Oude kaarten van de kop van Noordholland en de polder Het Koegras
Een aantal oude landkaarten van de Kop van Noord Holland. Het valt op, dat de interpretatie van de tekenaars, van hoe het land er destijds uitzag in een vergelijkbare periode, zeer verschillend was.
Het verschil van de landkaarten is mogelijk gekomen doordat een deel van Koegras beurtelings onder water stond en droog lag, naar gelang de hoogte van de getijdenwaterstand van de aangrenzende open zee ten oosten van Koegras.

Nederland (boven) en Kop van Noord Holland (onder) in Romeinse tijd.

Kop van Noord Holland rond 800

Kop van Noord Holland in 1554

Kop van Noord Holland in 1599
Veranderingen van het vaste land van de Noordkop-west tussen 1500
en 1600 en de oude namen van de zeewaterkerven in het vaste land
met aanduiding Queldering van het Koegras als nummer 24

Kop van Noord Holland in 1632

Kop van Noord Holland in 1748

Kaart van het jaar 1818, toen de polder Koegras werd drooggelegd

Verandering van vaste land van de kop van Noord Holland van 1250 tot 1950


Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
aangepast dd april2011
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
copyright Julianadorppromotie ' 95