...Julianadorp WO II anti-tankgracht

Anti-tankgracht ten zuiden van Julianadorp tijdens WO II 1940-45 d.d 29 april 2019

....

De anti-tankgracht, een samenstelling van luchtfoto's direct na de oorlog gemaakt (boven)
en ingetekend in een recente plattegrond van Julianadorp (onder)
Anti-tankgracht ten zuiden van Julianadorp maakte deel uit van de Atlantic Wall.
Komende week is het vierenzeventig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog, 1940-45, afliep.
Bewoners van Julianadorp hebben net als velen vijf jaar in spanning doorgebracht. Het gebied
rondom Julianadorp maakte deel uit van de, door de Duitse bezetter, aangelegde Atlantic Wall,
een verdedigingslinie die werd opgezet langs de Noordzeekust vanaf Noorwegen
tot BelgiŽ en verder langs kust van de Atlantische Oceaan tot de PyraneeŽn, het noorden van Spanje .
Grote delen van dorpen en steden werden gesloopt om plaats te maken voor bunkers en het
vrijmaken van velden voor afweergeschut.
Door het graven van een anti-tankgracht direct ten zuiden van Julianadorp kreeg het dorp in
die jaren een heel ander aanzien. Langs de gracht, in de bebouwde kom, langs toegangswegen
en in de duinen verrezen meerdere fikse en veel kleine bunkers, die samen een verdedigingslinie
vormden voor de militair strategische haven en het vliegveld de Kooy in Den Helder.
De anti-tankgracht werd gegraven vanaf de duinen aan de Zanddijk tot aan de afslag Rijksweg-
Schoolweg zigzag gewijs door het land. De verdedigingslinie liep nog door over het
Noord-Hollandskanaal deze tot de Kooybrug, waarbij ook een batterij bunkers werd gebouwd.
In de duinen vanaf de Zanddijk tot aan de Noordzee werden obstakels aangebracht bestaande
uit betonnen draketanden en een pantsermuur.
De verdedigingslinie, liggend direct ten zuiden van Julianadorp en langs een deel van het
Noord-Hollandskanaal tot de Kooybrug, vormde een grens met het militair strategische
vliegveld De Kooy en de marinehaven in Den Helder.
Er waren vier toegangswegen, de Zanddijk, een brug over de gracht in het verlengde van de
Langevliet, de Rijksweg richting t'Zand en de Kooybrug. Julianadorp werd spergebied
Bewoners werd gelast te vertrekken. Een aantal is verhuisd, maar de druk om te vertrekken
was niet groot, derhalve bleven ook veel dorpers tijdens de oorlog in Julianadorp wonen.
Jongstleden troffen we enkele foto's minder bekende foto's aan van de verdedigingslinie
ten zuiden van Julianadorp. Met aanvulling van andere foto's brengen we de genoemde
anti-tankgracht in beeld met de uitloop door de duinen naar de Noordzeekust.
De foto's zijn afkomstig van het Nederlands Instituut van Militaire Historie, Maarten Noot,
het Nederlands Instituut Oorlogs Documentage en het archief van deze website.

Meer lezen over Julianadorp en Koegras tijdens WO II 1940-45 op deze website ? klik hier....
De verdedigingslinie vanaf het Noordzeestrand, via landerijen ten zuiden
van Julianadorp naar de afslag Schoolweg-Rijksweg

De verdediginglinie, vanaf het Noordzeestrand gezien, bestond uit pantsermuren en draketanden
aangebracht in en over de duinen in het verlengende van de anti-tankgracht..

Betonnen draketanden als anti-tankobstakels aanbracht in en over de duinen
 

Aan de Zanddijk werd ook nog gewaarschuwd voor gevaar van gelegde landmijnen
 

De anti-tankgracht gezien vanaf de duinen zigzag gewijs gegraven ten zuid-westen van Julianadorp
 

Detailfoto's vanaf de duinen aan de Zanddijk, met op de achtergrond Julianadorp
 

De anti-tankgracht ten zuid-oosten van Julianadorp (foto +/- 1966)
 

Het deel van de anti-tankgracht, bij de afslag Schoolweg- Rijksweg, dat nu nog steeds bestaat

terug naar index pagina

   
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
d.d. april 2019
copyright: Julianadorppromotie '95