F E E S T R E D E
van Burgemeester ir. C.J. Vriesman,
ter gelegenheid van het
Eindfeest 100 jaar Julianadorp
op zaterdag 3 oktober 2009

100 jaar Julianadorp!

Ondanks alle medische en sociale ontwikkelingen toch nog een respectabele leeftijd.
Ook al komen er steeds meer eeuwelingen en blijven ze daarna steeds langer leven.
Nederland telt op dit moment circa 2.800 110-jarigen, bijna 500 meer dan drie jaar geleden!
De groei zit vooral bij vrouwen: in zo’n 3,5 jaar van 2.000 naar 2.400. Mannen blijven wat achter:
van 350 naar 400. Juliana-dorp zit dus goed!

100 jaar geleden was 100 jaar worden een hele prestatie. Nu kijken we er niet echt meer van op.
Maar toch komt de burgemeester even op bezoek bij de jarige, met al dan niet in zijn kielzog de krant.
Dat laatste doet mij denken aan een voordracht van Godfried Bomans van alweer een groot aantal jaren geleden. Hij vertelt daarin hoe hij als jong journalist een 100-jarige moest interviewen.
Via googlen “100 jarige + Godfried Bomans” op You Tube te zien.

Bomans dacht haast te moeten maken om de 100-jarige nog voor zijn verscheiden
te spreken te krijgen. Dat bleek onjuist.
De betrokkenen hing thuis nog monter in een vogelnestje in de ringen.
Hij voldeed dus aan de kwalificatie “kras”, die volgens Bomans, ongeacht de conditie,
aan alle 100-jarige gegeven werd. Een krasse 100-jarige.
Dat geldt zeker voor de eeuwelinge op wier verjaardag we hier zijn.
Julianadorp, een eeuwelinge !

Velen krimpen toch wat bij het groeien der jaren.
Zij, Julianadorp, niet, in tegendeel!
Zij herbergt met liefde nu crica 15.000 zielen,
35 jaar gelden nog maar rond 2.400.

Velen verliezen krachten bij het ouder worden.
Zij, Julianadorp, niet!
Sterker nog: zij draait als 100-jarige haar hand niet om
voor een knallend Power Festival.

Er zijn er die met het klimmen der jaren hun ondeugendheid kwijt raken.
Zij, Juliandorp, niet!
Enkele van haar pronte dochters verschijnen schalks
op tot collectors-items geworden bill-boards.

Er zijn mensen die indutten bij het op leeftijd komen.
Zij, Julianadorp, niet!
Zij zet ondanks soms moeilijke tijden blijvend in op nieuwe ontwikkelingen in toerisme
en de recreatie, innoverend ondernemerschap in de bollensector, verantwoorde verdere
stedelijke en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

En achter de -verbergende- geraniums?
Niets voor haar!
Zij biedt oud én jong elk jaar weer vrij uitzicht op bloeiende bollenvelden.

Bomans stelt de 100-jarige een aantal geijkte vragen.
Ik ga die niet aan u voorleggen, maar zelf beantwoorden.

"Hoe bent u zo oud geworden?”
“Dat ging van zelf”, antwoordt de geïnterviewde.
Dat geldt niet direct voor Julianadorp.
Voordat in 1974 de eerste paal de grond in ging voor wat toen nog Drooghe Weert zuid heette,
was er heel wat water door de Schoolvaart gegaan.
Stagnatie van de bevolkingstoename van de gemeente en daarmee Julianadorp leidde
eind jaren zeventig tot forse discussies over omvang en richting van de verdere uitleg.
Drooghe Weert zuid-niet meer helemaal afbouwen en Drooghe Weert-noord maar een stukje.
Concentrische uitbouw rondom het oude dorp. Of, toen al, alleen Julianadorp-oost
tussen het dorp en Noorderhaven.
Ook de keuze van de locatie, omvang en bereikbaarheid van het nieuwe winkelcentrum
aan de Schoolweg, de Riepel, had letterlijk en figuurlijk heel wat voeten in de aarde.

“Doet u daar iets voor?” was de tweede vraag van de journalist toen.
“Nee meneer, dat is het leuke van dit werk.” antwoordde de jubilaris.
Ook dat gaat niet op bij deze jubilaris.
Het 100-jarig Julianadorp is tot stand gekomen door hard werken en noeste inzet
van duizenden mensen door al die jaren heen. Beroepsmatig, maar o zo belangrijk
ook als vrijwilliger. Bestuurslid van een van de vele verenigingen die het dorp van oudsher telt,
deelnemer in een inspraakgroep, als strandwacht, leesmoeder op de school van je kinderen, elftalbegeleider of medewerkster van de Wereldwinkel.
En dat zonder al die anderen tekort te doen.
Dank zij dat werk is Julianadorp geworden wat het is: een boeiend, bloeiend,
eigentijds dorp, met goede perspectieven naar de toekomst.

“Wist u dat u het zou halen?”
“In het begin niet, maar later kreeg ik het in de gaten!”,
aldus de krasse 100-jarige uit de voordracht van Bomans.
Meester Pieter Loopuyt zal er niet stil gestaan hebben bij de vraag of het buurtschap Loopuyt
dat hij in 1909 rondom een nieuw gebouwde kerk stichtte 100 jaar zou worden.
Misschien was die horizon in die tijd nog wel te ver weg.
Voortvarend was Loopuyt wel, net als de overheid in dit geval.
Oktober 1909 verzoekt hij aan koningin Wilhelmina of het buurtschap
de naam mag dragen van haar op 30 april van dat jaar geboren dochter.
Binnen 14 dagen was er antwoord en werd het buurtschap Loopuyt Julianadorp.
Het dorp overleeft, zoals meestal, de naamgeefster.

“Zijn in den lande nog mensen die ouder zijn u?” vraagt Bomans tot slot.
“Jawel,” antwoordt de 100-jarige, “maar ik kan wachten en ik hou ze nauwlettend in de gaten!
Er is een weduwe van 103 in Schiedam, maar “die hoest sinds gisteren”,
een 104-jarige in Bolsward, “maar die woont op een tochtige hoek op het noorden” en
een nog oudere heer in Venlo met een voorsprong, “want die heeft een houten been
en daar heeft hij geen omkijken naar!”

Heeft Julianadorp concurrentie?
Ja, in Zeeland. Wilhelminadorp bij Goes is van rond 1812, Emmadorp bij Hulst nog ouder.
Inhalen zal normaliter niet lukken. Julianadorp op Curacao is jonger, van ca 1928.
Voorblijven waarschijnlijk wel, als je maar kras blijft.

Julianadorp: in alle opzichten kras.
Ik feliciteer het dorp daarmee van harte, met dank aan allen die daaraan
hoe ook hebben bijgedragen en dat op wat voor manier nog doen

2009: 100 jaar Julianadorp.
Er waren mensen die zagen dat het dorp dat zou halen. Samen met vele vrijwilligers,
sponsoren en andere hulptroepen hebben zij er een geweldig feest omheen gebouwd.
Dat feest eindigt nu en Julianadorp mag er met trots op terugkijken.

Vooruitkijken? 100 jaar verder?
Misschien is alles tussen de Middenvliet en Callantsogervaart wel volgebouwd.
Misschien staat het weer onder water. Wie zal het zeggen.
Vooruitkijken is moeilijk, maar ik wens het dorp van ganser harte 2109 toe.
Laten we hopen dat de krant en de burgemeester dan weer komen.
terug naar fotopagina 1
pagina www.julianadorp-parelvandekop.nl