De vijfde Springfair Julianadorp werd geteisterd door harde koude wind.
Het was wennen, de nieuwe locatie van Springfair Julianadorp. De vier voorgaande edities werden gehouden op het terrein van Noorderhaven, echter dit jaar vond de fair plaats op een braakliggend stuk land naast de ijsbaan. Het terrein is open en de beschutting moest worden gevonden door de bebouwing langs de Landbouwstraat en een bomenrij van de ijsbaan. Helaas waren de weergoden de organisatie niet zo goed gezind. Harde, koude wind uit het noord-oosten veroorzaakte kleumende bezoekers, die desondanks toch, net als voorgaande jaren massaal waren gekomen. Voor bezoekers bood de nieuwe locatie wel het grote voordeel van het gemakkelijk kunnen parkeren van hun auto's. Naast de Zuiderhaaks aan weerzijden van Junior College Julianadorp was ruime parkeergelegenheid. Op het terrein van de fair waren honderdvijftig kraampjes opgesteld waar de kooplieden hun koopwaar hadden uitgestald. Daarnaast werden van 's morgens elf uur tot vier uur in de middag demonstraties gegeven, waarbij de meeste aandacht van bezoekers werd getrokken door hovenier, tuinruimer Rob v/d Linden. Rob is bekend van tv-tuinprogramma's. Hij demonstreerde het potten van diverse planten, gelijkertijd gaf hij gevraagd en ongevraagd uitbundig uitleg over behandeling van diverse planten. Was een pot gevuld met planten dan werd die weggegeven aan iemand in het publiek. Ook werden nog demonstraties verzorgd met jachthonden en het oplaten van bijzondere vliegers. Een drietal trekpaarden zorgden nog voor vertier voor de jeugd.
 

Hovenier/ Tuinruimer, Rob Verlinden trok de meeste aandacht tijdens Springfair
 
 
 
 

Mevrouw Mennis één van de gelukkigen die een bak met boemen kreeg
 


Een glunderende Natascha met een zware bloembak met planten die ze kreeg van Rob Verlinden
 
Tuinruimer Rob Verlinden gaf demonstratie planten potten tijdens Springfair
 
 
 
 

Deze kraampjes zien we graag op de Springfair
 

Marcel van Vliet , Bep de Graaff en Helen Kreuk, drie van de grote groep onmisbare vrijwilligers
 

Mevrouw Maarsen met sieraden, door haar man gemaakt van oud bestek
 
 

Demonstratie met jachthonden
 
 
 
 

De grote tulpenliefhebber, Arno Kroon
 

Mevrouw A Theunis met een echte Springfair uitstalling
 
 

Vliegers van Simon Jong
 

De heer Willemsen demonstreerde houtsnijden en zijn
vrouw verkocht geschilderde zeepjes en voorwerpen
 
 
 

Echtpaar Buis, hier nog vroeg in de ochtend, verzorgde een vrolijke noot op de Springfair
 
 

De organisatie van Springfair Julianadorp vlnr, Susan Pennings, Margriet van Mullem ,
Mary Romar, Annemarie Pynacker, Jolanda Pennings en hun midden Rob Verlinden
 
 
 

Door een plotseling windvaag sneuvelde tijdens de middag één van de kraampjes
 

De jeugd liet zich voortslepen door drie trekpaarden
 
 
 
 
 
 

Bedankt en tot ziens op de volgende Springfair Julianadorp in 2011
 
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl
e-mail: julianadorp@hotmail.com
copyright Julianadorppromotie ' 95