Monique Kager, Meastro Julianadorp 2017
Muziekvereniging Kunstzin presenteerde zondag 5 november een zeer geslaagd nieuw project;
“Maestro Julianadorp 2017”, dat werd gehouden in de Ontmoetingskerk. Drie bekende Dorpers,
Monique Kager, Riet Kisteman en Arjan Koenen traden daarbij naar voren als gastdirigenten van muziekvereniging Kunstzin. Zij werden beoordeeld door een vakjury bestaande uit Ruud Splinter
en Gerrit van Mullem. Maar dat niet alleen, ook het publiek mocht haar oordeel kenbaar maken.
Dat bleek ook wel noodzakelijk want de vakjury kwam tot een gelijk aantal punten van twee
deelnemers. Een applausduur-meting per deelnemer gaf de doorslag. Monique Kager werd
uitgeroepen tot winnares van Maestro-contest Julianadorp 2017.
De initiators van Maestro Julianadorp 2017, Michel en Aad Kloos, respectievelijk voorzitter en
dirigent van muziekvereniging Kunstzin hadden enkele weken vooraf de drie dorpers gestrikt
voor deelname aan dit nieuwe project. Ze hadden ze ook uitgenodigd om tijdens repetitieavonden
van Kunstzin te komen oefenen en daardoor niet geheel onvoorbereid de bok voor het orkest te
beklimmen. De beide dames waren een paar keer komen oefenen en waren daarbij al wel tot
ontdekking gekomen dat het leiden van een orkest toch wel heel moeilijk is. Arjan had het veel
te druk met van alles en nog wat en had zegge en schrijve één keer kans gezien de moeilijkheids-
graad te onderkennen, waarbij hij zelf nog opmerkte dat hij niet kon maathouden.
Riet Kisteman mocht als eerste aantreden. Zij dirigeerde het stuk Halleluja met als opmerking
van de jury dat de inzet van de muziek moeizaam was maar het vervolg met spanning en goede
nuances verliep. Daarna trad Monique Kager met het stuk Proud Marry aan waarover de jury
opmerkte dat zij zeer gedreven was, maar het er goed had afbracht.Het viel op dat ze meezong.
Dat laatste deed Arjan Koenen ook, die als derde maestro naar voren trad met het stuk Joost.
De jury merkte daarbij op, dat hij moeite had met het op tijd aangeven van delen van de
muziek. Het orkest was hem steeds een slag voor, Arjan volgde lijdelijk met de muziek mee..
Maestro Monique kreeg een heuse baton als ereprijs aangeboden en aan alle drie deelnemers
werd een herinneringsbeker uitgereikt. Monique werd uitgenodigd voor het komende nieuwjaarconcert
van Kunstzin in samenwerking met het dorper koor Rejoice om ook daar nogmaals als gastdirigent
op te treden. Piet van Mullem nodigde, namens de Marinierskapel, de drie deelnemers uit voor het
bijwonen van een optreden van de Marinierskapel in de schouwburg te Den Helder.
Het maestroproject werd omlijst met populaire muziekstukken van onder andere Boudewijn de Groot
en Ramses Shaffy ten gehore gebracht door muziekvereniging Kunstzin onder leiding van Aad Kloos.
Het nieuwe project kan met het aanstekelijk entertainment en de grote publieke belangstelling als
zeer geslaagd te boek gaan en verdient zeker een vervolg. We zijn nu al benieuwd wie de
volgende potentiële dorper Maestro zal zijn.

Monique Kager in actie als dirigent, weergegeven op een videoscherm voor het publiek
 
De maestro's, Monique, Riet en Arjan in aktie en de vakjury bestaande uit Ruud Splinter en Gerrit van Mullem
 
Deze pagina is samengesteld voor de website
Julianadorp Parel van de Kop

d.d. november 2017
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
julianadorp@hotmail.com
copyright Julianadorppromotie'95