Demonstratie graan dorsen en expositie tekeningen van boerderijen in Het Koegras
in het kader van 200 jaar polder Het Koegras
dd.zondag 20 augustus
Op zondag 20 augustus vond in het kader van 200 jaar drooglegging van de polder Het Koegras op het Loopuytplein
een demonstratie plaats van dorsen van graan zoals dat in vroegere jaren tot midden 90er jaren van de vorige eeuw
veelvuldig plaats vond bij de boerenbedrijven in de polder Het Koegras.
De demonstratie werd verzorgd door Klaas Hoornsman met zijn "Dorsploeg Weten en Werken" met de dorskast
afkomstig uit het agrarisch museum "Weten en Werken" van Klaas en Jeanette Hoornsman, gelegen aan de
Schoolweg. Tien jaar geleden hebben Klaas en Jeanette de dorstkast, een Marshall van het jaar 1912, aangekocht
en samen met Otto Roos uit Wieringen geheel gerestaureerd. De Marshall heeft tot 1985 dienst gedaan
bij akkerbouwer Melchior in de Waardpolder in Kolhorn. Met de dorskast kan per uur maximaal 38,5 mud haver
of 25,5 mud tarwe worden verwerkt.
Graan dorsen op het Loopuytplein in volle gang
 
 
 
 
 

Zakken vol graankorrels, het eindproduct van de dorsmachine
 
Demonstratie graan dorsen in Julianadorp
.
Cor Langendijk exposeerde zijn tekeningen van boerderijen van Het Koegras d.d 20 augustus
In het kader van 200 jaar Polder Het Koegras organiseerde Cor Langendijk in samenwerking met het agrarisch
museum "Weten en Werken" in het pand naast de bakker op het Loopuytplein een expositie van zijn vele
tekeningen van boerderijen in Het Koegras aangevuld met spulletjes uit grootmoeders tijd, oude foto's van
Het Koegras en een videopresentatie van de feestelijkheden van de viering van 75 jaar Julianadorp.

Cor Langendijk te midden van zijn vele tekeningen van boerderijen van Het Koegras
 

"Moeders uit Grootmoeders tijd" met rechts Jeanette Hoornsman
 

Klaverstraat en Langevliet in vroeger jaren
 
 
Enkele maanden uitstel afwerking Noorderhaaks dd. 11 augustus 2017

Plantekening project Noorderhaaks
Enkele maanden uitstel afwerking Noorderhaaks.
Als gevolg van een onvoorziene omstandigheid in de ondergrond en een tegenvaller in de productie
van de betonelementen zijn de werkzaamheden aan de Noorderhaaks tijdelijk stilgelegd. In tegenstelling
tot de eerder berichten wordt de rotonde Langevliet niet in het weekend van Vrijdag 1 september 2017
aangelegd, maar naar wordt verwacht in het weekend van Vrijdag 27 oktober 2017.
Voorafgaand aan de aanleg van de rotonde Langevliet wordt al wel begonnen met de aanleg van het fietspad
langs de Breewijd. Deze werkzaamheden starten op maandag 9 oktober 2017 en gaan 3 weken duren.
info: / www.bam.nl / noorderhaaks@bam.nl
lees meer op deze website over de huidige stand van zaken m.b.t aanleg Noorderhaaks
.
Spoor van parafine op de stranden van Het Koegras dd 7aug 2017
De kustlijn van de Noordzee van geheel Noord Holland raakte in het 1e weekend van augustus bezaaid
met parafinerestanten die afkomstig waren van een passerend zeeschip. Zo ontstond ook een spoor van
parafinebrokken op de stranden van de polder Het Koegras, tussen Groote Keeten, Julianadorp aan Zee en
Huisduinen. De strandgasten hadden er kennelijk niet veel last van, zij hadden meer oog voor de woelige
zee met de vele aanrollende hoge golven die voor groot vermaak zorgden voor de zwemmers.

