eens verhaalden hoe dat vroeger tijd vaak toeging. Vooral het huidige jachtige leven speelde ten tijde van de vroegere dorsakties nog niet. Men was met meerdere arbeiders rustig bezig het graan te laten ontdoen van de meelkorrels die in grote zakken werden opgevangen
Waar eertijds ook wel een stoommachine werd ingezet, werd bij deze demonstratie de dorskast aangedreven door een oude tractor.
De dorsgroep had, met name voor de jeugd, ook nog een teil half gevuld met graankorrels. Het eindproduct werd op die manier "voelbaar" voor de jongeren, die tegenwoordig vaak alleen nog maar de landbouwproducten zien als ze onherkenbaar zijn verpakt en in de schappen van de supermarkt liggen.


van korenaar tot graankorrel
 
 
.
De kinderen van Hoornsman hebben het bloemenstalletje van de familie voorzien van tekeningen met aandoenlijke teksten. “Wel betalen”, “Niet stelen”, "gestolen bloemen thuis is toch ook niet fijn", "wij houden u in de gaten" en “Moeder werkt er hard voor” zijn de oproepen die zij doen aan de gasten die een bosje bloemen willen bemachtigen uit het stalletje.
Bij navraag bevestigde vader Dick Hoornsman, dat de houding van de klanten momenteel anders is dan voorheen. Ondanks de lage kostprijs komt het geregeld voor dat bloemen worden meegenomen zonder te betalen. De hartekreten van de meisjes Hoornsman lijken een positieve invloed te hebben op het gedrag van de klanten, de bloemen worden weer vaker betaald.

Het bloemenstalletje met de hartekreten van de meisjes Hoornsman
 
Enkele jaren geleden werd in Julianadorp een vlinderroute uitgezet. Inmiddels zijn de informatiebordjes besmeurd met grafity of helemaal verdwenen.

In Doorzwin, langs de Slenk, is de vlinder informatie verdwenen
.
De Protestant Christelijk Bassischool De Rank bestaat dit jaar 25 jaar.
De school is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het jubileumfeest.
.
Deze week, zondag 22 april, is de Floratuin van Arno Kroon aan de Rijksweg op zijn mooist. De meeste verschillende tulpensoorten, die in blokjes van 1 m2 zijn geplant, staan volop in bloei. Mogelijk, als het niet te warm wordt , is de uitbundige bloei nog enige tijd te bewonderen. De Floratuin wordt gebruikt voor presentatie van nieuwe soorten bolbloemen, waar ook bloembollenexporteurs komen kijken naar mogelijk nieuwe handelswaar.
De Floratuin krijgt in deze tijd al veel bezoek. In de schuur op het terrein kan een video over het verwerken van bloembollen worden bekeken en niemand hoeft met lege handen te vertrekken want daar is ook een uitgebreid assortiment aan bloembollen uitgestald die aan de gasten te koop wordt aangeboden.
Transportbedrijf Rietvink uit Julianadorp promoot de Floratuin en het bloembollengebied de Noordkop met grote foto's van bolbloemen op een vrachtwagen. Het transportbedrijf vervoert bloembollen van telers uit de Noordkop door geheel Nederland. De Noordkop van Noord Holland is het grootste aaneengesloten bloembollen-teel-gebied ter wereld .
De Floratuin, Rijksweg 85 te Julianadorp, met bloeiende bolbloemen is nog tot 24 mei te bezoeken.
Openingstijden wo,do,vr en za van 10.00 tot 17.00 uur en zondags van 11.00 tot 15.00 uur.
 

Transportbedrijf Rietvink uit Julianadorp promoot met foto's op een vrachtwagen de Floratuin en de Noordkop
.
 
Het lijkt verontrustend, brand in Buitenveld, maar het valt mee. Tijdens de avonduren weerspiegelt het zonlicht soms in de buitenramen van de Residence. De aanblik doet daarbij denken , dat het pand in brand staat.

