Ontvangst Sinterklaas in Julianadorp d.d. 24-11- 2018
Zaterdag 24 november kwam Sinterklaas aan in het centrum van Julianadorp.
Sinterklaas werd door Gert van Mullem namens de bewoners van Julianadorp
verwelkomd onder begeleiding van de vrolijke klanken van de Pietenband. Veel
kinderen konden Sint een handje geven en aansluitend beklom de Sint de
muziektent op het Loopuytpark zodat alle kinderen en andere belangstellenden
Sint goed konden zien. Het welkomstfeest werd daarna voortgezet in de
Willibrordkerk aan de Parkstraat waar de kinderen werden getrakteerd op lekkers met zang van het Pietenkoor en een heuse poppenkastvoorstelling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze fotopagina van de ontvangst van Sinterklaas in Julianadorp 2018
is samengesteld voor de website

Julianadorp Parel van deKop
www.julianadorp-parelvandekop.nl
parelvandekop@debvj.nl
copyright Julianadorppromotie '95