Avondvierdaagse Julianadorp 2010
maandag 17 mei t/m donderdag 20 mei
Wandelroutes maandag dinsdag woensdag donderdag
REGLEMENT AVONDVIERDAAGSE JULIANADORP 2010
De avondvierdaagse in Julianadorp wordt dit jaar gehouden op 17 + 18 + 19 + 20 mei.
Zij wordt georganiseerd door de Stichting Avondvierdaagse Julianadorp.
DEELNAME
Deelgenomen kan worden door iedere wandelaar, zowel individueel, als in groepsverband. Voor zeer jeugdigen van 6-8 jaar en voor hen die geen 10 km. (meer) kunnen volbrengen, is er een route van 4 x 5 km. uitgezet. Voor deelnemers vanaf 9 jaar is er een route van 4 x 10 km. Tevens bestaat de mogelijkheid om in te schrijven voor de afstand 4 x 15 km.
NORDIC WALKERS
Deelnemers die met Stokken willen lopen, de zogenaamde “Nordic Walkers” zijn welkom, maar worden uitsluitend toegelaten op de 15 km. (Dit i.v.m. aansprakelijkheid en overlast op de andere afstanden)
INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bij voorinschrijving bedraagt € 3.50 Bij inschrijven op de eerste dag van de 4-daagse,bedraagt het inschrijfgeld € 4.00 Wij hopen echter dat u i.v.m. de organisatie zoveel mogelijk van de voorinschrijf mogelijkheid gebruik wilt maken. Wij wensen u veel wandelplezier.
INSCHRIJFADRESSEN
U kunt voorinschrijven van 04 t/m 16 mei 2010 bij de volgende adressen:
Mevr. Hoornsman, Schoolweg 1 van 14.00 tot 20.00 uur
Mevr. Koorn, Kruiszwin 3331 van 16.00 tot 18.30 uur
(Scholen mogen ook vr bovenvermelde data bij Mevr. Hoornsman inschrijven)
STARTPLAATS EN STARTTIJDEN
Startplaats is het “Zwanenest”, Middelzand te Julianadorp.
Alle groepen / lopers starten voor het “Trefpunt”
De starttijd voor de 10 en 15 km. is van 17.30 tot 18.00 uur.
De starttijd voor de 5 km. is na de 10 + 15 km. tot 18.00 uur.
Voor de 4e dag (= de laatste dag) gelden de volgende starttijden:
15 km. vanaf 17.00 uur
10 km. vanaf 17.30 uur
5 km. vanaf 17.45 uur.
Om 19.15 uur zal de gezamenlijke intocht aanvangen vanaf het “verzamelpunt” op
Vogelzand 30 De individuele wandelaar moet buiten de bebouwde kom in geval van
ontbreken van voet- c.q. fietspaden volgens het R.V.V. aan de linkerzijde
van de rijbaan lopen.
STARTREGELING
De groepen gelieven zich te verzamelen op de volgende plaatsen:
5 km. op het grasveld vr het “Trefpunt”
10 km. op het parkeerterrein vr het “Trefpunt”.
De marsleider bepaalt de volgorde van starten.
De groepleiders/sters worden verzocht eerst hun startkaarten op te halen aan de starttafel in het “Zwanenest.” De groepsband dient te worden gedragen door de groepsleider/ster welke links voor loopt.
Info: stichting Avondvierdaagse Julianadorp