Julianapop weer Topevenement
M
et bijna vijfduizend bezoekers, een zeer gevarieerd muziekprogramma en prachtig festivalweer was Julianapop dit jaar opnieuw een zeer geslaagd Julianadorper evenement.
Riemer en Band, de winnaar van Julianpop Primeur mocht rond één uur in de middag het festival openen. Na afloop waren de leden zeer onder indruk van Julianapop en spraken hun waardering uit over de organisatie. Zij werden gevolgd door een optreden van Splendid, waarna Mephis Maniacs het podium bestormde die met veel show hun coveracts uitvoerden. Zij brachten de duizenden aanwezigen in een feestelijke stemming.
Voor, met name, de jeugd was het optreden van Ali B een topper. Hij nodigde dorper jeugd uit om samen met hem een aantal bekende Ali-B nummers op het podium uit te voeren. Prachtig was ook het aanhoren van mee-rappend publiek tijdens het optreden van Ali-B met zijn drie companen.
Het programma ging verder met een optreden van de Drie J's, waarvan het repertoir landelijk bekend is. Als slotsact trad DI-RECT aan. Voor deze band was het de derde keer dat zij aantraden op JulianaPop. De band heeft een heel eigen rockrepertoire dat met passie en veel lichteffecten zorgde voor een bijzondere afsluiting van Julianapop 2012.
Tijdens deze editie van Julianapop werd Wim Wijngaard als bestuurlid uitgezwaaid. Omdat hij voor een officieel afscheid niet op het podium wilde verschijnen , werd door het bestuur hem dank toegezwaaid met in hun midden een levensgrote foto van Wim.
Het was de negentiende editie van Julianapop hetgeen het bestuur nu al doet nadenken over de invulling van het programma voor het volgende jaar. Het lustrum van twintig jaar Julianapop wil zij een speciaal tintje geven. Er moet nog even worden gewacht met het boeken van bijzonder acts, want in september komt pas een goed overzicht beschikbaar van de agenda's van aansprekende bands.Julianaop wordt georganiseerd door Stichting Evenementen Julianadorp waarvan het bestuur volledig bestaat uit vrijwilligers. Om te voor- komen dat er teveel verstarring in het bestuur ontstaat wordt voortdurend gewerkt aan vernieuwing van de samenstelling van het bestuur . Zo werd de aanmelding van een groep nieuwe jonge vrijwilligers als zeer positief ontvangen, want een aantal van deze jonge mensen zal naar verloop van een aantal jaren de plaats innemen van afzwaaiende bestuurders.

Tenslotte een woord van dank voor de vele vrijwilligers, beveiligers, EHBO, politie, muzikanten en de bezoekers. Zij maakten Julianapop 2012 weer tot een een waar Top-evenement voor Julianadorp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

naar volgende pagina >>>>>

 

 

 

deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
dd. juni 2012
copyright tekst,foto's,logo's en html-Julianadorppromotie '95