Een spoor van parafinerestanten aangespoeld op de stranden van Het Koegras ...foto's 7 en 12 augustus 2017
 
Badgasten op het Julianadorper strand beleefden veel plezier met de aanrollende hoge brandinggolven
 
PROMOTIE JULIANADORP, bestaande uit Julianadorp-tulpjes
gegrabbeld in winkelcentrum De Riepel
 
Het verwerken van de gerooide bloembollen is in volle gang
een kijkje in het bloembollen bedrijf van fam. D.Hoornsman
Bij bloembollen bedrijf Hoornsman aan de Schoolweg wordt hard gewerkt aan het sorteren van de,
deze zomer gerooide, bloembollen. Een team van zeventien tijdelijke Poolse medewerkers/sters en
een viertal vaste medewerkers zijn daarbij ingezet om alles in goede banen te leiden
De bloembollen worden eerst machinaal op grootte gesorteerd , waarna de medewerkers
de afwijkende en geclusterde bloembollen handmatig verwijderen.
De tijd dringt, want gedurende de maand augustus moeten de meeste bloembollen worden afgeleverd
aan de inkopers en exporteurs, die de bollen verder naar de handelskanalen in binnen- en buitenland leiden.
Het contact van het bedrijf met de afnemers van de bloembollen is deze weken ook zeer intensief. De
gehele dag door rinkelt de telefoon, voortdurend is er overleg over de levering van partijen bloembollen.

Meerdere lijnen met medewerkers en sorteermachines zijn ingezet voor verwerken van de bloembollen
 
Tegels met de namen van de stichter van Julianadorp, Pieter Loopuyt
en Dorpers van het jaar zijn weer ingelegd op het Loopuytpark
De tegels met de namen van de stichter van Julianadorp in 1909, Pieter Loopuyt (1859-1924), en de
tot nog toe vijf Julianadorpers van het jaar, Jan van Velzen, Albert Kisteman, Mary Romar, Gerrit van
Mullem en Piet Sieswerda zijn weer teruggelegd in het pleintje bij de muziektent op het Loopuytpark.
De titel Dorper van het jaar wordt sinds 1911 toegekend aan een dorper die een bijzondere verdienste
heeft geleverd aan de leefbaarheid in- en promotie van Julianadorp.
Vorig jaar zijn de tegels, die verspreid waren ingelegd in het pleintje bij de muziektent, verwijderd
nadat er één iemand was uitgegeleden door een herfstblaadje dat op één van de tegels lag.
De huidige plaats, tussen de fietsenrekken, is tijdelijk. De defintieve plaats van de opnieuw aan-
gebrachte tegels wordt bepaald bij de herinrichting van het Loopuytpark, waarvoor momenteel
plannen worden gemaakt.
info: Culturel Vereniging Julianadorp dd. 3 aug-2017

Ere-tegels van stichter van Julianadorp en Dorpers van het jaar weer aangebracht bij de muziektent
 
Contouren van de nieuwe rondweg Noorderhaaks worden zichtbaar
door het aanbrengen van stootranden en waterafvoerputten
Als laatste voorbereiding voor het het aanbrengen van de asfaltweg van de nieuwe rondweg de
Noorderhaaks worden deze maand stootranden, met daarin opgenomen afvoerputten voor
hemelwater, aangebracht. Van de te zetten twee-en-dertighonderd meter stootrand wordt per dag
zeshonderd meter geplaatst. Het zal nog wel een aantal weken in beslag nemen voordat de
wegenleggers met hun asfalteringsmachines in aktie komen.
dd.29 juli 2017

Voor de Noorderhaaks worden betonnen stootranden en hemelwater-afvoerputten aangebracht

Voorafgaand aan het zetten van de stootranden werd een laag puin aangebracht

Het zal nog een wel aantal weken duren voordat de asfalteringswerkzaamheden worden opgestart.

Doormiddel van een nog aan te leggen rotonde wordt de nieuwe
rondweg Noorderhaaks met de Langevliet verbonden
.
Volop zon en vertier op strand van Julianadorp aan Zee
dd. 26 mei 2017
 
 
.

 

 


lees meer...........
 
 

klik hier voor Julianadorp en de polder Het Koegras in 10 fotoboeken

 

Kalender 2017 in het kader van
200 jaar polder Het Koegras
.  
 


Met foto-s, gemaakt in
Julianadorp en Koegras

.
klik hier voor het ophalen van
Koegras-kalender 2017
  klik hier voor het ophalen van
de Verjaardagskalender
 
http://www.julianadorp-parelvandekop.nl