Het telen van Bloembollen rond Julianadorp
modern bollenpellen bollen planten strodekken land onder water

de bloembollen-pelmachine
Het handmatig pellen van bloembollen is bijna geheel door pelmachines overgenomen. Het klaarmaken van de bloembollen voor de machine vraagt wel extra aandacht, maar daardoor kunnen nu 20 man samen met de machine het werk in dezelfde tijd, doen waar men vroeger 120 man voor nodig had.
Toch blijft er nog wat na-pel-werk en biedt daardoor menig scholier de mogelijkheid extra zakgeld of het broodnodige vakantiegeld te verdienen

Bloembollen planten in volle gang

de bollen zijn aangevoerd vanuit het bedrijf van de teler

het plantgoed


op alle kisten staat
de naam van de bollenteler

Het najaar (sept-dec) is dé tijd voor het planten van de meeste bloembollen. Hiernaast is te zien dat het bloembollenteelt bedrijf Duineveld er volop mee bezig is. De bloembollen die geplant moeten worden worden aangevoerd in grote kisten, stapelkisten. Deze bloembollen hebben nog niet het formaat om te kunnen verhandelen en worden daarom aangeduid als ''plantgoed''. De bloembollen worden met een plantmachine die aan een een trekker is gekoppeld in de grond gebracht. De machine bestaat uit een grote trechter waarin de bollen worden gestort met behulp van een hef- en kantelinrichting voor en op de trekker. Daarna rollen ze over een soort lopende band naar plant buizen die de bloembollen op de vooraf ingestelde diepte in de de grond brengen. Een extra wiel dat schuin naast de machine is aangebracht schuift de grond dat van het het plantbed is ofgerold weer over de bloembollen heen. Vroeger was dit planten handwerk. Nu kan het gehele plantwerk door één man worden gedaan. Natuurlijk wel samen met zijn geavanceerde machines.


bollen worden in de plantmachine gestort


de machine wordt afgesteld


bollen geplant, ....zand erover

Bloembollenland onder water
Met behulp van een pomp ,aangedreven door de motor van de trekker wordt land onder water gezet
Het onder water zetten van bloembollen-grond.

Enige jaren geleden kwam een bloembollenteler op de gedachten om zijn grond onder water te zetten. Dit was naar aanleiding van het feit dat, nadat in 1944 de Wieringermeer onder was gezet, er een aantal jaren zonder problemen met ziekten gewassen geteeld konden worden. De teler had problemen met enkele ziekten die in de grond voor kwamen. Omdat hij veel gewassen teelde die kleine bolletjes gaven viel er veel door door rooimachine heen waardoor hij het volgende jaar met veel opslag te maken kreeg. Als hij in staat zou zijn om deze opslag te vernietegen d.m.v. onder water zetten (inunderen) zou de druk van de ziekten ook af kunnen nemen. Een zeer milieu vriendelijke manier van ziekten bestrijding dus. Om deze reden is het onder water zetten van bloembollen gronden tot stand gekomen.

Na het planten wordt het bloembollenland met stro bedekt
 
Het bollenland afgedekt met een strolaag
Het afdekken van de geplanten bloembollen percelen

De gronden waarop de bloembollen geteeld worden bestaan voor ongeveer voor 97% uit zandkorrels (=kiezel). Deze korrels kunnen bij flinke wind gemakkelijk verwaaien (stuiven). De telers hebben de verplichting dit verstuiven te voorkomen of tegen te gaan. Bij de bloembollen kennen we een verschil in vorst gevoeligheid. Erg gevoelig zijn vooral hyacinten,irissen en bepaalde rassen narcissen.
Het opbrengen van het stro voor de winter heeft tot doel het verstuiven van de grond tegen te gaan en het bevriezen van de bollen te voorkomen. Bij de gewassen die minder gevoelig zijn zoals tulpen wordt het stro op gebracht om de wind te breken waardoor de vorst minder snel en minder diep de grond indringt. Veel van dit stro komt uit Frankrijk en Duitsland en is voor eenmalig gebruik.

het strodekken langs de Langevliet in volle gang

tekst: A vd Zwet

 

Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
adres: http://www.welcome.to/julianadorp