...Julianadorp WO II Bijlage 2
Bijlage-2 .......Begin WO2 uit het dagboek van Henk Spanjaard
Het is dit jaar, april 2010, in mei vijfenzestig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Vijf jaar geleden hebben we het verhaal Julianadorp en de Tweede Wereldoorlog op de website gepubliceerd. Dat maakte toen veel indruk bij oude en jonge dorpers. In dat verhaal hebben we enkele gegevens ontleend aan het dagboek van Henk Spanjaard de voormalig beheerder van Proeftuin Julianadorp.
Deze proeftuin heeft bestaan van 1910 tot 1941. Het was een proeftuin waar nieuwe methodes voor het telen van groeten en fruit werden uitgeprobeerd. De tuin werd bekostigd door een inleg van een aantal dorper aandeelhouders, Rijkssubsidies en de opbrengst van de verkoop van groente en fruit. De Alkmaarder Hazeloop was vaste adviseur van de proeftuin en de leiding was in handen van het toenmalig hoofd van de lagere school meester J.de Vries, die daarbij ook nog kassier was van de boerenleenbank. De beheerder van de proeftuin was eerst dhr. D.van Die, en later Henk Spanjaard. Voor de aandeelhouders moet het teleurstellend zijn geweest, dat de proeftuin nooit winst heeft gemaakt, de jaarlijks verleende Rijkssubsidie hield de proeftuin gaande.
.
Toen familie K. Heemskerk haar intrek nam in de voormalige woning van Henk Spanjaard, gelegen op de hoek Parkstraat/Proeftuinweg, trof zij daar een doos aan met een dagboek bestaande uit zeven-en-twintig met handgeschreven boekwerken. Dhr. Spanjaard heeft het dagboek bijgehouden in de periode van 1929 tot 1942. Van de huidige lezers van het dagboek wordt wel enig doorzettingsvermogen gevraagd, want het zijn nogal eentonige verhalen. De dagschriften beginnen met het aangeven van de weersomstandigheden, die dan worden gevolgd door een beschrijving van het reilen en zeilen van die dag. Het aantal dagen spitten, zaaien, planten en onkruid wieden vormen de hoofdmoot. De inzet van werkvolk is kritisch gevolgd en de namen van belangrijke en minder belangrijke bezoekers van de proeftuin worden regelmatig genoemd.
Het gaat te ver om een complete samenvatting te geven, maar wel moet nog worden opgemerkt, dat de verhouding tussen meester de Vries en de heer Spanjaard op gespannen voet stond. Dat kwam door de vermeende vakkennis van meester de Vries van het telen van groeten en fruit en de katholieke gezindheid van Spanjaard terwijl de meester daar niets van moest hebben. Regelmatig wordt de meester als een prutser bestempeld, die adviezen van Spanjaard steevast negeert, hetgeen Spanjaard deed besluiten zijn mond te houden. Het schrijven van het dagboek was mogelijk een poging om zijn dagelijkse frustraties, met name veroorzaakt door de houding van de meester, van zich af te schrijven. In het dagboek wordt de meester geduid met de afkorting Mr. en Spanjaard schrijft over zich zelf met de afkorting Sp.
Spanjaard maakte in zijn dagboek ook melding van de aanvang van de Tweede Wereldoorlog. Middels zijn notities krijgen we enig inzicht van het leven in Julianadorp vlak voor en tijdens de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog. Om de sfeer van de verhalen niet aan te tasten volgen hieronder afbeeldingen van delen van het dagboek, met gebeurtenissen van de dag in het handschrift van schrijver
De notities van Spanjaard kunnen worden gezien als aanvulling ,
op het verhaal "Julianadorp en de Tweede Wereldoorlog"
dat in 2005 op deze website werd gepubliceerd;
Met dank aan Kees en Annemarie Heemskerk die het dagboek met fotomateriaal beschikbaar stelden
Henk Spanjaard(rechts) en medewerker Wesie in de Proeftuin foto: Map Heyblok
De notities van Henk Spanjaard van het begin van de Tweede Wereldoorlog, mei en juni 1940

In Julianadorp werden twee schuilhutten gebouwd, midden op het Loopuytpark en een Schuilhut op
de hoek Parkstraat- Proeftuinweg.Cor Hollander sr. maakte deze tekening waarbij hij aangaf, dat de schuilplaatsen toch wel steviger waren dan eerder aan ons werd verteld. De Schuilhutten werden gebouwd onder leiding van de vader van Cor Hollander commandant van de Julianadorper Luchtbeschermingsdienst.

10 mei 1940, aanval op vliegkamp de Kooi, begin van de oorlog met Duitsland

Duitse "Blitzkrieg" op Nederland met inzet van Stuka,svoorbeeld van luchtafweergeschut 1940


Een indruk van hoe het toeging in een proeftuin van de dertiger jaren van de vorige eeuw
 
terug naar index pagina
 
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
d.d. april 2010
copyright: Julianadorppromotie '95