...Julianadorp WO II Bijlage 3
Bijlage 3. Tweede Wereldoorlog in Julianadorp en Het Koegras
70 jaar na de Tweede Wereldoorlog
& Sloop bunkers aan de Kortevliet
d.d. april 2015
Dit jaar, in de maand mei, is het zeventig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog (1940-1945)
ten einde kwam. In 2005 is op deze website een uitgebreid verhaal verschenen over het leven in
Julianadorp en Koegras tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de loop van de jaren daarna zijn er
bijlages aan toegevoegd met nieuwe ontdekkingen/verhalen over die donkere jaren in Koegras.
In 2013 kregen we van Govert de Jong, zelf in 1948 geëmigreerd naar Canada, een uitgebreide
beschrijving over zijn leven als vluchteling in Koegras.
Eén van de verhalen van 2005 gaat over de bunkers in Julianadorp en Koegras en de anti-tankgracht
die ten zuiden van Julianadorp, die tijdens de oorlog in opdracht van de Duitse bezetter werden
gebouwd en gegraven. De bunkers en de anti-tankgracht maakten deel uit van de Atlantic Wall, een
verdedigingslinie langs de kust die zich uitstrekte van Noorwegen tot aan de Pyreneeën in Spanje.
Jongstleden kregen we via de Helderse Historische Vereniging een aantal foto’s van Julianadorp,
die in 1967 zijn gemaakt door Lou Berg, ambtenaar openbare werken.
Op één van de foto’s is het meest oostelijk deel van de anti-tankgracht nog zichtbaar. Naderhand is
het grootste deel gedempt. Een klein deel van de gracht, gelegen dichtbij de Rijksweg, bestaat nog.

Na een lange tijd van verzwijgen van Altlantic Wall is er inmiddels weer internationale
belangstelling voor het gigantische verdedigingsproject. Gepaard gaand met congressen
en websites worden pogingen ondernomen de Altlantic Wall museaal te maken.
Ook In Julianadorp bij strandslag de Zandloper wordt een bunker zoveel
als mogelijk naar de oorspronklijke staat teruggebracht en opengesteld voor bezoekers

Foto met (bovenin) zicht op een deel van de tankgracht ten zuid-oosten van Julianadorp richting
Rijksweg, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter is aangelegd.
Foto gemaakt in 1967 door Lou Berg , beschikbaar gesteld door de Helderse Historische Vereniging

Een deel van een miltaire staftekening, waarop de anti-tankgracht is ingetekend.
De gracht liep zigzaggend, direkt ten zuiden van Julianadorp, vanaf de Rijksweg
tot aan de Zanddijk. Het eindpunt bij de Zanddijk wordt nu nog gemarkeerd
door draketanden in de duinen tegenover recreatiepark Oase

Deze bunker stond langs de tankgracht dicht bij de Van Foreestweg
De bunker is later in opdracht van Fa. Langelaan in de grond verzonken.
 

Betonnen draketanden, nu nog aanwezig tegenover recratiepark Oase, maakten
deel uit van de anti-tankgordel drect ten zuiden van Julianadorp.
 
Van de, in de Tweede Wereldoorlog, gebouwde bunkers zijn inmiddels veel gesloopt of in de
grond afgezonken. Bloembollentelers hadden geen economisch belang bij die zware betonnen
kolossen, die na de oorlog nog her en der op hun land stonden. Zij probeerden verschillende
methodes om die “krengen” weg te krijgen. Bijvoorbeeld, door een groot gat te graven naast
de bunker met de bedoeling de bunker in het gat te laten kantelen of het zand onder de
bunker weg te puiten zodat deze langzaam wegzonk in de grond, maar ook gewoon slopen met
grof geweld is meermalen toegepast.
Dat het toch ook wel bijzonder werd gevonden dat een bunker werd gesloopt,kan worden opgemaakt
uit het voornemen in 1987 om de bunker van Niek Meskers aan de Kortevliet te gaan slopen.
Wethouders van dienst, Sj Post en Klein Bennink, werden uitgenodigd voor een kleine ceremonie
die vooraf ging aan de sloop van de bunker. Arie Dobbe, voorzitter van buurtcommissie de Friese
Buurt,had daarbij de leiding. Sloopbedrijf Mels Oosterbeek had voorafgaand gaten in de bunker geboord
en voorzien van springstof. Nadat de speeches waren gehouden zou de grote klap volgen met de
verwachting dat de gehele bunker uitelkaar zou spatten. Echter dat viel zwaar tegen, springstof spoot
met grote kracht met een rookpluimpje uit meerdere boorgaten.Het verwachte uitelkaar spatten van
de kolos bleef uit, van de zijkanten braken nog wel fikse delen af, maar het grote uiteenvalen bleef uit.
Het slopen van de rest moest daarna met drilboren worden voltooid.

Voorafgaand aan de sloop van de bunker werden gaten in de bunker geboord en van springstof voorzien

Arie Dobbe, staande op een tonnetje, tijdens zijn speech tijdens de
cermonie voorafgaand aan de sloop van de bunker

Vervolgens hield wethouder Sj. Post een toespraak

De sloop van de bunker gaat beginnen

Helaas, de bunker bood teveel weerstand, grote delen kwamen los, maar geheel in puin lukte nog niet

Marc Dobbe ( dd..23-10-1987) op de brokstukken van de deel vernielde bunker
De foto's van de sloop van de bunker van Niek Meskers zijn beschikbaar gesteld door familie A.Dobbe
 

terug naar index pagina

 
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
d.d. april 2015
copyright: Julianadorppromotie '95