Bloembollen-kwekers vestigden zich vorige eeuw in Koegras
Bloembollenkwekers kwamen de vorige eeuw naar Koegras.
De bloembollenteelt rondom Julianadorp in de Koegraspolder begon in de jaren 1927 / 1928. Bloembollenkwekers uit de toen al eeuwen vermaarde bloembollenstreek rond Haarlem en Lisse, maar ook uit Zuid Holland, raakten bekend met de uitstekend geschikte samenstelling van de bodem van Koegras voor het telen van bloemblollen. De zuurgraad en het kalkgehalte van de grond en daarbij nog de klimatologische omstandigheden vormden de basis voor deze nieuwe vorm van bedrijvigheid in Koegras.
Dat de omstandigheden bijzonder zijn, zo aan de voet van de duinen vlakbij de Noordzeekust, kan ook worden opgemaakt uit het feit, dat Japanners, die bekend staan om het namaken van allerlei zaken, niet in staat zijn geweest gelijksoortige, specifieke, bloembollenkweekgronden te ontwikkelen.
De eerste kwekers, afkomstig uit de omgeving van Haarlem die zich vestigden, kochten van de toen vooral aanwezige veeteelt-boeren en andere landeigenaren het relatief goedkope grasland en zetten dat om in bouwgrond geschikt voor het telen van bloembollen.
Dat het de nieuwkomers in begin niet voor de wind ging lag niet aan de kwaliteit van de bloembollen, maar werd veroorzaakt door de economische wereldcrisis en de tweede wereldoorlog tijdens de jaren dertig en veertig in de vorige eeuw. Een aantal kwekers moest afstand doen van hun bedrijf en anderen kregen extra krediet van banken, die er ook niet bij gebaat waren dat de bedrijfstak helemaal zou verdwijnen. Andere gewassen, zoals aardappelen, fijnzaden en granen werden geplant of gronden werden weer omgezet in grasland en werd omgeschakelden naar het houden van vee. Het produceren van voedsel, met name melk en aardappelen, was minder onderhevig aan de slechte economische omstandigheden.
Na de tweede wereldoorlog in 1946 begon de bloembollenbedrijfstak in Koegras letterlijk en figuurlijk toch weer op te bloeien. Rond 1950 kwamen nog meer bloembollenkwekers naar Koegras. Die kwekers waren afkomstig uit de omgeving van IJmuiden. Die stad had land nodig voor nieuwbouw en dat werd tegen een gunstige prijs van de omwonende bloembolenkwekers gekocht. Deze kwekers kwamen dan ook met 'goed gevulde zakken' geld naar de Noordkop en zetten in Koegras opnieuw een bloembollenkwekerij op. In de periode van 1950 tot eind 1900 kwamen ook nog bloembollenkwekers uit Breezand en Anna Paulowna zich in Koegras vestigen. De reden daarvan was dat expansie van de kwekerijen rondom genoemde plaatsen veelal niet meer mogelijk was. Het vergroten van hun bedrijf in, of geheel verplaatsen van het bedrijf naar Koegras was dan een oplossing.

R.K geloof kwam met bloembollenkwekers naar Koegras
De van oorsprong protestante gemeenschap van de polder Het Koegras met de centrumplaats Julianadorp veranderde in de loop van de vorige eeuw met de komst van, de veelal katholieke, bloembollentelers. De beleving van het geloof van de bewoners in Julianadorp en omgeving is sindsdien redelijk gelijk verdeeld over de twee stromingen, protestant en katholiek. Uit verschillende historische verslagen en verhalen van oude dorpers valt op te maken dat die verandering niet geheel zonder spanning en onbegrip tussen de oude dorpers en de nieuwkomers gepaard ging. Toch is die controverse niet gebleven. De huidige Koegrassers en de bewoners van Julianadorp vormen intussen samen een hechte gemeenschap waarbij verschil in geloofsovertuiging volledig wordt gerespecteerd.
.

.

.

terug naar hoofdmenu -- bloembollen in Julianadorp --
 
Deze pagina is gemaakt voor de website
Julianadorp Parel van de Kop
www.julianadorp-parelvandekop.nl
e-mail: julianadorp@hotmail.com
copyright: Julianadorppromotie'95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.