.
Spuitwedstrijd actieve- en oudleden van Dorper brandweer d.d 13 april 2019
De vrijwillige brandweer Julianadorp organiseerde zaterdag 13 april een spuit- en behendigheidswedstrijd op
het Loopuytpark. Zeven actieve leden van de Julianadorper Brandweer moesten het opnemen tegen wel twintig
oud-leden en dat pakte uit in het voordeel van de oudjes. Het aanleggen van slangen ging nog redelijk gelijk op,
maar bij het onderdeel drie ballen in een netje spuiten bleken de oudgedienden toch veel beter te scoren.
De wedstrijd werd gehouden in het kader van de jaarlijkse contactdag van oud-leden met de huidige brandweer.
Enkel leden zetten een parcours uit waarbij diverse handelingen, verantwoord, moeten worden uitgevoerd.
Daarvoor worden brandweerauto's met waterpompen, het slangenmateriaal en pneumatisch gereedschap
ingezet. De brandweer heeft als voornemen deze wedstrijd ieder jaar te gaan organiseren .
De fotopagina van de spuitwedstrijd vrijwillige brandweer
is samengesteld voor de website

Julianadorp Parel van deKop
parelvandekop@debvj.nl
copyright Julianadorppromotie '95