Door weerspiegeling van avondzonlicht lijkt Buitenveld in brand staan
.
Julianadorp heeft drie winkelcentra, Het Loopuytpark, De Riepel en het jongste winkelcentrum Dorperweerth. Dit laatste Winkelcentrum is gelegen in Julianadorp-Zuid en de toegang vanaf de Langevliet wordt geflankeerd door woonkolossen De Bazuin en Genua waardoor Julianadorp op die locatie een grootsteedse aanblik heeft. Over enige tijd wordt begonnen met de bouw van een nieuw overdekt winkelcentrum aan de Schoolweg in het verlengde van het Loopuytpark. Winkelcentrum De Riepel wordt na de realisatie van het overdekte winkelcentrum gesloopt en op die plaats verrijst een woontoren voor senioren.
 

Blik op winkelcentrum Dorperweerth
.
Al eerder pubiceerden wij een foto van de Middenvliet. Het nieuwe wegdek, aangelicht door het avondzonnetje, zette ons nogmaals aan een foto van deze bijzondere polderweg van Koegras op te nemen in het Dorper nieuws.
.
Door de sloop van het gezinsvervangend tehuis Drooghe Weerth zijn delen van de Mstr Henderikxstraat vanaf de Langevliet te zien, die over enige tijd weer zijn verscholen achter de nieuwbouw die op plaats van het gezinsvervangd tehuis zal verrijzen
.
Vanaf de duinen van Koegras,met zicht op de bloeiende bloembollenvelden, zou je denken dat de bloembollentelers alvast oefenen met het planten van bloembollen die de kleuren van de vlag van Julianadorp goed op het grote veld kunnen weergeven. De kleuren van die vlag zijn een brede baan groen, 7 smalle banen rood en geel en weer een brede baan groen. Op de onderste helft van de afgebeelde foto is dat beeld al aardig te onderscheiden. De bovenste groene baan moet nog wat egaler en de rode en gele banen moeten nog wat smaller en vaker herhalen.
Het door ons, in 2001, in deze website gepubiceerde artikel over de 'vergeten vlag van Julianadorp is goed aangeslagen in ons dorp. De BVJ heeft de vlag inmiddels omarmd en als basis voor de verenigingsvlag gebruikt. De Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit werkt aan een ontwerp van de jubileumvlag voor het honderdjarig bestaan van Julianadorp waarbij ook het ontwerp van de ''vergeten' vlag van Julianadorp een belangrijke basis gaat vormen

Onderste deel van de foto bevat de banen kleuren, groen-geel-rood-groen van de vlag van Julianadorp
.
In de natuur ontstaan er bij tijd en wijle afwijkingen bij een gewas. Zo is dat ook bij de afgebeelde tulp. Twee knoppen aan ��n steel, dat zie je niet vaak. Navraag bij onze deskundige op het gebied van bloembollenteelt Anton van der Zwet leerde ons, dat deze afwijking soms voorkomt. Bij het opnieuw planten van de betreffende tulp kan het best zijn, dat weer een normale tulp zal groeien. Zeker bij kruisingen van bolbloemen zal de afwijking zich zeer waarschijnlijk niet herhalen. In vaktermen gesproken de bol valt weer terug in zijn basisvorm. De afwijking is meestal ��nmalig

Twee tulpenknoppen aan �en steel
.
Verstuur eens een fotootje van Julianadorp en Koegras
Met rechter muisknop klikt u op de foto. Een keuzebalkje gaat open. Kies daar copi�ren.
Open een fotobewerkingsprogramma of een tekstverwerker. Plak de foto in dat programma en druk het daarna af. Let op, u kunt de foto w�l kleiner maken maar niet groter. Bij het groter maken wordt de kwaliteit veel slechter. Heeft u de foto afgedrukt, dan kunt u die naar al uw vrienden en bekenden versturen. Veel succes met deze oefening. Digitaal versturen van de foto kan natuurlijk ook.
.
.
.
.
 
.
 
.
.
 
Van Harte Welkom op de Website
Julianadorp parel van de kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
,
de website is een non-profit promotie-site van Julianadorp
en wordt sinds 1999 gemaakt door

"Julianadorp-promotie '95"
e-mail: parelvandekop@debvj.nl
( gadviseerde beeldinstelling is 1024 bij 768 )
,
!!! foto's van deze website mogen n�et voor commerci�le doeleinden worden gebruikt !!!
-------- copyright website & foto's : Julianadorp promotie '95 -----
Dorper Nieuws wordt samengesteld door de makers van de website
Julianadorp parel van de kop
Nieuwstips kunt u e-mailen naar:
parelvandekop@debvj.nl